Wyniki wyszukiwania

obraz projektu
W ramch projektu zostanie stworzone Internetowe Muzeum Dźwięku Dawnych Instrumentów, które będzie gromadziło zarówno zdjęcia dawnych instrumentów muzycznych, jak również zawierało bank ich brzmień i dźwięków. Jednocześnie powstaną zaawansowane technicznie nowoczesne pomoce dydaktyczne do kształcenia muzycznego.Podczas serii warsztatów dzieci i młodzież za pomocą czułych na ruch sterowników będą tworzyć muzykę orkiestrową. Korzystając z nowoczesnych metod przetwarzania dźwięku, uczestnicy będą mieli szansę zagrać na muzealnych instrumentach. Podczas warsztatów zostanie stworzona przestrzeń, w której dzieci i młodzież będą miały szansę skomponować swój utwór i wspólnie go wykonać. Warsztaty staną się pomostem między historią i tradycją a nowoczesną technologią. Za pomocą języka dostosowanego do współczesnych metod twórczej ekspresji młodego odbiorcy zostanie przekazane muzyczne piękno dawnych instrumentów. 
obraz projektu
Dzieci i młodzież (7-18 lat) wezmą udział w warsztatach fotografii, animacji i audiovideo, tworzenia dźwięków. Warsztaty będą odbywały się w gdyńskich instytucjach kultury. Podczas warsztatów z ilustratorami uczestnicy projektu stworzą książki dotykowe dla dzieci niedowidzących. Wspólnie z wolontariuszem z Francji stworzą książki w wersji elektronicznej (dwujęzyczne). Podczas spotkań ze śpiewaczką, muzykiem i nauczycielką muzyki z Włoch nagrają ścieżki dźwiękowe do opisów książek w programie komputerowym MOLIK. Nauczą się tworzyć animacje i audiovideo, zwiedzą nowe instytucje kultury m.in.: ośrodek sztuk alternatywnych na Kolibkach, Muzeum Emigracji, Pomorski Park Naukowo-Technologicznych, Infobox w Gdyni. W projekcie wezmą także udział młodzi czytelnicy i podopieczni świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez Fundację Zmian Społecznych KREATYWNI. Spotkania będą miały charakter otwarty. Scenariusze z zajęć, dźwiękowe opisy książek, książki elektroniczne, materiały audiovideo, fotografie, animacje udostępnione będą udostępnione w internecie na blogu projektu, a książki dotykowe przekazane dzieciom z dysfunkcją wzroku z Gdyńskiej Szkoły Społecznej.
obraz projektu
Grupa dzieci i młodzieży z terenów wiejskich pod okiem trenerów będzie od podstaw tworzyła cajón, czyli skrzynkę perkusyjną - drewniany instrument pochodzący z Afryki. Po zrobieniu skrzynek kolejna grupa będzie je malować w ludowe i tradycyjne wzory, a jeszcze inna grupa będzie szyć pokrowce. Na każdym etapie ważnym elementem będzie projekt instrumentu, malowidła czy pokrowca. Kiedy instrumenty zostaną skończone rozpoczną się warsztaty gry na cajón. Tak stworzony zespół będzie doskonalił swoje umiejętności, aby dać kilka koncertów. W trakcie warsztatu wyjazdowego nuzykowanie zostanie połączone z tkaniem osobistego motywu (pasiaka) i lepieniem w glinie guzików i słowiańskich ozdób do pokrowców. W międzyczasie kolejna ekipa młodych artystów będzie cały czas rejestrować, przetwarzać i umieszczać w Internecie etapy projektu, po to aby ktoś inny mógł samodzielnie zrobić sobie własny instrument i nauczyć się na nim grać. Powstanie swoista kronika wydarzeń w formie filmów, zdjęć, muzyki i reportaży. Zajęcia będą odbywać się głównie w świetlicach. Koncert finałowy zaplanowany jest na Dzień Matki i będzie połączony z warsztatami dla mam.  
zastępcza grafika dla projektu Ogródek dźwiękowy w parku Staromiejskim w Łodzi
Projekt zakłada stworzenie nieszablonowego narzędzia edukacji kulturalnej – powszechnie dostępnego Ogródka Dźwiękowego składającego się z dużych metalowych instrumentów. Powstanie w parku staromiejskim w Łodzi przy współudziale dzieci biorących udział w projekcie. Będzie stałym komponentem małej architektury parkowej, zbudowanym z elementów pozyskanych ze złomowisk i w artystyczny sposób połączonych ze sobą. W czasie trwania projektu odbędą się również warsztaty artystyczne, których celem jest przygotowanie uczestników do odbioru różnych rodzajów muzyki oraz kształtowanie umiejętności rozumienia i odczytywania współczesnej muzyki. Warsztaty muzyczne w Ogródku Dźwiękowym znajdą się w stałej ofercie zajęć edukacyjnych Muzeum Miasta Łodzi.
obraz projektu
"Dźwiękowa pocztówka z Kamienia Pomorskiego" to projekt łączący fotografię i pracę z dźwiękiem. Daje młodym ludziom szansę aktywnego, twórczego działania z użyciem nowych technologii. Uczestnicy będą różnymi technikami zapisywać swój subiektywny obraz miejscowości, pokazując elementy dla nich najciekawsze i najatrakcyjniejsze oraz te, które ich zdaniem są najbardziej charakterystyczne.
obraz projektu
Warsztaty dziennikarskie, muzyczne i filmowe, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi i technologii pomogą grupie nastolatków z Oławy przenieść się w lata 80\'te XX w. Projekt połączy przeszłość, znaną nastolatkom z archiwalnych materiałów i wspomnień osób starszych, z drugą dekadą XXI w. Dla młodzieży połączenie powszechnie stosowanych nowych technologii z tematem wydarzeń z lat 80\'tych XX wieku to nowe doświadczenie. Współczesne narzędzia pracy oraz profesjonalna kadra pomogą młodzieży odnaleźć sposób na zapoznanie się z historią bliską ich miasta dając jednocześnie dużo satysfakcji i doznań estetycznych. Na zakończenie projektu odbędzie koncert wprowadzający do multimedialnego widowiska z muzyką na żywo, wystawą fotografii oraz projekcją filmową w tle. Koncert piosenek lat 80tych w wykonaniu zespołu OK Band (Ośrodek Kultury Oława) oraz uczestników warsztatów. Wydarzenie zostanie sfilmowane. Współpracę przy projekcie podejmą podmioty prywatne i publiczne mające wspólny cel: zainteresowanie młodzieży kulturą i sztuką z wykorzystaniem nowych technologii.
obraz projektu
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim organizuje życie kulturalne lokalnej społeczności, prowadząc zajęcia edukacyjno-kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, niepełnosprawnych, które nie mogą samodzielnie funkcjonować.  
obraz projektu
Projekt Rymy Pętle Rytmy przygotuje uczniów oraz nauczycieli do twórczego i krytycznego korzystania z mediów i nowoczesnych technologii informacyjnych, zwłaszcza w procesie kształcenia polonistycznego. Strona internetowa projektu: http://rymypetlerytmy.pl/
obraz projektu
Jak połączyć botanikę z muzyką? Tego, że to tylko pozornie odległe zagadnienia, dowodzi projekt „Słyszysz? Muzyka w przyrodzie a przyroda w muzyce”. Dzięki warsztatom w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dzieci ze szkoły podstawowej mają możliwość posłuchać, jakie dźwięki wydają różne gatunki i części roślin.
obraz projektu
Podstawowe cele projektu to:popularyzacja łatwych metod wspierających rozwój słuchu muzycznego najmłodszych, stworzenie polskich doświadczeń w umuzykalnianiu najmłodszych z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia zagranicznych specjalistów w tej dziedzinie, poszerzenie grona animatorów zajmujących się umuzykalnieniem najmłodszych, stworzenie bazy wiedzy i promocja wczesnego umuzykalniania dzieci. Strona projektu
<< 1 3 5 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook