Wyniki wyszukiwania

obraz projektu
Gimnazjaliści ze szkoły społecznej w Gdyni będą budować prototypy pojazdów, projektować maszyny, konstruować budowle i uczyć się w ten sposób zasad mechaniki i elektroniki oraz rozwijać umiejętności techniczne. W wyniku zajęć ma powstać autorski system konstrukcyjny będący alternatywą dla tradycyjnych zajęć z robotyki. Zajęcia będą wykorzystywały części elektroniczne dostępne powszechnie i tanio w sklepach elektronicznych oraz części mechaniczne wycinane laserowo ze sklejki i skręcane przy pomocy śrub. Stworzony w ramach projektu system będzie tańszy do wytworzenia a zatem powszechnie dostępny, w odróżnieniu od drogich markowych produktów. Jego uzupełnieniem będą scenariusze zajęć i zestaw ćwiczeń, które zostaną umieszczone na licencji CC na stronie internetowej projektu. W czasie projektu stworzonych zostanie dwadzieścia zestawów umożliwiających poprowadzenie podobnych zajęć w innych grupach.  
obraz projektu
Małe Miasto – przestrzeń działań twórczych www.malemiasto.art.pl, http://tworczemiasto.blogspot.com Coraz więcej młodych ludzi próbuje robić coś ciekawego w swojej miejscowości i udaje im się to. A co z tymi, którzy, mając duży potencjał twórczy, nie wiedzą, jak przełożyć go na działania? Porzuciliśmy na chwilę stołeczny zgiełk, by w ramach projektu „Małe Miasto – przestrzeń działań twórczych” rozpalić entuzjazm młodzieży i wspólnie zmieniać charakter miejsca poprzez twórczą aktywność. Zastanawialiśmy się, jak to zrobić? Na początek wyszliśmy na ulice z założeniem, że chcemy razem coś zdziałać. Wcześniej staraliśmy się wzbudzić u młodych ludzi refleksję  na temat domu, miasta i okolicy, w której żyją. Zależało nam, by zaczęli myśleć o znanych sobie miejscach w innym kontekście, jak o przestrzeni twórczych eksploracji. Nasuwały się wciąż pytania – Jak zareagują młodzi? Czy zechcą stać się współtwórcami inicjatyw? Czy odważą się wyjść na ulice swojego miasta, by tworzyć? Okazało się, że nasza propozycja była trafiona. Młodzież reagowała entuzjastycznie na wszystkie akcje uliczne, dzięki czemu udało się zrealizować wspólnie: happeningi, wystawy plenerowe, malowanie graffiti, twórcze interakcje z mieszkańcami i inne działania efemeryczne. Cieszyła nas reakcja uczestników, którzy bezpośrednio po wykonaniu zadań mówili: „Ja mogę! Ja to przed chwilą zrobiłem, to wcale nie takie trudne.” Namawialiśmy grupy młodzieży do tworzenia autorskich inicjatyw artystycznych i startowania w konkursie, w którym mogliby pozyskać pieniądze na realizację swojego przedsięwzięcia. Opis pięciu samodzielnie zrealizowanych przez młodych ludzi inicjatyw oraz pomysły na działania twórcze w przestrzeni miejskiej zamieściliśmy w publikacji. Inspirujemy i działamy! Anna Olczyk-Grabowska Fundacja Przystanek Twórczość
obraz projektu
W ramach projektu zostaną zorganizowane twórcze warsztaty fotograficzne, plastyczne, muzyczne, techniczne i raz zajęcia dotyczące ulicznych form sztuk kuglarskich. Wszyscy uczestnicy warsztatów dodatkowo wezmą również udział w dostosowanym do swojego wieku kursie animatorów społeczno-kulturalnych, tak by mogli w przyszłości inicjować działania kulturalne w swoich środowiskach. Ważną częścią projektu będzie wystawienie w przestrzeni miejskiej prac uczestników warsztatów. Odbędą się występy uczestników warsztatów kuglarskich i muzycznych oraz ogólnodostępne wystawy prac fotograficznych. Miejscami ekspozycji staną się przystanki autobusowe, zewnętrzne ściany budynków miasta i witryny sklepowe. Dodatkowo uczestnicy zaplanują i wykonają według własnych pomysłów zdobienia miejskich koszy wzdłuż głównych ulic Ostródy.
zastępcza grafika dla projektu Miasto. Szukam!
Projekt „Miasto. Szukam!” to cykl warsztatów dla młodzieży, których wspólnym mianownikiem są utwory z domeny publicznej. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy na temat tych zasobów, jako części dziedzictwa, która należy do nas wszystkich i z której możemy swobodnie korzystać.
obraz projektu
Grotniki to miejscowość, w której funkcjonuje Ośrodek dla Uchodźców. Dzieci z Ośrodka chodzą do pobliskiej szkoły. Trafiając tam nie znają języka, trudno się im odnaleźć w nowej sytuacji. Z drugiej strony dzieci polskie nie do końca wiedzą, kim jest uchodźca.
obraz projektu
Celem projektu jest rozbudzenie w uczestnikach chęci twórczego włączenia się w życie miasta. Uczestnicy – młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Trzebiatowa – wezmą udział w cyklu artystycznych warsztatów uczących, jak za pomocą różnych środków wyrazu dokumentować, obrazować i zmieniać przestrzeń miejską. Ukoronowaniem projektu będzie happening, podczas którego w przestrzeni miejskiej zostanie zaprezentowana wystawa fotograficzna, odbędzie się pokaz filmów oraz zostanie wystawione przedstawienie teatralne. Najlepsze zdjęcia zostaną wydrukowane w formie pamiątkowych pocztówek. Stając się wizytówkami Trzebiatowa, będą służyły do jego promocji.
zastępcza grafika dla projektu Młodzieżowa Giełda Inicjatyw Kulturalnych
W jednym liceum znajdującym się na terenie Lublina prowadzona będzie Młodzieżowa Giełda Inicjatyw Kulturalnych w ramach której 3 młodzieżowe grupy (składające się każda z 10 uczniów) będą organizować różnego rodzaju wydarzenia kulturalne dla swojej szkoły (mogą to być np. krótkie skecze, czytanie poezji na korytarzu w czasie przerwy, konkurs plastyczny, wystawa rzeźb w stołówce szkolnej, itp).  Projekt odpowiada na potrzebę aktywizacji w sferze kultury uczniów liceum oraz młodzieży uczęszczającej do ośrodka prowadzonego przez wnioskodawcę. Wielu młodym ludziom kultura kojarzy się z czymś odległym i nieciekawym, albo wręcz czymś płytkim i niewartościowym (pop-kultura) oraz z przekonaniem, że tworzenie kultury jest zarezerwowane tylko dla nielicznych. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zmiany tego rodzaju postaw i wskazanie, że kultura może być tworzona przez każdego i to w wielu atrakcyjnych formach.   Zapraszamy na stronę projektu MGIK: www.mgik.fsd-projekty.eu
zastępcza grafika dla projektu MURA - LOVE GRY
Projekt „MURA – LOVE GRY” zakłada stworzenie bezpłatnej aplikacji na mobilne urządzenia, we współpracy z dziećmi i młodzieżą z Zespołu Szkół Społecznych STO oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście. Aby dzieci mogły stać się pomysłodawcami oraz współproducentami aplikacji  wezmą najpierw udział w cyklu warsztatów zapoznających ich ze zjawiskiem sztuki w przestrzeni miejskiej i pobudzających ich kreatywność.     
obraz projektu
 Projekt „Mursk w kolorze...” składa się z dwóch części. Pierwsza polega na przeprowadzeniu analizy kolorystycznej obszaru, w którym przeprowadzany jest projekt. W tym celu zostaną wzięte pod uwagę różne dane, takie jak roczne amplitudy temperatury i opadów, położenie geograficzne, mapy satelitarne czy historia koloru w lokalnej twórczości oraz kolory występujące we współczesnej architekturze i zdobnictwie. Dzieci opracują kolorystyczną mapę miejsca i wybiorą kolor dominujący przeprowadzając w tym celu analizę naukową. Wyniki tych badań w drugim etapie projektu posłużą do wprowadzenia konkretnych zmian we wsi, takich jak postawienie nowych wiat na przystankach i pomalowanie ich na wybrane kolory czy ustawienie tablic informacyjnych. Mieszkańcy wezmą czynny udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu tego etapu. Dodatkowo każdy otrzyma wiadro farby w danym kolorze do wykorzystania według własnego pomysłu, w ten sposób projekt obejmie nie tylko przestrzeń publiczną ale i prywatną oraz przyniesie trwałe zmiany w wyglądzie miejscowości.
zastępcza grafika dla projektu Ochrona marzeń
„Autonarracja” - spotkania z psychologiem, których tematem będzie budowanie umiejętności autorefleksji - opowieści o sobie, swoich marzeniach i sposobach ich realizacji. Opowieść będzie prowadzona w formie portretów - podczas warsztatów fotograficznych powstanie cykl fotografii od „jaki jestem” do „jaki chciałbym być” z użyciem programu Photoshop.
<< 2 4 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook