Wyniki wyszukiwania

obraz projektu
Dźwiękospacery to interdyscyplinarny projekt nieformalnej edukacji, badający środowisko akustyczne człowieka wraz z całym jego kontekstem - geograficznym, percepcyjnym, społecznym. Działania - głównie w formie warsztatów - skierowane są przede wszystkim do najmłodszych odbiorców - dzieci i młodzieży zamieszkujących niewielkie miejscowości woj. kujawsko-pomorskiego, z mniejszym dostępem do kultury czy sztuki.
obraz projektu
Gimnazjaliści w Strzelcach Opolskich wezmą udział w nowatorskich działaniach polegających na tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu z wykorzystaniem zjawisk fizyki. Młodzi ludzie uczęszczający na zajęcia zajmą się podkładaniem pod wizję fonii: dźwięków naturalnych (gwaru ulicznego, dźwięków pochodzących od zwierząt), dźwięków powstałych w wyniku doświadczeń fizycznych (np.: z wykorzystaniem sił tarcia, drgań, zastosują zjawisko rozchodzenia się dźwięku w różnych ośrodkach itp.). Powstałe odgłosy poddane zostaną obróbce z zastosowaniem nowoczesnej technologii: mikserów i programów komputerowych. Dzięki współpracy filmowca, fizyka i dźwiękowca podczas prowadzenia zajęć możliwe jest zastosowanie nauki w dziedzinie kultury – przy produkcji filmu. Powstały film z niekonwencjonalną ścieżką dźwiękową zostanie zaprezentowany mieszkańcom oraz innym gościom w Strzeleckim Ośrodku Kultury podczas „Tygodnia Akademii Orange”. Będą oni mogli oprócz obejrzenia filmu przyjrzeć się zjawiskom fizycznym, dzięki którym stworzono ścieżkę do filmu. Chętni wezmą udział w doświadczeniach fizycznych.  
obraz projektu
 „Korzenie i pędy” składają się z trzech części. W pierwszej młodzież przepytując przedstawicieli starszego pokolenia zbiera i dokumentuje materiał muzyczny i tekstowy. Mogą to być piosenki, wiersze, wspomnienia, wszystko to, co mogą przekazać starsi ludzie. Materiał będzie na bieżąco umieszczany na specjalnym blogu prowadzonym w ramach projektu.
obraz projektu
Kulturowe Mosty to projekt łączący dwa nie związane ze sobą światy. ba, krainy odległe od siebie o lata świetlne, a przynajmniej o latat, jakie dzielą babcie i ich wnuki. W naszym programie znakiem tego pierwszego świata są tradycyjne pieśni, a drugiego nowoczesny język wideoklipu. By je połączyć - zbudowaliśmy Kulturowe Mosty.
obraz projektu
Czym jest Laboratorium Dźwięków: autorskim pilotażowym projektem, którego celem jest stworzenie ścieżki programowej z obszaru edukacji artystycznej. Laboratorium, jako miejsce pokazujące możliwości, rozbudzające zainteresowania, uwrażliwiające muzycznie i przygotowujące do dalszej edukacji artystycznej.
obraz projektu
Latająca Szkoła Rocka chce zainteresować muzycznie amatorskim muzykowaniem i pobudzić do twórczej współpracy. Projekt oparty jest na przekonaniu, że praktyka muzyczna w szkole jest znakomitą formą wspierania ogólnego rozwoju młodzieży i jednocześnie przyjazną formą profilaktyki społecznej. http://latajacaszkolarocka.wordpress.com/
obraz projektu
Biblioteka w Mietkowie prowadzi interesujące zajęcia biblioteczne, biblioteka w Milinie popularyzuje książki i czytelnictwo w niekonwencjonalny sposób, biblioteka w Domanicach organizuje lekcje biblioteczne, konkursy, cykliczne akcje “wakacje i ferie w bibliotece”. Szkoła Muzyczna we Wrocławiu dba o zapewnienie uczniom możliwości nieustannego rozwoju, a jej podopieczni osiągają doskonałe wyniki.  
obraz projektu
 Projekt zrodził się z przekonania, że młodzież ze środowisk o utrudnionym dostępie do kultury i sztuki jest często jak baroque - nieoszlifowana, ale niezwykła perła, z której odpowiednimi środkami można wydobyć całe piękno. Udział w projekcie umożliwi młodzieży kontakt z wartościową sztuką i muzyką.
obraz projektu
Młodzież z Czech i Polski weźmie udział w warsztatach audiowizualnych, które pozwolą im zdobyć umiejętność posługiwania się multimediami. Tworząc wspólnie video i podkłady audio będą starali się opisać stosunki panujące wśród młodzieży na pograniczu kultur. Warsztaty uzupełnione będą o spotkania ze specjalistami zajmującymi się tematyką transgraniczności oraz wykłady z zakresu otwartych licencji CC. Cieszyn to miasto podzielone rzeką na dwa obszary. Na przestrzeni lat granica była ruchoma. Rodziny mieszkające tu od pokoleń, pomimo stałego miejsca pobytu były nazywane raz Polakami, raz Czechami. Ciągłe zmiany polityczne z jednej strony generowały wiele nieporozumień, uprzedzeń i konfliktów, z drugiej natomiast bardzo silnie asymilowały lokalne społeczności. Każde kolejne pokolenie ma inny pogląd na ten temat, sprawa tożsamości przez długi czas pozostawała więc kwestią sporną. Wśród młodzieży jest zatem potrzeba dialogu na te tematy. Do pracy nad projektem, oprócz dwudziestu uczestników z Polski i Czech zaangażowanych w ramach otwartego naboru, zaproszonych zostanie także dwudziestu uczniów z Technikum i Organizacji Reklamy, odpowiedzialnych za promocję wydarzeń i materiałów realizowanych w trakcie trwania projektu. Głównym partnerem medialnym projektu będzie portal Gazetacodzienna.pl, który będzie promował projekt i relacjonował jego kolejne etapy. Podobne działania będzie realizował portal Novinka.pl
obraz projektu
Projekt MIASTO JEST MUZYKĄ to innowacyjne działania edukacyjne z zakresu muzyki skierowane do warszawskiej młodzieży licealnej. Jego głównym celem jest pokazanie możliwości współczesnej technologii w procesie twórczości muzycznej. Projekt składa się z czterech modułów: seria warsztatów praktycznych uczących rozmaitych aspektów tworzenia muzyki na komputerze, edukacyjna gra miejska związana z rejestracją nagrań terenowych, warsztaty z tworzenia gier miejskich oraz pokaz finałowy w formie gry miejskiej, którą zaprojektują i poprowadzą uczestnicy projektu. W czasie warsztatów młodzież nauczy się obsługi oprogramowania dźwiękowego, nagrywania dźwięku, tworzenia i wykorzystywania instrumentów wirtualnych oraz stosowania innowacyjnych technik twórczych. W ramach projektu powstaną narzędzia dla muzyków udostępnione nieodpłatnie w Internecie: instrumenty wirtualne oraz pakiet sampli-nagrań miasta.
<< 2 4 .. 5 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook