Wyniki wyszukiwania

obraz projektu
 Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” podejmuje działania stwarzające warunki mieszkańcom miasta do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym Lublina, rozwijania postaw prospołecznych i zdobywania wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Lublina. Projekty realizowane przez Ośrodek budują wizerunek Lublina jako miasta otwartego i nowoczesnego oraz szanującego swoją przeszłość. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki naucza w sposób atrakcyjny i nowatorski, przez lata wypracowała optymalne warunki wielostronnego rozwoju osobowości uczniów poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych i programu zajęć pozalekcyjnych, w ramach których umożliwia uczniom uczestnictwo w życiu kulturalnym, m.in. współpracując z instytucjami kulturalno- oświatowymi.
obraz projektu
Młodzież z Czech i Polski weźmie udział w warsztatach audiowizualnych, które pozwolą im zdobyć umiejętność posługiwania się multimediami. Tworząc wspólnie video i podkłady audio będą starali się opisać stosunki panujące wśród młodzieży na pograniczu kultur. Warsztaty uzupełnione będą o spotkania ze specjalistami zajmującymi się tematyką transgraniczności oraz wykłady z zakresu otwartych licencji CC. Cieszyn to miasto podzielone rzeką na dwa obszary. Na przestrzeni lat granica była ruchoma. Rodziny mieszkające tu od pokoleń, pomimo stałego miejsca pobytu były nazywane raz Polakami, raz Czechami. Ciągłe zmiany polityczne z jednej strony generowały wiele nieporozumień, uprzedzeń i konfliktów, z drugiej natomiast bardzo silnie asymilowały lokalne społeczności. Każde kolejne pokolenie ma inny pogląd na ten temat, sprawa tożsamości przez długi czas pozostawała więc kwestią sporną. Wśród młodzieży jest zatem potrzeba dialogu na te tematy. Do pracy nad projektem, oprócz dwudziestu uczestników z Polski i Czech zaangażowanych w ramach otwartego naboru, zaproszonych zostanie także dwudziestu uczniów z Technikum i Organizacji Reklamy, odpowiedzialnych za promocję wydarzeń i materiałów realizowanych w trakcie trwania projektu. Głównym partnerem medialnym projektu będzie portal Gazetacodzienna.pl, który będzie promował projekt i relacjonował jego kolejne etapy. Podobne działania będzie realizował portal Novinka.pl
obraz projektu
Grotniki to miejscowość, w której funkcjonuje Ośrodek dla Uchodźców. Dzieci z Ośrodka chodzą do pobliskiej szkoły. Trafiając tam nie znają języka, trudno się im odnaleźć w nowej sytuacji. Z drugiej strony dzieci polskie nie do końca wiedzą, kim jest uchodźca.
obraz projektu
Mnemotechniki to projekt międzypokoleniowy i międzyśrodowiskowy – do współpracy zaprosiłyśmy wychowanki zakładu poprawczego, seniorki, dziewczyny z liceów i blokowisk, młode raperki. Wspólnie tworzymy multimedialny, hiphopowy spektakl teatralny. Punktem wyjścia w budowaniu spektaklu są watki autobiograficzne uczestniczek. Zajmujemy się pamięcią, przekazywaniem doświadczeń, opowieści, wspomnień. Zależy nam na rozwijaniu języka opowiadania i rozumienia. Chcemy, żeby starsze opowiadały młodszym i żeby młodsze opowiadały starszym. O prostych sprawach: o tym, kim są, o tym, czego się boją i czego pragną.    www.praktycy.org/mnemotechniki  
obraz projektu
Stowarzyszenie Francja-Polska - instytucja działająca od kilkunastu lat w obszarze stosunków polsko-francuskich jest inicjatorem projektu „mowimypofrancusku.pl” skierowanego do dzieci w wieku 10-12 lat z małych miejscowości lub środowisk wiejskich. Projekt powstanie we współpracy z warszawskim Zespołem Szkół nr 67 XV LO i Gimnazjum nr 34 im. N. Żmichowskiej specjalizującym się w nauce języka francuskiego na wszystkich poziomach.  
zastępcza grafika dla projektu Muzeum w drodze
Zadaniem projektu jest przybliżenie trudnego i często hermetycznego języka sztuki współczesnej za pomocą nowoczesnych i aktywnych form działań artystycznych i twórczych. Będzie polegał na stworzeniu mobilnego muzeum – innowacyjnego narzędzia edukacyjnego, które będzie składało się z 20 interaktywnych stanowisk poświęconych różnym przejawom sztuki współczesnej. Materiały edukacyjne oraz scenariusze zajęć, które powstaną podczas realizacji projektu, będą upowszechniane w czasie prowadzonych przez Laboratorium Edukacji Twórczej warszawskiego Centrum Sztuki Współczesnej warsztatów dla animatorów kultury i nauczycieli.
obraz projektu
Młodzi ludzie - mieszkańcy Łukowa i mieszkańcy ośrodka dla uchodźców w Łukowie będą wspólnie projektować i budować latawce oraz przygotują Festiwal Latawców czyli duże, medialne wydarzenia na terenie Łukowa. Wezmą także udział we wspólnych warsztatach filmowych w kilku wariantach: - animacja komputerowa Flipbook- tworzenie Multimedialnej Mapy Łukowa- kilkusekundowych notesików filmowych o latawcach i o miejscach w Łukowie, gdzie można puszczać latawce oraz o innych ciekawych miejscach; - realizacja virali i filmików dokumentalnych przy pomocy telefonów komórkowych, opowieści o tym jak powstają latawce; - warsztaty animacji poklatkowej (animacja plasteliny, wycinanka, rysunek, piksilacja), w tym filmiki instruktażowe o powstawaniu latawców, historii, legendach. Wszystkie filmiki umieszczone zostaną na stronie internetowej. Powstanie Platforma Edukacyjna, gdzie znajdą się informacje o wszystkim, co wiąże się z latawcami. Umieszczane też będą instrukcje jak tworzyć latawce, a także zdjęcia i scenariusze zajęć. Materiały będą na licencji CC.
obraz projektu
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" to samorządowa instytucja kultury realizująca autorskie programy edukacyjno-artystyczne dotyczące dziedzictwa kulturowego i historycznego Lublina i Lubelszczyzny. Przygotowała projekt portalu społecznościowego dla uczniów i nauczycieli szkół lubelskich i izraelskich oraz program multimedialnych warsztatów edukacji międzykulturowej prowadzonych przez specjalnie wyszkolonych moderatorów, którzy skorzystają m.in. z doświadczeń pracowników Muzeum Historii Żydów Polskich. Zostaną nawiązane kontakty z młodzieżą i nauczycielami w Izraelu, którzy chcą zorganizować warsztaty z młodzieżą w Lublinie lub w całej Polsce.  
zastępcza grafika dla projektu Projekt DIMTI.tv- Dziecięca i Młodzieżowa Telewizja Internetowa
W ramach Projektu DIMTI.tv w powiecie jarocińskim powstanie Dziecięca i Młodzieżowa Telewizja Internetowa, która będzie prowadzona przez dzieci i młodzież. Stanie się ona nie tylko nośnikiem informacji, ale również platformą, która połączy środowisko szkolne i pozaszkolne.
zastępcza grafika dla projektu Sąsiedzki GPS
Projekt jest okazją do spotkania małych i dużych mieszkańców Pszczyny, budowania wzajemnego zaufania i lokalnych więzi pod pretekstem poznawania lokalnej historii. Główną grupą odbiorców będą dzieci skupione wokół Pszczyńskiego Centrum Kultury oraz starsi mieszkańcy Pszczyny z Uniwersytetu III Wieku i Sybiracy.
<< 2 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook