Wyniki wyszukiwania

zastępcza grafika dla projektu Wymiar Wewnętrzny
Celem projektu jest powstanie spektaklu, z udziałem dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD). Będzie to teatr dla otwartej publiczności, przedstawiający autyzm widziany oczami właśnie takich dzieci.
obraz projektu
Głównym celem Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury jest założenie i prowadzenie Och-Teatru, który jest nową sceną Teatru Polonia w Warszawie. Twórcą Teatru, jego Dyrektorem Artystycznym, reżyserem i najważniejszą aktorką jest Krystyna Janda, jedna z najwybitniejszych polskich artystek. Teatr Polonia działa na innych zasadach niż dotowane teatry państwowe i jest nowatorską placówką tego typu w Polsce. Misją Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom jest wspieranie zdrowia psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, promocyjne i lobbingowe.  
<< 1 .. 2 4

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook