Wyniki wyszukiwania

zastępcza grafika dla projektu W poszukiwaniu Napoleona
W roku 2015 Zamek Królewski w Warszawie będzie gościł wystawę pod tytułem „Napoleon a sztuka”, która będzie pokazywała, jak rządy napoleońskie wpłynęły na rozwój różnych dziedzin sztuki. Ekspozycja będzie prezentować jedynie wybrane eksponaty, ograniczając możliwość szerszego spojrzenia na wpływy Napoleona na sztukę.
obraz projektu
Dom Spotkań z Historią posiada w swojej ofercie edukacyjnej bogaty program zajęć historycznych dla dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem odbiorców defaryzowanych społecznie. Z ofertą dotarliśmy już do ośrodków socjoterapeutycznych, placówek dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, świetlic środowiskowych i domów dziecka.
obraz projektu
 Projekt „Wizje® Kultura obrazu, obraz w kulturze” powstał jako efekt ścisłej współpracy Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz Biblioteki Miejskiej w Bytomiu i ma za zadanie przedstawić szeroko rozumiane obrazy (prezentowane za pomocą różnych technik: malarstwa, animacji, fotografii, filmu) jako jedne z podstawowych mediów kultury oraz nauczyć ich interpretacji. Projekt porusza także problem cyfrowej archiwizacji obrazów i tworzenia w ten sposób dziedzictwa kulturowego.  
zastępcza grafika dla projektu Wizualny Eksperyment Muzealny
Dziesięcioosobowa grupa ludzi, w skład której wejdą muzealnicy, animatorzy, artyści, nauczyciele, i edukatorzy spróbują wspólnie odpowiedzieć na pytania: Jak wydobyć edukacyjny potencjał muzeów i mądrze używać nowych mediów w spotkaniu z tradycją/historią? Czy ćwicząc krytyczne patrzenie na sztukę i dziedzictwo, można ćwiczyć krytyczne myślenie? W czasie pierwszego etapu, w trakcie dwóch weekendowych spotkań uczestnicy wezmą udział w warsztatach muzealnych i praktycznych w wyniku których powstaną scenariusze warsztatów dla młodzieży. W scenariuszach połączone zostaną takie zjawiska, praktyki i kategorie jak np. eksponat, fotografia, kopia, prawo autorskie, komunikacja, rejestracja, instytucja, mem, gif, patrzenie. Scenariusze będą dostosowane do potrzeb młodego, wymagającego odbiorcy oferty muzeum. Drugi etap będzie polegał na propozycji merytorycznego i technicznego wsparcia dla trzech muzeów, które zdecydują się na przeprowadzenie u siebie jednego z proponowanych scenariuszy. Powstanie blog projektu, gdzie będzie można dzielić się doświadczeniem, zamieszczać materiały edukacyjne i szukać inspiracji do dalszych działań.
zastępcza grafika dla projektu Wymiar Wewnętrzny
Celem projektu jest powstanie spektaklu, z udziałem dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD). Będzie to teatr dla otwartej publiczności, przedstawiający autyzm widziany oczami właśnie takich dzieci.
obraz projektu
Projekt skierowany do dzieci od 6 do 18 roku życia ma na celu przybliżenie kultury japońskiej osobom niewidomym poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach, podczas których zajęcia manualne są punktem wyjścia do rozmowy o najważniejszych aspektach kultury i tradycji japońskiej. Pomimo, że zakończyliśmy projekt z końcem roku szkolnego zapraszamy wszystkich zainteresowanych na warsztaty już po wakacjach! Chętnie udostępnimy także materiały edukacyjne ośrodkom dla dzieci z dysfunkcjami wzroku oraz podzielimy się doświadczeniami i wypracowanymi metodami z innymi instytucjami, które chciałyby rozpocząc prowadzenie programu edukacyjnego skierowanego do dzieci niewidomych i słabowidzących. Natomiast w przyszłym roku kalendarzowym planujemy otwarcie dostosowanej do potrzeb osób niewidomych wystawy drzeworytu japońskiego - zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha!
obraz projektu
Prezentujemy unikalny wybór filmów o sztuce najnowszej, przygotowany z myślą o młodych odbiorcach i nauczycielach. Filmy zrealizowane na wystawach w Zachęcie w ciągu ostatnich dwóch lat ukazują złożony charakter sztuki współczesnej, ale rozebranej na czynniki pierwsze. Kim jest kurator wystawy? Jaka jest rola przewodnika? Jak przedstawia się historia Zachęty? Dlaczego Zbigniew Libera zbudował obóz koncentracyjny z klocków Lego? W jaki sposób sztuka związana jest z aktualnymi wydarzeniami? Na te i wiele innych pytań widz znajdzie odpowiedzi podane w atrakcyjny sposób.
obraz projektu
Celem projektu organizowanego przez MCK w Krakowie jest zwrócenie uwagi na utrwalane w procesie edukacji szkolnej stereotypy dotyczące społecznej roli kobiety i mężczyzny. Organizatorzy przygotowali zajęcia zarówno dla młodzieży gimnazjalnej, jak i kształcili w tym kierunku nauczycieli. Podczas warsztatów młodzież pozna problemy segregacji płciowej oraz odwiedzi różne zakłady pracy, w których będzie prowadzić wywiady z pracownikami. Na ich podstawie, oraz dzięki stworzonej przez siebie dokumentacji fotograficznej, uczestnicy stworzą reportaże. Wyniki prezentowane będą na blogu projektu. Jednocześnie w ramach projektu "Zamiana ról. Warsztaty w MCK przeciw stereotypom" prowadzone są warsztaty dla nauczycieli. Poświęcone zostaną uwrażliwieniu pedagogów na problem utrwalania przez szkołę stereotypów oraz przekazanie wiedzy na temat praktyk walczenia z nimi. Zapraszamy na blog http://zamianarol.mckicc.nazwa.pl/  projektu oraz stronę organizatora http://www.mck.krakow.pl/news/zamiana-rol
<< 1 3

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook