Wyniki wyszukiwania

zastępcza grafika dla projektu Drukarnia Gier
Drukarnia Gier to cykl warsztatów dla warszawskich gimnazjalistów, którzy uwielbiają gry planszowe i nowe technologie. Podczas pięciu spotkań w Centrum Sztuki Współczesnej uczniowie nauczą się obsługiwać drukarki 3D i programy graficzne - przy ich pomocy stworzą autorskie gry planszowe.
zastępcza grafika dla projektu Dziadkowe Opowieści
Uczestnicy projektu z trzech rożnych miejscowości: Przeorska, Cieszanowa i Tomaszowa Lubelskiego wezmą udział w poszukiwaniu ludowych opowieści. Będzie to okazja do snucia międzypokoleniowych rozmów w rodzinach uczestników, ale także do odnalezienia lokalnych bajarzy i opowiadaczy legend.
obraz projektu
Projekt zakłada stworzenie innowacyjnych materiałów edukacyjnych oraz przeprowadzenie dwóch edycji warsztatów instruktażowych przeznaczonych dla dzieci z dysfunkcją słuchu, ich rodziców i pedagogów. Uczestnicy warsztatów będą uczyli się metod wytwarzania designerskich zabawek edukacyjnych. Podczas trwania projektu będzie funkcjonować bezpłatny punkt logopedyczny dla dzieci z dysfunkcją słuchu, który umożliwi im dostęp do specjalistycznej opieki i poradnictwa. Projektowi towarzyszyć będzie interdyscyplinarna publikacja przygotowana przez profesjonalnych plastyków i surdpedagoga (spacjalisty zajmującego się nauczaniem osób z wadami słuchu) zawierająca materiały szkoleniowo-instruktażowe, pozwalająca na samodzielne wykonanie atrakcyjnych wizualnie zabawek. Elektroniczna wersja publikacji wraz z internetowym kursem opatrzonym tłumaczeniem w języku migowym zostanie umieszczona na stronach internetowych stowarzyszenia „Surdostal”.
obraz projektu
Projekt poświęcony odkrywaniu tradycji lokalnej podczas badań terenowych. Zajęcia będą zorganizowane dla trzech różnych grup: przedszkolaków, podopiecznych bytomskiego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego oraz młodzieży. Na uczestników czekają warsztaty wprowadzające w narzędzia naukowe współczesnego etnografa oraz przygotowujące do prowadzenia badań w terenie. Część zajęć będzie obywała się w podziemiach oraz w przestrzeni wystawienniczej Muzeum Górnośląskiego. Osiągnięcia uczestników projektu wraz z przygotowanym przez nich materiałem etnograficznym będą dokumentowane na specjalnie utworzonej stronie internetowej. Zebrane materiały dźwiękowe, zdjęcia i filmy wejdą na stałe do archiwum Muzeum i będą wykorzystywane podczas kolejnych zajęć dydaktycznych.
zastępcza grafika dla projektu Etnoprojekt dla najmłodszych
„Etnoprojekt dla najmłoszych” to cykl warsztatów etnograficznych dla dzieci i młodzieży inspirowanych sztuką ludową powiatu otwockiego. Podczas zajęć odbywających się na terenie Otwockiego Centrum Kultury uczestnicy będą poznawali tradycyjne rodzaje rzemiosła i sposoby zdobnictwa oraz uczyli się wykorzystywać ludowe formy i motywy w projektowaniu przedmiotów użytkowych. Spotkania będą prowadzone wspólnie przez etnografów, muzealników i projektantów. Projekt zakończy się wystawą prac uczestników warsztatów. W ramach projektu powstanie również program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z zakresu etnodesignu. Zostanie przekazany wszystkim instytucjom publicznym w Polsce zajmujących się edukacją etnograficzną i antropologiczną.
obraz projektu
Projekt „FASHION / TEATR” dotyczy projetowania ubioru. Będzie to znakomite uzupełnienie wiedzy o sztuce, która w szkole jest zazwyczaj podawana w niewielkim stopniu. Młodzież będzie miała okazję nauczyć się korzystania z technik projektowania, za pomocą łatwo dostępnych programów komputerowych.
obraz projektu
Projekt poświęcony jest nowoczesnej edukacji literackiej i czytelniczej. Organizatorzy przygotują i poprowadzą cykl comiesięcznych spotkań, które używając nowych nośników przekazu, reaktywują tradycyjną formę dyskusji o książkach. Ich celem jest prezentowanie literatury w alternatywny sposób do tego, z którym uczniowie spotykają się na lekcjach szkolnych. Rozmowy poświęcone analizie wybranych aspektów dzieł literackich mają za zadanie promować twórcze postawy wobec literatury oraz uczyć sposobów kreatywnego spędzania wolnego czasu.
zastępcza grafika dla projektu Gliniane zmagania z tradycją w tle
Dzieci w wieku 7-15 lat wraz z seniorami będą tworzyć niecodzienne gliniane ozdoby wielkanocne oraz rzeźby przedstawiające Chodzież – miasto słynące z wyrobu porcelany. Seniorzy przybliżą dzieciom tradycje wielkanocne i podzielą się opowieściami o Chodzieży. W trakcie zajęć uczestnicy będą komunikować się przez skype (z instruktorką zajęć ceramicznych), a dokumentację procesu twórczego, postępy i owoce pracy będą umieszczać na stronie internetowej biblioteki, która jest partnerem projektu oraz profilu Facebook. Spotkania będą odbywały się cyklicznie kilka razy w miesiącu od stycznia do końca maja, co pozwoli uczestnikom lepiej się poznać i pogłębić więzy międzypokoleniowe.
obraz projektu
 „Instalacja Koń na Ganku” to projekt pełen rozmachu, zakrojony na dużą skalę i angażujący wiele podmiotów wokół jednego celu: pomocy dzieciom, które chciałyby realizować się twórczo. We wspólne działania zaangażowali się: białostocki Teatr Dramatyczny, który poza głównym nurtem działalności scenicznej wielokrotnie podejmował się realizacji przedsięwzięć offowych i projektów zaangażowanych społecznie, Politechnika Białostocka, największa uczelnia techniczna północno-wschodniej Polski, Fundacja „Bajkowa Fabryka Nadziei”, która wspiera dzieci w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku,  Infinity Group s.c., firma zajmująca się kompleksową obsługą marek w internecie i nowych mediach, ale która również wspiera wydarzenia edukacyjno-artystycznych w Białymstoku, Fikoland sp. z o. o., specjalizujący się w organizacji działań rekreacyjno-edukacyjnych dla dzieci i dorosłych na terenie całej Polski oraz poznańskie Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Wiedzy o Ochronie Środowiska „Czysty Świat”, prowadzące kampanie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Polski i świata.
obraz projektu
Projekt oparty jest na serii co tygodniowych warsztatów pogłębiających wiedzę dzieci na temat nowych mediów i wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy twórczej. Tematyka warsztatów obejmie m.in. takie zagadnienia jak: Jak sztuka uwzględniała zaawansowaną technologię do swojego repertuaru? Komputer jako niewyczerpane źródło tworzenia. www.mapa-cieszyn.pl/
<< 2 4 .. 6 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook