Wyniki wyszukiwania

obraz projektu
Projekt "Niekademickiej szkoły twórczego pisania" skierowany jest do młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Jedlińsk. W ramach projektu chcemy odnaleźć grupę 15 utalentowanych osób przejawiających predyspozycję do bycia animatorami kultury. Ci młodzi liderzy projektu wspólnie z pracownikami Muzeum Witolda Gombrowicza oraz LGD "Razem dla Radomki" przygotują i przeprowadzą konkurs na krótką formę prozatorską. Dzięki udziałowi w warsztatach z dziennikarstwa telewizyjnego, z zakresu tworzenia videobloga, czy też zajęciom z nowych mediów uczestnicy projektu stworzą nowoczesną platformę promocyjną literatury w postaci videobloga, na którym przedstawiać będą przebieg projektu. Zapraszamy do odwiedzin videobloga projektu www.muzeumgombrowicza.com.pl    
zastępcza grafika dla projektu Nieograniczone Pole Widzenia
„Nieograniczone Pole Widzenia” to projekt edukacyjny, umożliwiający dzieciom z różnych środowisk podróż w głąb świata sztuki i samych siebie. Uczestnicy poznają różnorodne techniki plastyczne m.in.: kolaż, asamblaż, ready made, found footage, rolaż, appropriation art, będą wykorzystywać nowe i tradycyjne media.
zastępcza grafika dla projektu Ocalić od zapomnienia
Projekt "Ocalić od zapomnienia" odpowiada na potrzebę zachowania unikatowych w skali kraju obrzędów, zwyczajów oraz tradycji górali łomnicońskich. Kultura ta nie została dotychczas opisana w sposób całościowy, brak również systematycznych prób jej udokumentowania. Projekt będzie dotyczył tradycyjnego tańca, gwary łomniczańskiej i kultury oralnej regionu. W wyniku prac uczestników projektu zostanie wydany słownik gwary łomniczańskiej. Powstaną również audiobooki nagrane w gwarze łomniczańskiej zawierające opowiadania, legendy i wiersze regionu oraz sfilmowane zostaną tańce i przyśpiewki łomnicońskie. Publikacje te będą dostępne zarówno w tradycyjnych formach (publikacji książkowych, kaset filmowych), jak i w formacie cyfrowym dostępnym online.
obraz projektu
Działania Stowarzyszenia "Tratwa" koncentrują się na relacjach międzypokoleniowych pod kątem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z terenów popegeerowskich. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania"Lider w EGO" opracowuje szlaki turystyczne, prowadzi szkolenia animatorów lokalnych, rolników, radnych.  
zastępcza grafika dla projektu Otwarte Zabytki dla młodzieży
Uczniowie będą testować innowacyjną aplikację Otwartych Zabytków. Część zajęć odbędzie się w terenie, gdzie z pomocą aplikacji młodzież będzie sprawdzać stan materialny obiektów i je fotografować. W części stacjonarnej uczestnicy poznają zasady otwartości i dzielenia się wiedzą w sieci i nauczą się „otwierać” lokalne zabytki na potrzeby społeczności internautów. Uczestnicy skorzystają też jako pierwsi z aplikacji do tworzenia tras i przygotują spacerowniki śladami zabytków po swojej okolicy. Spacerowniki zostaną wykorzystane jako praktyczne narzędzie służące promocji regionu i zostaną rozesłane do punktów informacji turystycznej oraz regionalnych ośrodków kultury. Docelowo zostanie stworzona ogólnopolska, społecznościowa baza zabytków. W trakcie projektu opracowane zostaną materiały instruktażowe dotyczące korzystania z serwisu Otwarte Zabytki i przeznaczone dla nauczyciele historii, architektury i geografii oraz edukatorów krzewiących wśród młodzieży patriotyzm lokalny i dbałość o dziedzictwo kulturowe. Efekty projektu zostaną wypromowane kanałami partnerów Otwartych Zabytków - m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”.
obraz projektu
Projekt „Pamięć wywołana” zakłada przeprowadzenie cyklu 5 warsztatów z grupą młodzieży z Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze. Głównym problemem poruszanym podczas warsztatów będzie dostęp do materiałów archiwalnych - zdjęć, na których pojawia się przestrzeń publiczna, sztuka i architektura miasta.
zastępcza grafika dla projektu Podchody pod PRL
Muzeum PRL-u to krakowski oddział MHP, który realizuje wiele ciekawych projektów historycznych, kulturalnych i edukacyjnych, dokumentuje dzieje Polski w latach 1945-1989, gromadzi materiały prasowe, fotograficzne i audiowizualne, przedmioty codziennego użytku, druki oraz relacje świadków historii. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie i XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie uczestniczy w licznych projektach edukacyjnych. 
obraz projektu
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" to samorządowa instytucja kultury realizująca autorskie programy edukacyjno-artystyczne dotyczące dziedzictwa kulturowego i historycznego Lublina i Lubelszczyzny. Przygotowała projekt portalu społecznościowego dla uczniów i nauczycieli szkół lubelskich i izraelskich oraz program multimedialnych warsztatów edukacji międzykulturowej prowadzonych przez specjalnie wyszkolonych moderatorów, którzy skorzystają m.in. z doświadczeń pracowników Muzeum Historii Żydów Polskich. Zostaną nawiązane kontakty z młodzieżą i nauczycielami w Izraelu, którzy chcą zorganizować warsztaty z młodzieżą w Lublinie lub w całej Polsce.  
zastępcza grafika dla projektu Projekt „Grocik” - Młodzieżowe Warsztaty Dziennikarskie
 Projekt powstał w odpowiedzi na bardzo konkretną potrzebę. Kilka miesięcy temu na łamach miesięcznika „Grot” został utworzony dział, w którym publikowana jest twórczość literacka młodzieży z radzyńskich gimnazjów i szkół średnich. Cieszy się on olbrzymim zainteresowaniem zarówno czytelników jak i osób chcących w nim publikować swoją twórczość. Do redakcji „Grota” często zgłaszają się młode osoby pragnące zaprezentować swoją twórczość.
obraz projektu
Warsztaty dziennikarskie, muzyczne i filmowe, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi i technologii pomogą grupie nastolatków z Oławy przenieść się w lata 80\'te XX w. Projekt połączy przeszłość, znaną nastolatkom z archiwalnych materiałów i wspomnień osób starszych, z drugą dekadą XXI w. Dla młodzieży połączenie powszechnie stosowanych nowych technologii z tematem wydarzeń z lat 80\'tych XX wieku to nowe doświadczenie. Współczesne narzędzia pracy oraz profesjonalna kadra pomogą młodzieży odnaleźć sposób na zapoznanie się z historią bliską ich miasta dając jednocześnie dużo satysfakcji i doznań estetycznych. Na zakończenie projektu odbędzie koncert wprowadzający do multimedialnego widowiska z muzyką na żywo, wystawą fotografii oraz projekcją filmową w tle. Koncert piosenek lat 80tych w wykonaniu zespołu OK Band (Ośrodek Kultury Oława) oraz uczestników warsztatów. Wydarzenie zostanie sfilmowane. Współpracę przy projekcie podejmą podmioty prywatne i publiczne mające wspólny cel: zainteresowanie młodzieży kulturą i sztuką z wykorzystaniem nowych technologii.
<< 1 3 5 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook