Wyniki wyszukiwania

obraz projektu
Projekt dotyczy edukacji dzieci w zakresie kultur innych państw europejskich. Okres realizacji - 4 miesiące. Każdy z nich poświęcony zostanie innemu krajowi. Centralnym punktem każdego cyklu będzie spotkanie z osobami pochodzącymi z danego kraju, które opowiedzą o kulturze, zwyczajach, tradycji itp.
zastępcza grafika dla projektu Spinacz kultur
Zadanie polega na opracowaniu programu edukacji teatralnej „Spinacz kultur”, przetestowaniu go na grupie młodzieży w wieku 13-18 lat, pochodzących z miejscowości do 50 tys. mieszkańców z terenu woj. lubelskiego, a następnie na upowszechnieniu go w podręczniku metodycznym.
zastępcza grafika dla projektu Spirala teatralna
 „Spirala teatralna” kładzie nacisk na wszechstronny rozwój osobowości, ekspresji, wrażliwości i uczuciowości dzieci biorących udział w projekcie, integrację grupy rówieśniczej i przygotowanie do uczestnictwa w kulturze. Pierwszą fazą projektu będą warsztaty teatralne, w których udział weźmie grupa pięćdziesięciorga dzieci w wieku 10-15 lat z Dębicy oraz powiatu dębickiego.
zastępcza grafika dla projektu Supersprawni
Projekt „Supersprawni” to zaproszenie dla młodych pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka do tego, by zostali profesjonalnymi cyrkowcami. Podczas cyklu warsztatów uczestnicy nauczą się sztuczek cyrkowych, stworzą scenografię i oprawę multimedialną przedstawienia.
obraz projektu
Strategicznym przedmiotem działań WOAK jako doświadczonej instytucji samorządowej jest animacja kultury, edukacja kulturalna, ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego. Fundacja Audiodeskrypcja działa na rzecz udostępniania kultury osobom niepełnosprawnym. Najważniejszym osiągnięciem FA jest wprowadzenie w Polsce audiodeskrypcji, która poprzez opis werbalny udostępnia niewidomym treści wizualne.
zastępcza grafika dla projektu Teatr CTRL+V
"Teatr. CTRL+V" to oferta dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym oraz ich nauczycieli. Dziesięć dwudziestoosobowych grup młodzieżowych, pochodzących z małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców), pozbawionych placówek teatralnych, obejrzy wybrane spektakle, a następnie weźmie udział w warsztatach teatralnych.
zastępcza grafika dla projektu Teatr Światła i Cieni
Projekt ""Teatr światła"" to innowacyjny sposób popularyzacji tradycyjnego chińskiego teatru cieni w polskich realiach. Jego celem będzie przygotowanie przez dzieci i młodzież sztuki teatralnej, która zostanie zaprezentowana szerszej, dorosłej publiczności. Uczestnicy wezmą udział w cyklu warsztatów pomagających im przygotować się do zrealizowania przedstawienia. Będą też mieli okazję obserwować artystów podczas ich pracy w operze, filharmonii oraz teatrze. Teatr cieni to sięgająca czasów wczesnego średniowiecza forma kulturalna, która w Polsce pozostaje wciąż nieznana. Dzięki projektowi powstanie na terenach wiejskich pierwsza w kraju infrastruktura niezbędna do funkcjonowania amatorskiego teatru cieni. Jego postępy i działalność będzie można śledzić dzięki specjalnemu blogowi poświęconemu projektowi.
obraz projektu
 Projekt „Teatr z sąsiedztwa” ma formę warsztatów skierowanych do młodzieży zagrożonej lub dotkniętej wykluczeniem społecznym pochodzącej ze środowiska Starego Miasta w Lublinie. Przygotowano warsztaty z Historii mówionej, sztuki reportażu, filmowe, montażowe i tekstowe. Zadaniem młodych ludzi będzie samodzielne poznanie obiegowych historii o Teatrze Starym - na własną rękę, za pomocą poznanych na warsztatch narzęci. Na koniec warsztatów młodzież pozna całą historię Teatru. Zebrane materiały posłużą do stworzenia „Wielkiej Internetowej Księgi Teatru Starego w Lublinie”.
obraz projektu
 Te a t r a l a – multimedialne warsztaty teatralne to projekt edukacji teatralnej, w którym  dzieci i młodzież, pod okiem profesjonalistów, przygotują interaktywny spektakl lalkowy pt. „SZUKAMY BOHATERA”.  Młodzi uczestnicy projektu będą od początku do końca współtworzyli spektakl – od scenariusza, przez wykonanie lalek i elementów scenografii, aż po prezentację swojego dzieła przed publicznością. Projekt skierowany jest do 18-osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat z gminy Kłodawa. Zobacz nas na You Tube https://plus.google.com/s/teatr%20w%20losnie?hl=pl    
obraz projektu
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy PSOUU Koło w Zamościu edukuje, rewaliduje oraz rehabilituje osób z upośledzeniem umysłowym. Stowarzyszenie "Drukarnia Wyobraźni" podejmuje działania artystyczne, edukacyjne i kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  
<< 1 3 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook