Wyniki wyszukiwania

obraz projektu
Sztuka operowa nie jest w orbicie zainteresowań młodzieży. Samo słowo „opera” budzi u młodych ludzi wewnętrzny opór i przekonanie, że „to na pewno nie jest dla mnie”. Jak więc mimo wszystko trafić do młodzieży, jak sprawić aby zechcieli się zbliżyć do tej dziedziny sztuki i dać jej szansę.
obraz projektu
Projekt jest adresowany do dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych w Bolesławcu. Footoodkrywcy będą mieli za zadanie odnalezienie na terenie miasta wyjątkowych miejsc, w których świat przyrody współistnieje z wytworami człowieka. Swoje odkrycia będą dokumentowali, robiąc artystyczne zdjęcia techniką analogową. Uczestnicy wezmą udział w dwóch cyklach warsztatów. Pierwszy będzie poświęcony historii fotografii, idei łomografii oraz obróbce zdjęć, drugi będzie natomiast związany z historią Bolesławca. Ukoronowaniem projektu będzie stworzenie bilbordu składającego się z prac uczestników. W ramach projektu powstanie blog cyfrowy oraz serwis internetowy, które staną się poradnikiem łomograficznym oraz biblioteką pomysłów artystycznego wykorzystania łomografii. Serwis będzie służył również do cyfrowej prezentacji prac uczestników projektu.
obraz projektu
 „Młodzi Menedżerowie Kultury” to interdyscyplinarny projekt wykorzystujący działania kulturalne w procesie zmian na gruncie społecznym, który został stworzony, by wyposażyć grupę młodych ludzi (w wieku 15-25 lat) pochodzących z małych miejscowości i wsi w całej Polsce w umiejętności, niezbędne do samodzielnej realizacji własnych projektów społeczno-kulturalnych.
obraz projektu
 „O – Tworzenie” ma na celu zachęcić młodzież do aktywnego udziału w kulturze. W czasach szybkiej i łatwo dostępnej fotografii cyfrowej, pomysłodawcy projektu postanowili cofnąć się w czasie do początków fotografii.
zastępcza grafika dla projektu OBSCURNA ANIMACJA
Projekt „OBSCURNA ANIMACJA” łączy dwie bliskie sobie dziedziny sztuki: fotografię i film animowany. Uczniowie w ramach projektu zajmą się fotografią oraz przygotują film animowany.
obraz projektu
Projekt „Pamięć wywołana” zakłada przeprowadzenie cyklu 5 warsztatów z grupą młodzieży z Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze. Głównym problemem poruszanym podczas warsztatów będzie dostęp do materiałów archiwalnych - zdjęć, na których pojawia się przestrzeń publiczna, sztuka i architektura miasta.
obraz projektu
"Dźwiękowa pocztówka z Kamienia Pomorskiego" to projekt łączący fotografię i pracę z dźwiękiem. Daje młodym ludziom szansę aktywnego, twórczego działania z użyciem nowych technologii. Uczestnicy będą różnymi technikami zapisywać swój subiektywny obraz miejscowości, pokazując elementy dla nich najciekawsze i najatrakcyjniejsze oraz te, które ich zdaniem są najbardziej charakterystyczne.
zastępcza grafika dla projektu Podgórz - widmo
Kiedyś Podgórz był samodzielnym miastem. Czy widać jeszcze ślady dawnej świetności? Projekt „Podgórz – widmo” to próba pokazania mieszkańcom dawnej historii Podgórza poprzez zastosowanie aplikacji mobilnej. Pozwoli ona spacerować po widmowym i rzeczywistym Podgórzu, poznawać lokalną historię i oglądać zdjęcia danej przestrzeni sprzed lat.
zastępcza grafika dla projektu Poszlaki
Uczestnikami projektu „Poszlaki” będą dzieci ze szkoły podstawowej. Wspólnie z animatorami stworzą 3 multimedialne questy o charakterze kryminalnym, bazujące na historiach Przybradza i własnej wyobraźni.
obraz projektu
Warsztaty dziennikarskie, muzyczne i filmowe, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi i technologii pomogą grupie nastolatków z Oławy przenieść się w lata 80\'te XX w. Projekt połączy przeszłość, znaną nastolatkom z archiwalnych materiałów i wspomnień osób starszych, z drugą dekadą XXI w. Dla młodzieży połączenie powszechnie stosowanych nowych technologii z tematem wydarzeń z lat 80\'tych XX wieku to nowe doświadczenie. Współczesne narzędzia pracy oraz profesjonalna kadra pomogą młodzieży odnaleźć sposób na zapoznanie się z historią bliską ich miasta dając jednocześnie dużo satysfakcji i doznań estetycznych. Na zakończenie projektu odbędzie koncert wprowadzający do multimedialnego widowiska z muzyką na żywo, wystawą fotografii oraz projekcją filmową w tle. Koncert piosenek lat 80tych w wykonaniu zespołu OK Band (Ośrodek Kultury Oława) oraz uczestników warsztatów. Wydarzenie zostanie sfilmowane. Współpracę przy projekcie podejmą podmioty prywatne i publiczne mające wspólny cel: zainteresowanie młodzieży kulturą i sztuką z wykorzystaniem nowych technologii.
<< 2 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook