Wyniki wyszukiwania

zastępcza grafika dla projektu e-Qulturalny Beskid Niski Młodych
Tematem projektu jest edukacja młodzieży wiejskiej w zakresie dziennikarstwa, której efekty pozwolą beneficjentom stać się aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego i społecznego. Projekt jest realizowany w Beskidzie Niskim, którego dziedzictwo kulturowe jest w niewystarczającym stopniu znane i doceniane, przede wszystkim wśród młodych mieszkańców.Region to ciekawy, ponieważ są tu obecne różne kultury, religie, tradycje, tworząc łagodną mieszankę różnorodności. Spotkać tutaj można perły drewnianej architektury sakralnej, rzemieślników wykonujących archaiczne zawody, nikomu nieznanych artystów.Mieszkają także tutaj osoby młode, ambitne i utalentowane. Czy Beskid Niski jest krainą przyjazną dla młodzieży? - to pytanie było jedną z inspiracji dla organizacji warsztatów dziennikarskich. Realizacją przedsięwzięcia zajęło się Stowarzyszenie Pogranicza ze wsi Ropa i współpracujące z nim Krynickie Towarzystwo Upowszechniania Kultury i Tradycji Łemków. Po przeprowadzeniu akcji promocyjnej zaprosiliśmy do Krynicy, na ferie, 30 młodych mieszkańców Bartnego, Kobylanki, Gorlic, Stróżówki, Szymbarku, Gładyszowa, Ropy, Łosia, Krynicy – Zdroju, Regetowa. Na warsztatach młodzież, przy wsparciu pedagogów i profesjonalistów z branży prasowej i radiowej, zaczęła budować swój własny portal. Najpierw odbyła się integracja uczestników, zajęcia z komunikacji interpersonalnej, trening twórczego myślenia, następnie zapoznanie z działaniem kamer, aparatów fotograficznych i dyktafonów, ale także praca z komórką, notatnikiem i długopisem. Wszystko po to by z biernego odbiorcy informacji stać się jej nadawcą. Młodzież wyposażona w wiedzę teoretyczną i akcesoria dziennikarskie rozpoczęła ćwiczenia w terenie, na krynickim deptaku, górze Parkowej, Jaworzynie Krynickiej. Po powrocie z ćwiczeń terenowych do późnych godzin wieczornych trwały analizy zarejestrowanych materiałów. Aktualnie uczestnicy projektu zbierają materiały dziennikarskie w swoich miejscowościach, realizowane są zjazdy szkoleniowe i wycieczki – „Szlakiem Architektury Drewnianej”, „Ginące zawody i nie odkryci artyści”. Pierwsze efekty to zrealizowane konferencje prasowe, w których wzięli udział: burmistrz Krynicy, były marszałek województwa, wójt gminy Ropa. Młodzież powołała redakcję portalu, który ma siedzibę tymczasową w Gorlicach, zbiera i opracowuje materiały dziennikarskich, zaś w każdą środę i sobotę uczestnicy spotykają się na Facebooku w grupie „Beskidzki Kocioł”. Pierwsze artykuły są już dostępne na portalu www.beskidniski.eu . W planach konferencja podsumowująca realizację projektu, którą przygotuje i poprowadzi sama młodzież. Pozytywnym aspektem jest rozwojowość przedsięwzięcia – planowane jest wydanie własnego czasopisma z najlepszymi artykułami oraz organizacja warsztatów muzycznych, ponieważ w trakcie spotkań młodzież odkryła, że oprócz pasji dziennikarskiej łączy ją muzyka - na 30 uczestników 27 gra na instrumentach muzycznych. Dodatkowo nawiązane zostały przyjaźnie…
obraz projektu
Projekt poświęcony odkrywaniu tradycji lokalnej podczas badań terenowych. Zajęcia będą zorganizowane dla trzech różnych grup: przedszkolaków, podopiecznych bytomskiego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego oraz młodzieży. Na uczestników czekają warsztaty wprowadzające w narzędzia naukowe współczesnego etnografa oraz przygotowujące do prowadzenia badań w terenie. Część zajęć będzie obywała się w podziemiach oraz w przestrzeni wystawienniczej Muzeum Górnośląskiego. Osiągnięcia uczestników projektu wraz z przygotowanym przez nich materiałem etnograficznym będą dokumentowane na specjalnie utworzonej stronie internetowej. Zebrane materiały dźwiękowe, zdjęcia i filmy wejdą na stałe do archiwum Muzeum i będą wykorzystywane podczas kolejnych zajęć dydaktycznych.
zastępcza grafika dla projektu Etnoprojekt dla najmłodszych
„Etnoprojekt dla najmłoszych” to cykl warsztatów etnograficznych dla dzieci i młodzieży inspirowanych sztuką ludową powiatu otwockiego. Podczas zajęć odbywających się na terenie Otwockiego Centrum Kultury uczestnicy będą poznawali tradycyjne rodzaje rzemiosła i sposoby zdobnictwa oraz uczyli się wykorzystywać ludowe formy i motywy w projektowaniu przedmiotów użytkowych. Spotkania będą prowadzone wspólnie przez etnografów, muzealników i projektantów. Projekt zakończy się wystawą prac uczestników warsztatów. W ramach projektu powstanie również program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z zakresu etnodesignu. Zostanie przekazany wszystkim instytucjom publicznym w Polsce zajmujących się edukacją etnograficzną i antropologiczną.
zastępcza grafika dla projektu Gerbsenis, opowieść niezaginiona. Co Bawand zaklęła w preyden i wende?
„Gerbsenis, opowieść niezaginiona” jest nowatorską propozycją edukacji i aktywizacji kulturalnej, łączącą poznanie naukowe, ekspresję artystyczną z umiejętnościami korzystania technologii cyfrowych. W ramach projektu zostanie zorganizowany trzyetapowy konkurs związany z odkrywaniem historii swego regionu. Projekt zakończy się multimedialną prezentacją zebranych opowieści oraz terenowym biegiem na orientację. Uczestnicy projektu będą dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami za pomocą specjalnie utworzonej w tym celu platformy internetowej, na której będą również zamieszczali wyniki swych prac. W czasie trwania konkursu powstanie około 100 multimedialnych opowieści związanych z tradycją i dziedzictwem Warmii i Mazur.
obraz projektu
Uczniowie zaaranżują multimedialny pokaz-wystawę (poprzez dźwięki, obraz i artystyczne aranżacje), do którego zaangażują mieszkańców i rodziny. Pokaz dostarczy tematów do wspomnień i dyskusji oraz pozwoli wspólnie spędzić czas. Uczniowie będą mieli okazję wystąpić jako eksperci w prezentowaniu efektów projektu w pobliskich wiejskich szkołach i w Olsztynie. Wszystkie działania w projekcie skierowane będą na poznawanie lokalnej historii, tradycji, zwyczajów przy wykorzystaniu starych fotografii i stworzeniu dwóch filmów. Uczniowie staną się twórcami motywującymi społeczność do twórczego działania. Tworząc i prezentując audiowizualną wystawę starych fotografii i filmów („Mieszkańcy” i „Praca”) przyczynią się do umocnienia lokalnych więzi, zbudowania własnej tożsamości lokalnej oraz silniejszej identyfikacji z wspólnotą.     strona:http://historiezapisane.besaba.com/  
obraz projektu
Młodzież z Dynowa i okolic będzie realizować projekt "Miejsca zapomniane - Historie odzyskane" który zakłada budowę strony internetowej skupiającej stare fotografie oraz pocztówki ukazujące wygląd obecny oraz zmiany podkarpackich miast na przestrzeni dziejów. Materiały będą podzielone według kryterium miasta oraz według okresu historycznego, z którego pochodzą. Powstaną także aplikacje na telefony komórkowe i tablety, tak aby młodzież (ale także np. turyści) któregokolwiek z podkarpackich miast mogła za pomocą telefonu przenieść się w przeszłość i porównać obraz rzeczywisty z obrazem historycznym danego miejsca. Zarówno aplikacja jak i strona będą pełnić funkcję innowacyjnego materiału edukacyjnego przeznaczonego dla szkół. Materiały będą gromadzone w czasie kampanii edukacyjnej, która w szkołach przyjmie formę konkursu. Młodzież zgromadzi stare fotografie, opisze je i prześle do biura projektu. Organizatorzy projektu nałożą ich lokalizacje GPS na mapę odtwarzając w ten sposób wygląd starych miast. Na podstawie dziesięciu najciekawszych materiałów opracowane zostaną konspekty zajęć, które uzyskają rekomendację Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na ich podstawie przeprowadzone zostaną zajęcia z młodzieżą w formie spacerów. W trakcie spacerów młodzież będzie korzystać z aplikacji w tabletach i telefonach i dzięki nim poznawać dziedzictwo kulturowe miejsc, w których żyją.  
obraz projektu
 Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestniczy podzieleni na pięć trzyosobowych zespołów wezmą udział w zajęciach, na których zapoznają się z warsztatem filmowym i narzędziami potrzebnymi do realizacji etiudy dokumentalnej.
zastępcza grafika dla projektu Moje miasto - moja przestrzeń
 Projekt „Moje miasto – moja przestrzeń” powstał jako efekt współpracy kilku instytucji i ma na celu wypracowanie twórczej postawy młodzieży wobec legnickiego dziedzictwa kulturowego. Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym zostanie przedstawiona skomplikowana historia Legnicy oraz zdiagnozowane potrzeby architektoniczne miasta wskazując przy tym elementy zabudowy wymagające zmiany.
obraz projektu
MurArt to projekt łączący odległe dziedziny sztuki, tradycję i historię z nowymi technologiami. Ma za zadanie wydobyć niezwykły potencjał twórczy, jaki tkwi w mieszkańcach Szklarskiej Poręby. Dzieci i młodzież będą mogli poznać historię swojej miejscowości, odwiedzić Fabrykę Naczyń Kamionkowych "Manufaktura" w Bolesławcu, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, oddział Dom C.G.Hauptamnów w Szklarskiej Porębie.
obraz projektu
W ramach projektu zostanie przeprowadzony dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych cykl spotkań zapoznających z warsztatem etnografa. W czasie zajęć uczestnicy będą uczyli się przeprowadzania wywiadów etnograficznych, dokumentowania uzyskanych informacji, wezmą udział w warsztatach operatorskich oraz nauczą się montowania filmów. Uczestnicy będą mieli za zadanie stworzenie materiałów filmowych dokumentujących losy emigrantów ze swego regionu. Twórcy najlepszych i najciekawszych dokumentów wezmą udział w konkursie, a ich prace zostaną włączone do archiwum Muzeum. Zrealizowane filmy zostaną opublikowane na stronach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
<< 2 4 .. 5 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook