Wyniki wyszukiwania

zastępcza grafika dla projektu Jestem muralistą
Projekt zakłada udział młodzieży z Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w warsztatach artystycznych i filmowych. Pomaga realizować pragnienia młodych ludzi, którzy chcą pozytywnie patrzeć na rzeczywistość, rozwijać swoje zainteresowania i działać na rzecz innych. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez profesjonalistów - doświadczonych twórców street art oraz operatora filmowego.
obraz projektu
 „Korzenie i pędy” składają się z trzech części. W pierwszej młodzież przepytując przedstawicieli starszego pokolenia zbiera i dokumentuje materiał muzyczny i tekstowy. Mogą to być piosenki, wiersze, wspomnienia, wszystko to, co mogą przekazać starsi ludzie. Materiał będzie na bieżąco umieszczany na specjalnym blogu prowadzonym w ramach projektu.
obraz projektu
Celem Fundacji Vlepvnet jest animacja i organizacja sztuki w przestrzeni publicznej (street art, murale, graffiti). Stowarzyszenie Mierz Wysoko realizuje projekty na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu innowacyjnych, autorskich warsztatów artystycznych z zakresu szeroko rozumianej sztuki ulicznej (street art) dla trzydziestopięcioosobowej grupy dzieci i młodzieży z ulicy Brzeskiej na warszawskiej Pradze Północ.  zapraszamy na stronę internetową projektu www.kulturalnabrzeska.bzzz.net
obraz projektu
Projekt łączy edukację przyrodniczą z artystyczną. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w grze geocaching, dzięki której uczestnicy będą poznawali przyrodę okolicy i poszukiwali gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla lokalnego ekosystemu. Podczas warsztatów multimedialnych uczestnicy będą natomiast uczyli się dokumentowania swojej pracy oraz tworzenia i prowadzenia strony internetowej, na której będą dokumentować swoje przyrodnicze odkrycia. Tym samym stworzą interaktywny przewodnik po lokalnej naturze, który będzie zawierał zarówno informacje naukowe, jak i artystyczne wariacje na temat danych obiektów naturalnych. Ukoronowaniem projektu będzie zorganizowanie „Leśnego Imaginarium” – otwartej wystawy, która będzie zorganizowana w lesie.
obraz projektu
Jako FUNDACJA URBAN FORMS, na przestrzeni maja i czerwca 2010 r. byliśmy w trakcie realizacji projektu na Starym Polesiu (dzielnica w centrum Łodzi), kierowanego do lokalnej społeczności, a szczególności do zamieszkującej tamtejszą okolicę młodzieży. Grantodawcą całego przedsięwzięcia była Akademia ORANGE. Projekt zakładał rewitalizację miejską tej części Łodzi oraz miał za zadanie wprowadzić miejscową młodzież w świat szerokopojętej sztuki i kultury ulicy, dając jednocześnie możliwość uczestnictwa w różnych przedsięwzięciach artystyczno-sportowych. Celem projektu była promocja ulicznych, alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz zaprezentowanie kreatywnych form miejskiej aktywności, których uprawianie nie jest związane z wysokimi kosztami finansowymi.
zastępcza grafika dla projektu Miasto. Szukam!
Projekt „Miasto. Szukam!” to cykl warsztatów dla młodzieży, których wspólnym mianownikiem są utwory z domeny publicznej. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy na temat tych zasobów, jako części dziedzictwa, która należy do nas wszystkich i z której możemy swobodnie korzystać.
zastępcza grafika dla projektu Moja przygoda z książką
Celem projektu jest nowoczesna edukacja czytelnicza oraz rozwój zdolności twórczych i artystycznych. Uczestnicy będą tworzyli własne książki, biorąc udział we wszystkich etapach ich powstawania: od produkcji papieru przez tworzenie grafiki i składanie tekstu po akcję promującą gotowy produkt. Na projekt składa się cykl zajęć związanych z techniczną stroną powstawania książki (warsztaty papiernicze oraz drukarskie) oraz warsztaty poświęcone pisaniu i ilustrowaniu. Ukoronowaniem działań będzie tygodniowa wystawa prac uczestników. Dzięki projektowi dzieci poznają historię druku oraz współcześnie wykorzystywane przy produkcji książek metody i techniki. W ramach projektu zostaną stworzone książeczki dla dzieci. Powstaną również scenariusze zajęć edukacyjnych, które mogą być pomocą dla bibliotek w promocji czytelnictwa.
obraz projektu
Młodzież z gminy Kolbuszowa będzie realizować różne działania w przestrzeni publicznej. W ramach warsztatów filmu dokumentalnego odbędzie się cykl spotkań z filmowcem. Zajęcia rozpoczną się od wykładów teoretycznych na temat zasad tworzenia dokumentu i jego celów. Następnie młodzież pod okiem instruktora stworzy filmy o przejawach życia społecznego i obliczach miasta Kolbuszowa. Filmy zostaną wyświetlone w Tygodniu Akademii Orange w przestrzeni publicznej, np. na murze kamienicy/dworcu autobusowym. Wyboru miejsca dokonają uczestnicy. W ramach warsztatów street art młodzież będzie spotykać się z artystą. Na wstępie odbędą się wykłady na temat nurtów street artu, jego historii oraz celów graffitii zaangażowanego. Następnie młodzież stworzy graffitii na starym i zabazgranym murze w centrum miasta. Wernisaż graffiti zostanie zorganizowany w Tygodniu Akademii Orange. Warsztatom będzie towarzyszyła gra miejska inspirowana ważnymi postaciami i wydarzeniami z historii miasta oraz flash moby mające na celu ożywienie społecznej przestrzeni. Poprzez prowadzenie bloga i fun page\'a młodzi ludzie dodatkowo będą uczyć się zasad promocji wydarzenia kulturalnego, komunikacji z mediami i otoczeniem.
obraz projektu
MurArt to projekt łączący odległe dziedziny sztuki, tradycję i historię z nowymi technologiami. Ma za zadanie wydobyć niezwykły potencjał twórczy, jaki tkwi w mieszkańcach Szklarskiej Poręby. Dzieci i młodzież będą mogli poznać historię swojej miejscowości, odwiedzić Fabrykę Naczyń Kamionkowych "Manufaktura" w Bolesławcu, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, oddział Dom C.G.Hauptamnów w Szklarskiej Porębie.
zastępcza grafika dla projektu Muzyka architektury – architektura muzyki (warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci)
Inicjatywa poświęcona poszukiwaniu związków między muzyką a architekturą. W ramach projektu młodzież ze szkół podstawowych będzie uczestniczyła w wycieczkach do „muzycznych” budynków: opery, filharmonii i szkoły baletowej oraz w warsztatach łączących zagadnienia architektury i muzyki uzupełniających i wzbogacających wiedzę szkolną. Autorzy projektu przez interdyscyplinarny charakter zajęć chcą pokazać, że architekturę odbieramy nie tylko na poziomie zmysłów wzroku i dotyku. Projekt zakończy się wystawą, na której zostaną przedstawione prace uczestników warsztatów. Ich dokonania i doświadczenia =zostaną opublikowane w internecie oraz w wersji tradycyjnej. Scenariusze czterech rodzajów zajęć znajdą się na stronie internetowej poświęconej projektowi.
<< 1 3 5 .. 6 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook