Wyniki wyszukiwania

zastępcza grafika dla projektu Od Neandertalczyka do Internauty. Wczoraj, dziś, jutro - warsztaty edukacyjne z zakresu dziedzictwa kulturowego dla młodzieży gimnazjalnej
 Działalność programowa Fundacji Pogranicze w całości poświęcona jest propagowaniu etosu pogranicza i budowaniu mostów pomiędzy ludźmi różnych religii, narodowości i kultur. Prowadzi pracę kulturową, edukacyjną i artystyczną ze społecznością lokalną. W Gimnazjum nr 1, obok podstawowego zadania przypisanego szkole tego typu, realizowane są rozmaite projekty edukacyjno-kulturalne. Ośrodek „Pogranicze” od dwudziestu lat prowadzi pracę edukacyjno-kulturową w wielonarodowych regionach Europy Środkowowschodniej. Jednym z najistotniejszych jej elementów jest kształtowanie otwartej, pełnej zrozumienia wobec sąsiednich kultur i religii postawy młodych ludzi, opartej jednocześnie na silnej, dobrze wykształconej tożsamości.
obraz projektu
Głównym celem projektu jest rozwój umiejętności zdobywania, gromadzenia i selekcjonowania informacji, przedstawiania jej oraz zapoznanie uczestników z rolą mediów oraz pracą dziennikarza. Ma za zadanie zaoferować uczestnikom ciekawy sposób spędzania czasu, a także umożliwić im zaprezentowanie społeczności lokalnej swoich osiągnięć. Poznawanie specyfiki pracy dziennikarza rozpocznie wizyta w redakcji Nowej Trybuny Opolskiej oraz współpracującej z nią drukarni. Od stycznia do maja trzy razy w tygodniu będą odbywać się warsztaty dziennikarskie poświęcone radiu, internetowi i gazecie tradycyjnej. Uczestnicy będą przygotowywali materiały na stronę internetową współpracującego przy projekcie portalu informacyjnego, nagrywali audycje radiowe, a także będą wydawali przeznaczoną dla społeczności lokalnej gazetę „KLEKS”.
zastępcza grafika dla projektu Projekt DIMTI.tv- Dziecięca i Młodzieżowa Telewizja Internetowa
W ramach Projektu DIMTI.tv w powiecie jarocińskim powstanie Dziecięca i Młodzieżowa Telewizja Internetowa, która będzie prowadzona przez dzieci i młodzież. Stanie się ona nie tylko nośnikiem informacji, ale również platformą, która połączy środowisko szkolne i pozaszkolne.
obraz projektu
Podróż jest w przyjaźni. W podróży poznajemy nowe osoby. Podróż jest przyrodą. W podróży można poznawać różne zwierzęta, obce kultury i obyczaje, nowe budynki. Podróż to wędrowanie. Podróż jest muzyką. Fragment sluchowiska przygotowanego przez Marcina Dymitera, Daniela Odiję i dzieci   Blog projektu:  http://projekt-podroz.blogspot.com/
obraz projektu
,,Radiosfera w Klubach Wolna Sfera” to projekt, który ma zachęcić uczestników do innego niż dotychczasowy sposobu spędzania wolnego czasu. Inicjatywa związana jest z rozwijaniem działalności młodzieżowych klubów radiowych „Wolna Strefa” dzięki utworzeniu dwóch nowych rozgłośni w Kostomłotach i Skrzelczycach. Przyszli redaktorzy radiowi wezmą udział w warsztatach uczących obsługi programów do tworzenia internetowych audycji radiowych. Od marca 2013 r. czas antenowy będą wypełniać programy muzyczne oraz autorskie audycje, felietony i reportaże.
zastępcza grafika dla projektu Rakietowa Edukacja Osiedlowa
Projekt realizowany metodą streetworkingu ma na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i niwelowanie braków edukacyjnych. Związany jest z rozwijaniem autorskiego narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą przystosowanego do pracy ulicznej. „Rakiety edukacyjne” wyposażone są w gry i zabawy związane z tradycyjnymi dziedzinami wiedzy, kształtującymi postawy obywatelskie i proekologiczne. W ramach projektu zostaną stworzone dodatkowe ich elementy poświęcone rozwijaniu umiejętności artystycznych oraz edukacji kulturowej. Stworzone materiały edukacyjne – pomysły na tablice edukacyjne oraz projekty już istniejących, scenariusze zajęć i propozycje ćwiczeń poświęconych rozwojowi kreatywności oraz talentów artystycznych – dostępne będą dla każdego na stronie Fundacji Nowe Centrum.
obraz projektu
  „Re: wizje” to cykl nowatorskich warsztatów edukacyjno-animacyjnych przygotowujących uczniów szkół ponadpodstawowych do świadomego uczestnictwa w kulturze audiowizualnej.
zastępcza grafika dla projektu Ścieżkami marzeń - Klub integracyjno - kulturowy dla dzieci
Dzięki projektowi dzieci zyskają możliwość uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach pozaszkolnych w różnych formach. Wykorzystane zostaną:  taniec, plastyka, teatr. Dwa razy w tygodniu przez  2 godz. będą spotykały się na zajęciach, które poprzez zabawę przybliżą im historię swojej okolicy.
zastępcza grafika dla projektu SuperLAWINA
Mieszkańcy Domu Dziecka im. Korczaka w Warszawie zapoznają się z z superbohaterem, który może stać się ich autorytetem i zainspirować ich do twórczej postawy wobec współczesnej kultury. Lawina to nowoczesny superbohater, który w tajemnicy przed światem pomaga ubogim. Przez to, że jest to osoba pochodząca z Włoch (Pier Giorgio Frassati), stanie się ponadlokalnym odnośnikiem do znanych im przykładów np. patrona domu dziecka Janusza Korczaka i nada uniwersalności heroicznej postawie. W spotkaniach wezmą udział dzieci niewidome ze szkoły w Laskach. W czasie spotkań dzieci poznają sztukę reklamy i promocji, nagrywania dźwięku, videoartu, nakręcą animację/film lub przygotują krótką dramę o bohaterze. Będą mogły wykonać komiks, którego bohaterem będzie Pier Giorgio Frassati, nagrać hymn czy wykonać gadżety z podobizną bohatera. Najciekawsze elementy projektu zostaną zaprezentowane małym pacjentom, w czasie wizyty w szpitalu dziecięcym.  
zastępcza grafika dla projektu Świat od kuchni
„Świat od kuchni” to interdyscyplinarny projekt edukacyjny dla podopiecznych Pracowni Alternatywnego Wychowania w Łodzi. Składać się będzie z cyklu spotkań kulinarnych z obcokrajowcami zamieszkującymi Łódź, a także Łodzianami reprezentującymi różne kultury i narodowości. Poznając kuchnie wybranych krajów Europy, Ameryki Południowej, Afryki i Azji, uczestnicy będą zdobywać również wiedzę o różnych kulturach i tradycjach. Spotkaniom kulinarnym będą towarzyszyły warsztaty medialne dotyczące redagowania tekstów, obróbki cyfrowej zdjęć, tworzenia filmów i prowadzenia blogów oraz zajęcia dotyczące stereotypów i uprzedzeń. Kulinarny cykl spotkań z obcokrajowcami zakończą się warsztatami graffiti, podczas których uczestnicy będą próbowali podsumować swoje doświadczenie za pomocą street artu, oraz wspólna organizacja festynu dla mieszkańców Łodzi.
<< 1 3 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook