Wyniki wyszukiwania

zastępcza grafika dla projektu Symbole
 Projekt „Symbole” został zainspirowany przejawami nietolerancji i rasizmu, do jakich dochodziło w całej Polsce. Takie zdarzenia były szczególnie intensywne na Podlasiu, które niegdyś słynęło ze swojej wielokulturowości. Projekt będzie miał postać warsztatów artystycznych prowadzonych przez artystę multimedialnego Huberta Czerepoka skierowanych do młodzieży, która zazwyczaj jest wiązana z brakiem tolerancji dla inności, należącej do takich jak zbiorowisk jak grupy „kibolskie” czy młodzieżówki partyjne skrajnej prawicy. Uczestnicy warsztatów będą samodzielnie realizowali formy dziennikarskie (gazetki, filmy, wywiady) przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi takich jak telefony komórkowe. Warsztatom będą towarzyszyć pokazy filmowe o tematyce równościowej dostępne szerokiej publiczności, po projekcie odbędzie się dyskusja z udziałem ekspertów.
obraz projektu
Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo. Projekt jest współfinansowany przez Fundację Orange. Każda uczestniczka po odbyciu zajęć otrzymuje mini-dofinansowanie w wysokości 300 zł na zorganizowanie własnego wydarzenia kulturalnego w swoim środowisku lokalnym, szkole, na uczelni.   W ramach projektu powstały dwie publikacje, skierowane dla dziewcząt, chcących organizować wydarzenia kulturalne
obraz projektu
Wyniki badań intensywnie prowadzonych w ostatnich latach wśród dzieci i młodzieży mówią same za siebie: internet wywiera istotny wpływ na styl życia młodych ludzi. Nowe technologie pozwalają tworzyć własną tożsamość i budować relacje.
zastępcza grafika dla projektu Wirtualna klasa - kulturalne dialogi polsko-palestyńskie
 Projekt „Wirtualna klasa” to nowatorskie przedsięwzięcie edukacyjne oparte na wymianie doświadczeń pomiędzy uczniami z Polski i Autonomii Palestyńskiej, które ma na celu przybliżenie odmiennych kultur, weryfikację stereotypów i kształtowanie postaw otwartych na różnorodność. Innowacyjny charakter „Wirtualnej klasy”, która zakłada równoczesne przeprowadzenie wirtualnej lekcji w dwóch krajach jednocześnie przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, sprawia, że posłuży ona jako materiał pilotażowy dla podobnych akcji przeprowadzanych w przyszłości.
zastępcza grafika dla projektu Wymiar Wewnętrzny
Celem projektu jest powstanie spektaklu, z udziałem dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD). Będzie to teatr dla otwartej publiczności, przedstawiający autyzm widziany oczami właśnie takich dzieci.
<< 1 3

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook