Wyniki wyszukiwania

obraz projektu
Fundacja Przystanek Twórczość podejmuje działania związane z animacją kultury, edukacją artystyczną, wspiera twórczy rozwój, wyrównuje szanse edukacyjne i wzmacnia postawy aktywne i prospołeczne. W Regionalnym Ośrodku Kultury "Mazury Garbate" skupia się życie kulturalne miasta i okolicznych wsi. Instytucja popularyzuje różne dziedziny sztuki, oferuje zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
zastępcza grafika dla projektu Akademia Orange IV EDYCJA
Już po raz czwarty Fundacja Orange ogłosiła konkurs dla instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturalną. Zapraszamy pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w Akademii Orange – programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Przyznamy granty na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury.  
zastępcza grafika dla projektu Akademia Orange V EDYCJA
http://www.akademiaorange.pl/  
obraz projektu
Już po raz szósty Fundacja Orange ogłosiła konkurs dla instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturalną. Zapraszamy pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w Akademii Orange – programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Przyznamy granty na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury.  Regulamin VI edycji Akademii Orange dostępny jest pod adresem http://akademiaorange.pl/about/regulamin_programu/
zastępcza grafika dla projektu BETONik
„BETON FILM FESTIVAL” skupia się wokół edukacji estetycznej i popularyzacji wiedzy o architekturze. W ramach Festiwalu odbędą się pokazy filmowe dotyczące tej tematyki. W 2015 roku w ramach Festiwalu powstanie również „BETONik” - specjalna strefa skierowana do dzieci i młodzieży.
zastępcza grafika dla projektu Czy w Gimnazjum nr 8 można odkryć wszechświat?
Projekt jest szczególnym połączeniem świata nauki ze sztuką. Został wymyślony przez uczniów gimnazjum, którzy zapragnęli samodzielnie stworzyć obserwatorium astronomiczne i podzielić się dobrymi praktykami „ze spełniania marzeń”.
zastępcza grafika dla projektu Fab Lab Kids
Fab Lab Kids to cykl zajęć kreatywnych, podczas których dzieci zrealizują różnorodne projekty przy użyciu „dorosłych” narzędzi. Powstanie przestrzeń, w której dziecko stanie się konstruktorem, artystą, badaczem, czy programistą - kimkolwiek zechce. Pod okiem mentorów dzieci będą tworzyć i konstruować, rozwiązywać problemy z takich dziedzin jak fizyka, chemia, elektronika, czy mechanika.
obraz projektu
INSPIRACJA – odkrywanie historii i kultury regionu poprzez: aktywne działania takie jak wywiady, umiejętne przeglądanie archiwów oraz Internetu, przegląd starych fotografii, książek, przede wszystkim zaś rozmowy z mieszkańcami wsi i miasteczek oraz wywiady. Ta część stanie się inspiracją do dalszego pogłębiania wiedzy i podejmowania samodzielnych działań twórczych. KREACJA – praca nad artystycznym zaprezentowaniem wiedzy zdobytej w pierwszym etapie. Proponowane są następujące grupy: teatralna, fotograficzna i dziennikarsko-filmowa AKCJA – prezentacje związane z kulturą i historią regionu w postaci wystaw fotograficznych, pokazów filmowych oraz widowisk teatralnych, które odbędą się w Toruniu i w miejscowościach i wsiach, z których pochodzą uczestnicy projektu. Wszystkie materiały powstałe w ramach akcji (scenariusze zajęć i film dokumentujący projekt) będą dostępne w Internecie.
zastępcza grafika dla projektu Kinoteka Dzieci
„Kinoteka Dzieci” to projekt, który zakłada całkowite oddanie władzy w kinie dzieciom i młodzieży. Szereg warsztatów przygotuje młodych twórców i kuratorów do tworzenia własnego programu filmowego, promocji działań kina przez przygotowanie plakatów i zwiastunów filmowych, a także do tworzenia własnych etiud filmowych.
obraz projektu
Projekt zakłada współpracę Stowarzyszenia LIDER z Fundacją Einsteina. Głównym celem jest poprowadzenie zajęć warsztatowych dla 30 dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w Uzarzewie. Zajęcia będą dotyczyć zjawisk fizycznych i chemicznych. Dzieci wraz z prowadzącymi wykonają samodzielnie różne eksperymenty, zobaczą zjawiska, będą aktywnie obserwować i budować. Następnie te zajęcia będą wykorzystane do ukazania zaobserwowanych zjawisk w kulturze. Mają też być inspiracją do tworzenia własnej sztuki oraz przygotowaniem prac na miniwystawy na świetlicy oraz dużą kończącą projekt w Ośrodku Kultury w Swarzędzu. Wystawę w Swarzędzu mamy nadzieje przedstawić szerokiej publiczności(szczególnie uczniom i nauczycielom ze szkół z całej gminy).  
1 3 .. 4 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook