Wyniki wyszukiwania

zastępcza grafika dla projektu Trzeci wymiar niedrzwickiej historii
Młodzież (12-18) z gminy Niedrzwica Duża przygotuje rekonstrukcję historyczną lokalnego wydarzenia związanego z II wojną światową. Uczestnicy zostaną podzieleni na cztery ośmioosobowe grupy, które wezmą udział w tematycznych warsztatach i w pracach w wybranym zakresie: -warsztaty dziennikarskie - zbieranie i obróbka materiałów na temat wydarzenia historycznego (m.in. wywiady z najstarszymi mieszkańcami), -warsztaty rękodzielnicze - przygotowanie kostiumów, rekwizytów, scenografii, -warsztaty historyczne - analiza źródeł historycznych, opracowanie szczegółowego scenariusza rekonstruowanego wydarzenia, -warsztaty filmowe- nagranie i montaż filmu z rekonstrukcji. Następnie uczestnicy wezmą udział w debacie na temat współczesnego patriotyzmu. W trakcie warsztatów oraz przygotowań do rekonstrukcji wykorzystywane będą technologie IT (m.in. konsultacje online z profesjonalnymi rekonstruktorami, specjalistyczne oprogramowanie, streaming online). W wyniku projektu powstanie interdyscyplinarna oferta edukacyjna oparta na rekonstrukcji historycznej.
obraz projektu
Projekt „UNIEJÓW W FOTOKODACH” umożliwi młodzieży z gminy Uniejów poznanie swojego miasta i korzeni, zapewni ciekawe narzędzie edukacji regionalnej, w czynny sposób pomoże dotrzeć do historii przodków. Założeniem projektu jest połączenie elementów edukacyjnych z nowoczesnymi technologiami.
<< 1 .. 3 5

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook