Wyniki wyszukiwania

obraz projektu
Projekt dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej w Cieszynie, realizowany przy wsparciu Fundacji Orange. Bezpłatne warsztaty audio i video oraz portal edukacyjno-społecznościowy. Formularz zgłoszeniowy na warsztaty -www.av.art.pl
zastępcza grafika dla projektu Akademia Orange IV EDYCJA
Już po raz czwarty Fundacja Orange ogłosiła konkurs dla instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturalną. Zapraszamy pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w Akademii Orange – programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Przyznamy granty na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury.  
zastępcza grafika dla projektu Akademia Orange V EDYCJA
http://www.akademiaorange.pl/  
obraz projektu
Już po raz szósty Fundacja Orange ogłosiła konkurs dla instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturalną. Zapraszamy pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w Akademii Orange – programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Przyznamy granty na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury.  Regulamin VI edycji Akademii Orange dostępny jest pod adresem http://akademiaorange.pl/about/regulamin_programu/
obraz projektu
 „Akcja! Komiks w ruchu” składa się z dwóch cykli warsztatów. Pierwszy, prowadzony przez znanego artystę Jacka Frąsia, wprowadzi uczestników w tajniki przygotowywania komiksu. Zostanie wówczas przygotowany scenariusz filmu, którego realizacja odbędzie się w drugiej części warsztatów. Powstały film, a dokładniej „motion comics”, co tłumaczy się jako „komiks w ruchu”, łączy dwa gatunki: komiks i film. Efekty warsztatów zostaną zaprezentowane podczas Festiwalu Animation Now! 2012 oraz udostępnione w Internecie wraz z relacją i filmem instruktażowym.
obraz projektu
Projekt poświęcony odkrywaniu tradycji lokalnej podczas badań terenowych. Zajęcia będą zorganizowane dla trzech różnych grup: przedszkolaków, podopiecznych bytomskiego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego oraz młodzieży. Na uczestników czekają warsztaty wprowadzające w narzędzia naukowe współczesnego etnografa oraz przygotowujące do prowadzenia badań w terenie. Część zajęć będzie obywała się w podziemiach oraz w przestrzeni wystawienniczej Muzeum Górnośląskiego. Osiągnięcia uczestników projektu wraz z przygotowanym przez nich materiałem etnograficznym będą dokumentowane na specjalnie utworzonej stronie internetowej. Zebrane materiały dźwiękowe, zdjęcia i filmy wejdą na stałe do archiwum Muzeum i będą wykorzystywane podczas kolejnych zajęć dydaktycznych.
obraz projektu
Projekt oparty jest na serii co tygodniowych warsztatów pogłębiających wiedzę dzieci na temat nowych mediów i wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy twórczej. Tematyka warsztatów obejmie m.in. takie zagadnienia jak: Jak sztuka uwzględniała zaawansowaną technologię do swojego repertuaru? Komputer jako niewyczerpane źródło tworzenia. www.mapa-cieszyn.pl/
obraz projektu
Czy wiem, na co patrzę? Czy wierzę w to, co widzę? Czy potrafię świadomie skonstruować przekaz fotograficzny i wideo? Projekt odpowiada na potrzebę wykształcenia wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży na polu nowych mediów poprzez ich aktywne użytkowanie.
obraz projektu
„Kultularne powiązania” to projekt adresowany do dzieci z dysfunkcjami umysłowymi, fizycznymi oraz z domów zastępczych i domów dziecka. Obejmuje cykl pięciu spotkań w formie warsztatów i lekcji muzealnych oraz dwudniowe podsumowanie, na którym odbędzie się prezentacja prac wykonanych podczas zajęć. Warsztaty i lekcje organizowane w ramach projektu zostały tak zaplanowane, by objąć zagadnienia zarówno związane z historią miasta, jego zabytkami i instytucjami kultury, jak i zapewnić uczestnikom edukację artystyczną i kulturalną. Tym samym mają za zadanie umożliwić dzieciom ekspresję twórczą oraz uczestnictwo w powstawaniu materiałów promujących kulturę i sztukę ich regionu.
obraz projektu
W ramach projektu zostaną zorganizowane twórcze warsztaty fotograficzne, plastyczne, muzyczne, techniczne i raz zajęcia dotyczące ulicznych form sztuk kuglarskich. Wszyscy uczestnicy warsztatów dodatkowo wezmą również udział w dostosowanym do swojego wieku kursie animatorów społeczno-kulturalnych, tak by mogli w przyszłości inicjować działania kulturalne w swoich środowiskach. Ważną częścią projektu będzie wystawienie w przestrzeni miejskiej prac uczestników warsztatów. Odbędą się występy uczestników warsztatów kuglarskich i muzycznych oraz ogólnodostępne wystawy prac fotograficznych. Miejscami ekspozycji staną się przystanki autobusowe, zewnętrzne ściany budynków miasta i witryny sklepowe. Dodatkowo uczestnicy zaplanują i wykonają według własnych pomysłów zdobienia miejskich koszy wzdłuż głównych ulic Ostródy.
1 3 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook