Wyniki wyszukiwania

obraz projektu
Projekt „FASHION / TEATR” dotyczy projetowania ubioru. Będzie to znakomite uzupełnienie wiedzy o sztuce, która w szkole jest zazwyczaj podawana w niewielkim stopniu. Młodzież będzie miała okazję nauczyć się korzystania z technik projektowania, za pomocą łatwo dostępnych programów komputerowych.
zastępcza grafika dla projektu Festiwal Teatralny dla uczniów szkół i ośrodków specjalnych
 Celem naszej pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną jest przede wszystkim wspieranie ich rozwoju w każdy dostępny sposób. 
obraz projektu
„HiT” to dziesięć spotkań Historii i Teatru, podczas których te dwie dziedziny przenikają się i stanowią dla siebie inspirację. Warsztaty historyczne, na których przedstawiane są kolejne dekady XX wieku z ich najbardziej charakterystycznymi wydarzeniami, uzupełniane są każdorazowo zajęciami teatralnymi, podczas których uczestnicy zajmą się twórczym analizowaniem, przetwarzaniem i przedstawianiem poznanych faktów. Wybór nietypowych źródeł historycznych (od relacji sportowej, po paragon i piosenkę) oraz teatralnej formy, umożliwia pokazanie historii najnowszej w sposób alternatywny do systemu szkolnego. W efekcie powstanie podręcznik „HiT. Przewodnik po metodzie”, zawierający opis realizacji projektu, scenariusze zajęć ze wskazówkami metodycznymi, wykaz baz danych przydatnych w edukacji historycznej i teatralnej.
obraz projektu
 „Instalacja Koń na Ganku” to projekt pełen rozmachu, zakrojony na dużą skalę i angażujący wiele podmiotów wokół jednego celu: pomocy dzieciom, które chciałyby realizować się twórczo. We wspólne działania zaangażowali się: białostocki Teatr Dramatyczny, który poza głównym nurtem działalności scenicznej wielokrotnie podejmował się realizacji przedsięwzięć offowych i projektów zaangażowanych społecznie, Politechnika Białostocka, największa uczelnia techniczna północno-wschodniej Polski, Fundacja „Bajkowa Fabryka Nadziei”, która wspiera dzieci w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku,  Infinity Group s.c., firma zajmująca się kompleksową obsługą marek w internecie i nowych mediach, ale która również wspiera wydarzenia edukacyjno-artystycznych w Białymstoku, Fikoland sp. z o. o., specjalizujący się w organizacji działań rekreacyjno-edukacyjnych dla dzieci i dorosłych na terenie całej Polski oraz poznańskie Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Wiedzy o Ochronie Środowiska „Czysty Świat”, prowadzące kampanie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Polski i świata.
obraz projektu
Projekt dotyczy teatru ulicznego, który nigdy nie gościł w sołectwach naszej gminy. W ramach projektu zorganizujemy i przeprowadzimy w sołectwach: Psary, Lgota, Myślachowice, Osiedle Wodna warsztaty z zakresu: żonglerki różnymi przyrządami, naukę chodzenia na szczudłach, naukę jazdy na monocyklu, warsztaty z zakresu scenografii, kostiumologii, charakteryzacji, warsztaty z pantomimy i muzyki. STRONA TCK
obraz projektu
Mnemotechniki to projekt międzypokoleniowy i międzyśrodowiskowy – do współpracy zaprosiłyśmy wychowanki zakładu poprawczego, seniorki, dziewczyny z liceów i blokowisk, młode raperki. Wspólnie tworzymy multimedialny, hiphopowy spektakl teatralny. Punktem wyjścia w budowaniu spektaklu są watki autobiograficzne uczestniczek. Zajmujemy się pamięcią, przekazywaniem doświadczeń, opowieści, wspomnień. Zależy nam na rozwijaniu języka opowiadania i rozumienia. Chcemy, żeby starsze opowiadały młodszym i żeby młodsze opowiadały starszym. O prostych sprawach: o tym, kim są, o tym, czego się boją i czego pragną.    www.praktycy.org/mnemotechniki  
obraz projektu
Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa "Ukryty Skarb" regularnie organizuje różne formy wsparcia dla dzieci z zespołem Downa i ich rodzin. Teatr im. H.Ch. Andersena jest instytucją kultury, która oprócz głównej działalności związanej z przygotowywaniem i wystawianiem spektakli teatralnych angażuje się w działalność na rzecz społeczności lokalnej.  
zastępcza grafika dla projektu Nakręć się
Młodzież ze świetlic socjoterapeutycznych w gminach Gostyń i Krobia będzie mogła rozwinąć i zaprezentować swoje talenty aktorskie, reżyserskie i recytatorskie. W czasie pierwszego etapu młodzież zdobędzie podstawy aktorstwa oraz wiedzę techniczną potrzebną przy realizacji produkcji filmowej. Zajęcia poprowadzą: aktorzy, operator kamery i reżyser. Następnie młodzież wybierze, przeczyta i dokonania interpretacji dwóch lektur szkolnych. W podgrupach uczestnicy przygotują scenariusz, podzielą między siebie role, zagrają i zmontują film. Na zakończenie projektu odbędzie się projekcja filmu w szkole, w miejskim kinie i powszechnie dostępnych serwisach internetowych.
obraz projektu
Na projekt składa się cykl warsztatów twórczych oraz wycieczek, w których będą brały udział dzieci i ich rodzice. Zaangażowanie rodzin ma na celu wzmocnienie więzi oraz polepszenie społecznego funkcjonowania dzieci. Podczas warsztatów szczególnie istotna będzie praca w grupach, podczas której uczestnicy zespołów będą się uczyli od siebie nawzajem, a ich sukces będzie zależał od skutecznej wymiany doświadczeń i informacji. W trakcie trwania projektu powstaną cztery programy rodzinnych warsztatów artystycznych. Zostaną one wydane w formie tradycyjnej i internetowej jako pomoce dla innych ośrodków zajmujących się animacją społeczno-kulturalną i artystyczną.
zastępcza grafika dla projektu Poza słowami – teatr w języku migowym
Celem projektu jest realizacja dwóch spektakli teatralnych prezentujących w polskim języku migowym wybrane utwory ze szkolnego kanonu literatury polskiej. Przedstawienia wraz z komentarzem historycznoliterackim będą przygotowywane przez grupę młodzieży niesłyszącej. Te sceniczne adaptacje znanych dzieł literatury polskiej posłużą jako podstawa do przygotowania specyficznego materiału dydaktycznego. Spektakle oraz opracowanie historycznoliterackie w języku migowym zostaną nagrane, a powstałe filmy będą pomocą edukacyjną zarówno dla nauczycieli, jak i dla niesłyszących lub słabosłyszących uczniów. Powstałe w czasie realizacji programu filmy zostaną udostępnione online i będą mogły być wykorzystywane jako pomoce naukowe zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów.
<< 2 4 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook