Wyniki wyszukiwania

zastępcza grafika dla projektu „Pierwsze taśmy Krappa” – mulitmedialny zapis pokolenia Y w Polsce i we Francji
Projekt realizowany będzie wspólnie przez polską i francuską młodzież. W sztuce Samuela Becketta „Ostatnia taśma Krappa” tytułowy bohater odsłuchuje nagrania, które robił co roku, by dokumentować swoje życie. Równolegle w obu zespołach będzie powstawał podobny do Krappowego multimedialny zapis doświadczeń uczestników projektu. Zespoły będą również zajmowały się analizą inscenizacji sztuk Becketta oraz jego dwujęzycznym życiem w kontekście dzisiejszych procesów migracji. W czasie projektu część uczestników z Francji przyjedzie do Polski, a część z Polski odwiedzi zespół francuski. Reszta uczestników będzie ze sobą współpracowała ponad granicami dzięki regularnie organizowanym telekonferencjom. Zarówno przygotowanie przedstawienia, jak sama organizacja wymiany będą samodzielnymi zadaniami stojącymi przed uczestnikami. Jednym z głównym celów projektu jest stworzenie uczestnikom warunków pracy w międzynarodowym zespole, którego prace są koordynowane dzięki nowoczesnej technologii.
zastępcza grafika dla projektu Akademia Orange IV EDYCJA
Już po raz czwarty Fundacja Orange ogłosiła konkurs dla instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturalną. Zapraszamy pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w Akademii Orange – programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Przyznamy granty na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury.  
zastępcza grafika dla projektu Akademia Orange V EDYCJA
http://www.akademiaorange.pl/  
obraz projektu
Już po raz szósty Fundacja Orange ogłosiła konkurs dla instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturalną. Zapraszamy pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w Akademii Orange – programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Przyznamy granty na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury.  Regulamin VI edycji Akademii Orange dostępny jest pod adresem http://akademiaorange.pl/about/regulamin_programu/
zastępcza grafika dla projektu Bobrek Dance
 Projekt ,,Bobrek Dance” jest skierowany do młodzieży wychowującej się w najuboższej dzielnicy Bytomia. Są oni zagrożeni wykluczeniem społecznym, co wynika z trudnej sytuacji ich rodzin: bezrobocia, problemów alkoholowych i depresji. Dużym problemem dzielnicy jest brak propozycji zagospodarowania wolnego czasu młodzieży i widoczna degradacja społeczna młodych mieszkańców – spada frekwencja w szkołach, rośnie przestępczość, sporo młodzieży kończy edukację na gimnazjum, ale też duży jest odsetek dzieci nie kończących nawet szkoły podstawowej.
zastępcza grafika dla projektu Czarodzejskie zwierciadło.
Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich zdrowi rówieśnicy wezmą udział w zajęciach teatralnych prowadzonych przez specjalistów z Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Warsztaty ruchu scenicznego, warsztaty poprawnej dykcji i emisji głosu, warsztaty scenografii oraz przygotowywania kostiumów pomogą uczestnikom zrealizować finałowe przedstawienie wykorzystujące interaktywną scenografię, światło, dźwięk i grę młodych aktorów. Przedstawienie zostanie pokazane rodzicom dzieci, lokalnej społeczności i gościom w ramach tygodnia Akademii Orange. W czasie trwania projektu młodzież wybierze się do teatru i do filharmonii. Aktorzy z teatru w Tarnowie przeprowadzą szkolenie nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć teatralnych.
zastępcza grafika dla projektu Do Teatru - przez dziurkę od klucza
 Fundacja ARTiFAKT podejmuje działania na rzecz kultury, sztuki i edukacji w Polsce i zagranicą, inicjuje, wspiera i promuje dostęp do edukacji artystycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z uwzględnieniem niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem. IMN CLAIO jest instytutem badawczym o wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie chemicznych źródeł prądu. Celem działalności Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,Razem” w Kostrzynie jest rozwijanie i popieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi osób niepełnosprawnych i działania integrujące członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego rozwija i popiera inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Pracownia Artystycznej Ceramiki i Rzeźby prowadzi m.in. warsztaty twórcze i organizuje wystawy.
obraz projektu
Od 01.02 do31.05.2011 w świetlicy w Krzelowie odbędą się cykliczne zajęcia, podczas których uczestnicy projektu (dzieci w wieku 8-13lat z gminy Wińsko) wyruszą w podróż z własną wyobraźnią. Z trzech elementów składowych:uczestników-czyli aktorów, własnoręcznie zrobionych lalek i scenografii powstanie spójna całość czyli przedstawienie teatralne.Podczas 12 warsztatów dzieci budować będą bajkowy świat, w którym będą się czuli swobodnie i szczególnie. Wykreowana przez nie przestrzeń będzie miejscem do zabawy,kreatywności, samorealizacji.
obraz projektu
Projekt poświęcony jest szeroko rozumianej edukacji teatralnej młodzieży licealnej. Głównym zadaniem jego uczestników będzie stworzenie dwóch przedstawień przygotowanych metodą Teatru Forum, która służy dyskusji nad ważnymi kwestiami społecznymi. W czasie trwania projektu uczestnicy zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę o teatrze. Będą mieli zarówno możliwość korzystania z oferty kulturalnej Teatru Nowego w Poznaniu, jak i sami staną się twórcami przedstawienia. W ramach projektu powstanie również film dydaktyczny promujący Teatr Forum jako metodę edukacyjno-kulturalną pracy z młodzieżą
obraz projektu
Działanie Edukacja kulturalna w wioskach Puszczy Białowieskiej adresowane jest do młodych ludzi mieszkających na wskazanym w tytule obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mniejszości białoruskiej. Kluczowym pojęciem projektu jest idea uniwersytetu powszechnego – działającej w środowisku wiejskim nieformalnej instytucji oświatowej, wpisanej w życie społeczności lokalnej, przez tę społeczność akceptowanej i współtworzonej. W naszym przypadku jest to Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach.  
1 3 .. 4 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook