Wyniki wyszukiwania

obraz projektu
Projekt oparty jest na współpracy między muzeami z terenu Mazowsza. W każdym z muzeów odbędą się zajęcia dla dzieci i młodzieży poświęcone kulturze XVIII wieku. Z pomocą narzędzia edukacyjnego – multimedialnej repliki biblioteczki podróżnej – uczestnicy będą poznawać osiemnastowieczną historię i dziedzictwo tego okresu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkają się w Warszawie na warsztaty prowadzone w Łazienkach Królewskich. Równolegle projekt adresowany jest do muzealników. Dzięki ich uczestnictwu w projekcie, pomocy w analizie działań ich muzeum oraz warsztatom mistrzowskim powstanie baza pomysłów edukacyjnych. Zostanie ona opublikowana i będzie rozpowszechniana w formie papierowej i cyfrowej. Stworzona w ramach projektu dokumentacja fotograficzna udostępniona zostanie biorącym w nim udział placówkom jako materiał, który będą mogły wykorzystać w celach promocyjnych i edukacyjnych.
zastępcza grafika dla projektu Podziel się sztuką!
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki prezentuje i promuje sztukę współczesną poprzez organizowanie wystaw artystów polskich i zagranicznych oraz wystaw problemowych, a także kładzie nacisk na edukację, dostosowując programy do różnych grup społecznych. Fundacja Osiem Życzeń organizuje działania edukacyjnych i akcje społeczne w zakresie wielu dziedzin kultury, angażuje się w edukację dzieci i młodzieży, propaguje sztukę współczesną, a także dba o ułatwianie kontaktu ze sztuką środowiskom wykluczonym społecznie.
obraz projektu
Warsztaty dziennikarskie, muzyczne i filmowe, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi i technologii pomogą grupie nastolatków z Oławy przenieść się w lata 80\'te XX w. Projekt połączy przeszłość, znaną nastolatkom z archiwalnych materiałów i wspomnień osób starszych, z drugą dekadą XXI w. Dla młodzieży połączenie powszechnie stosowanych nowych technologii z tematem wydarzeń z lat 80\'tych XX wieku to nowe doświadczenie. Współczesne narzędzia pracy oraz profesjonalna kadra pomogą młodzieży odnaleźć sposób na zapoznanie się z historią bliską ich miasta dając jednocześnie dużo satysfakcji i doznań estetycznych. Na zakończenie projektu odbędzie koncert wprowadzający do multimedialnego widowiska z muzyką na żywo, wystawą fotografii oraz projekcją filmową w tle. Koncert piosenek lat 80tych w wykonaniu zespołu OK Band (Ośrodek Kultury Oława) oraz uczestników warsztatów. Wydarzenie zostanie sfilmowane. Współpracę przy projekcie podejmą podmioty prywatne i publiczne mające wspólny cel: zainteresowanie młodzieży kulturą i sztuką z wykorzystaniem nowych technologii.
zastępcza grafika dla projektu Projekt DIMTI.tv- Dziecięca i Młodzieżowa Telewizja Internetowa
W ramach Projektu DIMTI.tv w powiecie jarocińskim powstanie Dziecięca i Młodzieżowa Telewizja Internetowa, która będzie prowadzona przez dzieci i młodzież. Stanie się ona nie tylko nośnikiem informacji, ale również platformą, która połączy środowisko szkolne i pozaszkolne.
obraz projektu
  „Re: wizje” to cykl nowatorskich warsztatów edukacyjno-animacyjnych przygotowujących uczniów szkół ponadpodstawowych do świadomego uczestnictwa w kulturze audiowizualnej.
obraz projektu
Uczniowie szkoły podstawowej będą uczestniczyć w warsztatach fotograficznych, animacji poklatkowej i spotkaniach o sztuce, w czasie których zapoznają się z dziełami wybranych twórców. Będą oglądać obrazy, uczyć się je rozumieć, rozmawiać o nich oraz stworzą filmy animowane i zdjęcia zainspirowane wybranymi dziełami. Oprócz spotkań i warsztatów obejrzą wystawę i wezmą udział w grze miejskiej. Dzieci będą wykorzystywać internet, wyszukując potrzebne im informacje. Będą także tworzyć prezentacje multimedialne, aby spotkania o sztuce nie miały charakteru wykładów lecz raczej warsztatów, podczas których dzieci będą miały okazję uczyć się poprzez działanie. W czasie warsztatów animacji i fotograficznych dzieci w grupach zrealizują dzieła zainspirowane wybranymi przez siebie obrazami. Będą to krótkie animacje lub zdjęcia. Gra miejska będzie podsumowaniem projektu. Będą w niej mogły wziąć udział także dzieci nie będące uczestnikami projektu. Zadania w grze będą dotyczyły sztuki, a zwłaszcza twórców związanych z Głuchołazami. Gra zakończy się pokazem zrealizowanych filmów. Portal glucholazyonline będzie informował na bieżąco o przebiegu projektu oraz umieści filmy i zdjęcia dokumentujące przebieg projektu.
obraz projektu
  „Skansen Na Dłoni” to niezwykły projekt angażujący aż cztery instytucje, których wspólne wysiłki i doświadczenie zaowocują stworzeniem edukacyjnej ścieżki w jednym z najpiękniejszych skansenów w kraju czyli w Parku Etnograficznym w Tokarni (PET). Będą to trzy rodzaje warsztatów dla dzieci z dysfunkcjami wzroku oraz dzieci zdrowych dotyczące hafciarstwa, architektury drewnianej oraz kuchni regionalnej. Do każdego warsztatu zostaną stworzone specjalne pomoce naukowe odpowiadające na potrzeby dzieci z dysfunkcjami wzroku, takie jak serwetki do nauki ściegów, miniatura jednego z obiektów PET czy specjalna książka kucharska. Dodatkowo każdemu z warsztatów będą towarzyszyły tematyczne ścieżki dźwiękowe.
obraz projektu
 Projekt „Sztuka na kółkach” ma charakter objazdowych warsztatów prezentujących obiekty zabytkowe w małych wsiach. Swoim zasięgiem ma objąć wiele miejscowości, a uczestnikami warsztatów mogą zostać zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli. W wybranych zabytkach odbędą się interaktywne warsztaty dotyczące sztuki i architektury oraz ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego. Zostaną nagrane płyty zawierające multimedialne karty zadań i materiały edukacyjne dla każdego zabytku, treści te zostaną również umieszczone na stronach internetowych projektu.
obraz projektu
 Głównym celem projektu jest wzmocnienie świadomości jedności nauk humanistycznych i ścisłych poprzez uwypuklenie związków matematyki ze sztukami plastycznymi oraz włączenie młodzieży w aktywne działania twórcze. Uwypuklenie znaczenia „chłodnej matematyki” w sztukach plastycznych pozwoli wprowadzić uczniów we współczesne zagadnienia z zakresu sztuki.
obraz projektu
Projekt "Uniwersytet Patrzenia - działania iluminacyjne" to cykl cotygodniowych spotkań i warsztatów służących promowaniu kultury i możliwości aktywnego uczestniczenia w niej poprzez innowacyjne rozwiązania z edukacji i sztuki oraz specjalnie na potrzeby projektu zawarte partnerstwo. Projekt skierowany jest do 75 uczestników aktywnie zaangażowanych oraz 300 biorących udział biernie w zaplanowanym festiwalu.
<< 2 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook