Wyniki wyszukiwania

zastępcza grafika dla projektu Hipertekst o małym mieście
Projekt polega na wspólnym stworzeniu przez młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną multimedialnej powieści hipertekstowej. Podczas warsztatów stanowiących integralną część projektu młodzież będzie doskonalić swój warsztat pisarski, dowie się, co to jest hipertekst, jakie możliwości daje twórcom, jak nowe technologie i internet stymulują powstawanie nowych zjawisk w sztuce.
zastępcza grafika dla projektu KULTURALNy ERUDYTA. Telefoniczna gra edukacyjna dla dzieci niewidomych i słabowidzących
Wiedzę o kulturze wśród niewidomej i słabowidzącej młodzieży będziemy szerzyć dzięki rozwiązaniom teleinformatycznym. W oparciu o stworzoną przez Fundację grę-quiz (opracujemy grę, platformę internetową, kod programu - opis działania w produktach projektu), działającą na połączeniu technologii Internet - telefon komórkowy, zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy o kulturze.
obraz projektu
Projekt związany jest z edukacją międzykulturalną, której celem jest popularyzacja wiedzy o kulturach i społeczeństwach świata oraz zapoznanie z rodzimą tradycją i zwyczajami. Jego twórcy przygotowali dwujęzyczną interaktywną platformę informacyjną zawierającą multimedialne materiały przybliżające dzieciom kultury świata. Wspiera ona internetową grę edukacyjną „Viajeros – kulturalni podróżnicy”. Dzięki współpracy ze szkołą językową gra powstała również w wersji angielskojęzycznej. Zapraszamy na www.kulturalnipodroznicy.pl Zarówno gra, jak i platforma zostały dopasowane do odbioru w wersji mobilnej (na telefonach komórkowych oraz tabletach). Jest to innowacyjne narzędzie łączące edukację kulturową i językową, które zapewnia interaktywny udział dzieci i młodzieży. 
obraz projektu
 Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” podejmuje działania stwarzające warunki mieszkańcom miasta do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym Lublina, rozwijania postaw prospołecznych i zdobywania wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Lublina. Projekty realizowane przez Ośrodek budują wizerunek Lublina jako miasta otwartego i nowoczesnego oraz szanującego swoją przeszłość. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki naucza w sposób atrakcyjny i nowatorski, przez lata wypracowała optymalne warunki wielostronnego rozwoju osobowości uczniów poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych i programu zajęć pozalekcyjnych, w ramach których umożliwia uczniom uczestnictwo w życiu kulturalnym, m.in. współpracując z instytucjami kulturalno- oświatowymi.
obraz projektu
Stowarzyszenie Francja-Polska - instytucja działająca od kilkunastu lat w obszarze stosunków polsko-francuskich jest inicjatorem projektu „mowimypofrancusku.pl” skierowanego do dzieci w wieku 10-12 lat z małych miejscowości lub środowisk wiejskich. Projekt powstanie we współpracy z warszawskim Zespołem Szkół nr 67 XV LO i Gimnazjum nr 34 im. N. Żmichowskiej specjalizującym się w nauce języka francuskiego na wszystkich poziomach.  
obraz projektu
W ramch projektu zostanie stworzone Internetowe Muzeum Dźwięku Dawnych Instrumentów, które będzie gromadziło zarówno zdjęcia dawnych instrumentów muzycznych, jak również zawierało bank ich brzmień i dźwięków. Jednocześnie powstaną zaawansowane technicznie nowoczesne pomoce dydaktyczne do kształcenia muzycznego.Podczas serii warsztatów dzieci i młodzież za pomocą czułych na ruch sterowników będą tworzyć muzykę orkiestrową. Korzystając z nowoczesnych metod przetwarzania dźwięku, uczestnicy będą mieli szansę zagrać na muzealnych instrumentach. Podczas warsztatów zostanie stworzona przestrzeń, w której dzieci i młodzież będą miały szansę skomponować swój utwór i wspólnie go wykonać. Warsztaty staną się pomostem między historią i tradycją a nowoczesną technologią. Za pomocą języka dostosowanego do współczesnych metod twórczej ekspresji młodego odbiorcy zostanie przekazane muzyczne piękno dawnych instrumentów. 
zastępcza grafika dla projektu Nowy Port_nowy port
Nowy Port to historyczna dzielnica, poza centrum miasta. Charakteryzuje się pięknem starej urbanistyki, w której XIX wieczne kamienice sąsiadują z najkrótszym w Gdańsku falowcem, portowymi spichlerzami, domkami rybackimi, a nawet 100-letnim budynkiem dawnej łaźni. nowy port to również gniazdo w komputerze, służące do podłączenia urządzeń peryferyjnych i do przesyłania danych między nimi, a komputerem. Podczas projektu zamierzamy połączyć te dwa znaczenia słowa port i skomunikować peryferyjną dzielnicę z resztą świata, w innowacyjny sposób. Planujemy samodzielnie skonstruować drukarkę 3D i przy jej pomocy wydrukować trójwymiarowy model dzielnicy. Posłuży on do urbanistycznych eksperymentów, analizy zabudowy Nowego Portu i tworzenia propozycji architektonicznych ulepszeń dzielnicy. Jednak stworzenie modelu jest tylko pretekstem do zdobycia wiedzy nt. projektowania generatywnego. Uczestnicy projektu - młodzież z Nowego Portu zdobędą bowiem nowe kompetencje, które rozwiną ich umiejętności myślenia projektowego (design thinking). W Nowym Porcie/nowym porcie zmieniamy podejście do technologii, odwracamy bowiem proces i sami wytwarzamy, zamiast konsumować. Skupiamy się na tworzeniu narzędzi i rozwijaniu umiejętności, a nie na fizycznym efekcie końcowym. Najważniejsze będzie uniezależnienie się od gotowych rozwiązań i zdobycie kompetencji do ich samodzielnego generowania. Projekt skierowany jest do grupy licealistów, którzy będą uczestniczyć w całym procesie.
obraz projektu
Strona projektu - aktualności!      "Podczas poszukiwań zaginionego wędkarza, policyjni płetwonurkowie odnaleźli spoczywającą na dnie jeziora skrzynie. Żaden z nich nie mógł przypuszczać, co zobaczą po przecięciu starej, zardzewiałej kłódki. W mosiężnym podle znajdowała się ... ludzka czaszka. Nie wiadomo, do kogo należała, ani ile czasu spędziła w jeziorze, jednak pewne jest, że została zatopiona jeszcze przed 1945 rokiem, W skrzyni było coś jeszcze.... Butelka, a w niej stara pocztówka, na odwrocie której zapisano zaszyfrowaną wiadomość. W tajemniczym tekście aż roi się od symboliki, używanej w wolnomularskich lożach....."   Tak zaczyna się jedna z gier miejskich w Ostródzie, których uroczysta inauguracja będzie mieć miejsce 31.05.2014 r. o godzinie 11:00 w parku nad Jeziorem Drwęckim (obok Amfiteatru). Każdą z kilku wyjątkowych gier zaprojektowały grupy dzieci i młodzieży  przy  małej pomocy dorosłych pasjonatów lokalnej historii. W grach użyto OR Codów i aplikacji FourSquer, aby uatrakcyjnić zwiedzanie miasta dla współczesnego turysty. Gry będą tez tłumaczone na angielski i niemiecki, tak aby służyły nie tylko polskim turystom. Wszystkich zainteresowanych nieodkrytymi tajemnicami Ostródy zapraszamy na Piknik Historyczny 31.05.2014 r. o godzinie 11:00  do Ostródy (Park nad Jeziorem Drwęckim obok Amfiteatru). Mapy i zasady gier będą dostępne od najbliższej soboty także w Ostródzie w punkcie Informacji Turystyczne (Plac Tysiąclecia 1a) oraz na stronie internetowej www.odkodujostrode.pl (strona będzie działać także od 31.05.2014 r!). Projekt realizuje Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna. W projekcie  wspiera nas 7 partnerów: ·         Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna; ·         portal NaszaOstroda.pl; ·         Gazeta Ostródzka; ·         Muzeum w Ostródzie ·         Urząd Miasta w Ostródzie; ·         Miejska Biblioteka Publiczna  ·         Osiedlowy Dom Kultury "JEDNOŚĆ" w Ostródzie. Wszystkie wytworzone w ramach projektu materiały są dostępne na zasadach wolnych licencji Creative Commons - zachęcamy do ich wykorzystywania! Najświeższe informacje jak zwykle na naszym Facebooku: www.facebook.com/simrzeczjasna i stronie www.simrzeczjasna.pl    
obraz projektu
Projekt poświęcony jest robotyce. Jego uczestnicy wezmą udział w warsztatach budowania zdalnie sterowanych robotów malujących oraz w cyklu spotkań animacyjno-edukacyjnych, które łączą robotykę, programowanie i sztuki wizualne. W zależności od grupy wiekowej uczestnicy będą konstruować proste roboty zdolne do interakcji i jeżdżenia po wyznaczonych torach lub budować zdalnie sterowane urządzenia potrafiące wykonywać konkretne zadania. Równocześnie zarówno dzieci, jak i młodzież będą brały udział w zajęciach plastycznych. W ramach projektu zostanie stworzony program i materiały edukacyjne umożliwiające kształcenie techniczne dzieci i młodzieży. Projekt zakończy się otwartymi pokazami możliwości robotów. strona projektu: http://paintbotnet.wordpress.com/ Zapraszamy do zapoznania się z Wideopodręcznikiem PAINT-BOT, który powstał w oparciu o materiały z warsztatów PAINT-BOT: http://paintbotnet.wordpress.com/wideopodrecznik/ Wideopodręcznik PAINT-BOT  zawiera treści, które opisują jak przeprowadzić warsztaty łączące sztukę i robotykę oraz zbudować malujące roboty. Skierowany jest przede wszystkim do osób mających wcześniej kontakt z robotyką i chciałby razem z dziećmi i młodzieżą budować malujące roboty.  Mimo, iż  w poszczególnych częściach odsyła do podstawowych pojęć i zagadnień związanych z budową robotów, nie jest przeznaczony dla początkujących robotyków do samodzielnego budowania robotów. W zakładce "Materiały do pobrania" znajdują się projekty robotów "Małymalarz" i "Picasso", które zbudowali uczestnicy warsztatów PAINT-BOT paintbotnet.wordpress.com/materaly-do-pobrania/    
zastępcza grafika dla projektu Podchody pod PRL
Muzeum PRL-u to krakowski oddział MHP, który realizuje wiele ciekawych projektów historycznych, kulturalnych i edukacyjnych, dokumentuje dzieje Polski w latach 1945-1989, gromadzi materiały prasowe, fotograficzne i audiowizualne, przedmioty codziennego użytku, druki oraz relacje świadków historii. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie i XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie uczestniczy w licznych projektach edukacyjnych. 
<< 2 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook