Wyniki wyszukiwania

zastępcza grafika dla projektu „Pierwsze taśmy Krappa” – mulitmedialny zapis pokolenia Y w Polsce i we Francji
Projekt realizowany będzie wspólnie przez polską i francuską młodzież. W sztuce Samuela Becketta „Ostatnia taśma Krappa” tytułowy bohater odsłuchuje nagrania, które robił co roku, by dokumentować swoje życie. Równolegle w obu zespołach będzie powstawał podobny do Krappowego multimedialny zapis doświadczeń uczestników projektu. Zespoły będą również zajmowały się analizą inscenizacji sztuk Becketta oraz jego dwujęzycznym życiem w kontekście dzisiejszych procesów migracji. W czasie projektu część uczestników z Francji przyjedzie do Polski, a część z Polski odwiedzi zespół francuski. Reszta uczestników będzie ze sobą współpracowała ponad granicami dzięki regularnie organizowanym telekonferencjom. Zarówno przygotowanie przedstawienia, jak sama organizacja wymiany będą samodzielnymi zadaniami stojącymi przed uczestnikami. Jednym z głównym celów projektu jest stworzenie uczestnikom warunków pracy w międzynarodowym zespole, którego prace są koordynowane dzięki nowoczesnej technologii.
zastępcza grafika dla projektu Akademia Orange IV EDYCJA
Już po raz czwarty Fundacja Orange ogłosiła konkurs dla instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturalną. Zapraszamy pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w Akademii Orange – programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Przyznamy granty na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury.  
zastępcza grafika dla projektu Akademia Orange V EDYCJA
http://www.akademiaorange.pl/  
obraz projektu
Już po raz szósty Fundacja Orange ogłosiła konkurs dla instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturalną. Zapraszamy pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w Akademii Orange – programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Przyznamy granty na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury.  Regulamin VI edycji Akademii Orange dostępny jest pod adresem http://akademiaorange.pl/about/regulamin_programu/
obraz projektu
Nazwa projektu związana jest z ulicą Głęboką, czyli główną arterią Cieszyna, która łączy rynek miasta z mostem na polsko-czeskim przejściu granicznym. Projekt poświęcony jest umacnianiu więzi międzypokoleniowych łączących mieszkańców miasta oraz integracji społeczności lokalnej. Zadania te będą realizowane przez włączenie uczestników projektu w próby zachowania dziedzictwa kulturowego. Projekt jest adresowany zarówno do dzieci, jak i młodzieży. Obie grupy uczestników zaangażują się w odmienne działalności, które jednak będą miały wspólny finał. Na podstawie zgromadzonych materiałów dźwiękowych zostanie przygotowane słuchowisko-spacerownik. Jego premiera odbędzie się równolegle z przygotowanym przez dzieci dla mieszkańców miasta Świętem Ulicy.
obraz projektu
Audiostacja.Falenica to innowacyjny projekt artystyczno–resocjalizacyjny, działanie kulturą, rozumienie resocjalizacji jako procesu wprowadzania w życie społeczne, a nie izolacji. Działania projektu Stowarzyszenia Praktyków Kultury prowadzone były w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Falenicy. Ich celem jest udzielenie głosu „osobom niesłyszalnym” - za pomocą sztuki i nowoczesnych mediów.    
zastępcza grafika dla projektu Hipertekst o małym mieście
Projekt polega na wspólnym stworzeniu przez młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną multimedialnej powieści hipertekstowej. Podczas warsztatów stanowiących integralną część projektu młodzież będzie doskonalić swój warsztat pisarski, dowie się, co to jest hipertekst, jakie możliwości daje twórcom, jak nowe technologie i internet stymulują powstawanie nowych zjawisk w sztuce.
obraz projektu
INSPIRACJA – odkrywanie historii i kultury regionu poprzez: aktywne działania takie jak wywiady, umiejętne przeglądanie archiwów oraz Internetu, przegląd starych fotografii, książek, przede wszystkim zaś rozmowy z mieszkańcami wsi i miasteczek oraz wywiady. Ta część stanie się inspiracją do dalszego pogłębiania wiedzy i podejmowania samodzielnych działań twórczych. KREACJA – praca nad artystycznym zaprezentowaniem wiedzy zdobytej w pierwszym etapie. Proponowane są następujące grupy: teatralna, fotograficzna i dziennikarsko-filmowa AKCJA – prezentacje związane z kulturą i historią regionu w postaci wystaw fotograficznych, pokazów filmowych oraz widowisk teatralnych, które odbędą się w Toruniu i w miejscowościach i wsiach, z których pochodzą uczestnicy projektu. Wszystkie materiały powstałe w ramach akcji (scenariusze zajęć i film dokumentujący projekt) będą dostępne w Internecie.
zastępcza grafika dla projektu Kinoteka Dzieci
„Kinoteka Dzieci” to projekt, który zakłada całkowite oddanie władzy w kinie dzieciom i młodzieży. Szereg warsztatów przygotuje młodych twórców i kuratorów do tworzenia własnego programu filmowego, promocji działań kina przez przygotowanie plakatów i zwiastunów filmowych, a także do tworzenia własnych etiud filmowych.
zastępcza grafika dla projektu Kręcimy bramy
Projekt „Kręcimy bramy” to cykl warsztatów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z całej Łodzi, które odbędą się w formie półkolonii podczas ferii oraz w formie spotkań popołudniowych.
1 3 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii Orange



Akademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook