Wyniki wyszukiwania

zastępcza grafika dla projektu (Ro)Zoom na kulturę
Młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami języka polskiego, historii czy przedmiotów związanych z edukacją artystyczną i kulturalną przyjrzy się, do jakiego tematu zajęć mogliby stworzyć materiał edukacyjny w postaci filmu. Ich zadanie polega na nakręceniu trzyminutowego filmu z wybranej kategorii:  a) kategoria Osoba:  Lokalny artysta/ działacz społeczny/ animator kultury. Zadanie: sfilmuj wywiad z człowiekiem, który jest ważny dla rozwoju kultury w twojej okolicy. Stwórz filmowy portret. Świadek historii. Zadanie: przeprowadź wywiad z osobą (-ami), która zechce podzielić się wspomnieniami, swoją wiedzą na temat historii waszej miejscowości lub przedstaw postać historyczną związaną z regionem. b) kategoria Obiekt: Tropami epok. Zadanie: sfilmuj obiekt, poprzez który ukażesz architektoniczne lub urbanistyczne cechy epoki [do wyboru]: średniowiecznej, renesansowej, barokowej, klasycystycznej, neogotyckiej. Mury mówią. Zadanie: jaką historię, legendę, wydarzenie opowiedziałby obiekt w twojej okolicy, gdyby mówił? Poznaj jego dzieje i poprzez swój film użycz mu głosu. Filmy zostały opublikowane na kanale You Tube kameraedukacja oraz na interaktywnej mapie na licencji CC-BY. Można je wykorzystywać na lekcjach z języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze, muzyki czy plastyki.  Dla nauczycieli i uczniów zostały opublikowane na stronie projektu www.kamerakultura.pl ciekawe artykuły i narzędziownik z linkami do legalnych i bezpłatnych programów i narzędzi przydatnych w projektach.    
obraz projektu
Uczniowie w trzech zespołach, w różnych przedziałach wiekowych (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) będą mieli za zadnie budowę makiety do animacji poklatkowej i wykonanie filmów animowanych. W tym celu stworzą scenariusz, scenografię, storyboard, postacie, fabułę, nauczą się montażu i poznają budowę atmosfery animacji poprzez dźwięk i obraz. W całym procesie animacji uczestnicy wykorzystają nowoczesne technologie pracując na aparatach cyfrowych, specjalnych programach do animacji poklatkowej z podglądem na żywo oraz programach do obróbki i montażu video i efektów specjalnych. W efekcie powstaną trzy krótkometrażowe filmy animowane i reportaż przedstawiający proces powstawania animacji. Raz w miesiącu organizowane będą weekendy otwarte w Centrum Handlowym Panorama w Gorzowie, podczas których będą odwiedzający Centrum będą mogli obejrzeć proces budowy makiet i realizacji filmów. Finałem projektu będzie zorganizowanie „Tygodnia Akademii Orange”, w którym uczniowie gorzowskich szkół będą mogli wysłuchać prelekcji na temat animacji, obejrzeć pokazy filmów nakręconych podczas realizacji projektu, a także wziąć udział w warsztatach artystycznych z okazji Dnia Dziecka.
obraz projektu
Stowarzyszenie Jarocin XXI prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalną, zorientowaną na teatr, film i literaturę. Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej M. Ślesickiego B. Lindy ma duże doświadczenie w inicjowaniu i prowadzeniu edukacji oraz promocji filmowej. Akademia Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza to projekt skierowany do około sześciuset uczniów w wieku 7-18 lat ze szkół wiejskich z ograniczonym dostępem do kultury, z rodzin o niskim statusie materialnym i niskim wykształceniem rodziców.
obraz projektu
Najważniejszymi adresatami tego projektu edukacji medialnej są dzieci, będące nie tylko jego odbiorcami, ale i współtwórcami. Całość pomyślana jest tak, by dzięki atrakcyjnemu programowi edukacyjnemu wciągnąć dzieci w inną niż bierna formę kontaktu ze światem tzw. nowych mediów. Pod okiem doświadczonych artystów, wykonując podczas warsztatów elementy instalacji, dzieci stają się współautorami instalacji wchodzącej w skład wystawy Interaktywny Plac Zabaw.  
zastępcza grafika dla projektu Akademia Orange IV EDYCJA
Już po raz czwarty Fundacja Orange ogłosiła konkurs dla instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturalną. Zapraszamy pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w Akademii Orange – programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Przyznamy granty na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury.  
zastępcza grafika dla projektu Akademia Orange V EDYCJA
http://www.akademiaorange.pl/  
obraz projektu
Już po raz szósty Fundacja Orange ogłosiła konkurs dla instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturalną. Zapraszamy pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w Akademii Orange – programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Przyznamy granty na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury.  Regulamin VI edycji Akademii Orange dostępny jest pod adresem http://akademiaorange.pl/about/regulamin_programu/
obraz projektu
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Boguchwały stworzą film animowany o mieście, z którego pochodzą. Akcję rozpocznie wykład inauguracyjny o historii polskiej animacji, otwarty dla wszystkich chętnych nie tylko dla uczestników projektu. Przez pierwszy miesiąc uczestnicy będą odkrywać historie i kulturę regionu poprzez wywiady i rozmowy z mieszkańcami, oraz umiejętne przeglądanie archiwów, starych fotografii, książek i internetu. Badania te staną się inspiracją dla dalszego pogłębiania wiedzy i podejmowania samodzielnych działań twórczych. Podczas warsztatów pod okiem specjalisty młodzież stworzy scenariusz filmu animowanego o Boguchwale. Kolejna trwająca trzy miesiące część projektu, to prace nad artystycznym zaprezentowaniem zebranych wiadomości. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach dotyczących tworzenia animacji, podczas których zapoznają się z technikami graficznymi, malarskimi i fotograficznymi, co pozwoli im stworzyć własny film animowany. Dwa ostatnie spotkania warsztatowe dotyczyć będą montażu filmu. Zajęcia będą odbywać się w pracowaniach Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Projekt zakończy uroczysty pokaz powstałego filmu oraz filmu dokumentującego poszczególne etapy pracy uczestników, a także wystawa powstałych prac. Finał projektu uczestnicy zaplanują i zrealizują samodzielnie.
zastępcza grafika dla projektu BETONik
„BETON FILM FESTIVAL” skupia się wokół edukacji estetycznej i popularyzacji wiedzy o architekturze. W ramach Festiwalu odbędą się pokazy filmowe dotyczące tej tematyki. W 2015 roku w ramach Festiwalu powstanie również „BETONik” - specjalna strefa skierowana do dzieci i młodzieży.
zastępcza grafika dla projektu Czy w Gimnazjum nr 8 można odkryć wszechświat?
Projekt jest szczególnym połączeniem świata nauki ze sztuką. Został wymyślony przez uczniów gimnazjum, którzy zapragnęli samodzielnie stworzyć obserwatorium astronomiczne i podzielić się dobrymi praktykami „ze spełniania marzeń”.
1 3 .. 6 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook