Wyniki wyszukiwania

obraz projektu
Celem projektu jest stworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych dotyczących związków Czesława Miłosza z Krasnogrudą. Autorami materiałów będą uczniowie sejneńskiego liceum zaangażowani w pracę artystyczno-edukacyjną w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. W ramach projektu młodzież weźmie udział w cyklu pięciu trzydniowych spotkań prowadzonych przez naukowców, animatorów i artystów. Będą one miały formę warsztatów humanistycznych zorganizowanych wokół różnych tekstów kultury oraz warsztatów artystycznych, w czasie których przygotowywane będą materiały audiowizualne.
zastępcza grafika dla projektu Agri CULTURA  pierwszych rolników. Powrót do przeszłości. Odtwarzanie pradziejów za pomocą animacji komputerowych - warsztaty edukacyjne dla dzieci.
Projekt prowadzony będzie w postaci edukacyjnych warsztatów teoretyczno-plastycznych, uwieńczonych stworzeniem animacji komputerowej zwanej dalej bajka animowaną. Projekt skierowany jest do ok 60 dzieci z przedzkola i szkoły w Górach Wysokich. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć pozalekcyjnych oraz weekendowych spotkań, które zapoczątkowane będą wspólną integracją oraz aktywizacją dzieci poprzez gry i zabawy. Projekt oscyluje wokół tematu "Pierwszych rolników", którzy przed 5 tyś. lat osiedlili się na Sandomierszczyźnie tworząc z niej jedno z centrów cywilizacyjnych Europy. Projekt podzielony jest na 6 etapów kończących się „Piknikiem Pradziejowym Pierwszego rolnika”. Za pomocą warsztatów dzieci zapoznają się z historią, archeologii i etnografią regionu, porównają jak żyli ludzie przed wiekami, co uprawiali i jakimi narzędziami się posługiwali, wyznaczą podobieństwa i różnice do dzisiejszych czasów. Chcemy pokazać dzieciom, jak ważną rolę odgrywa rolnictwo w dziejach ludzkości, a także chcemy wzbudzić w dzieciach poczucie wartości i przywiązania do swojej małej ojczyzny, ale żeby to zrobić, dzieci muszą poznać historię miejsca z którego pochodzą. Elementem końcowym będzie bajka animowana, której elementy powstaną podczas warsztatów plastycznych, a następnie zostanie zekranizowana w pracowni komputerowej w ramach wykorzystania nowych technologii. Podsumowaniem projektu będzie projekcja bajki wśród ludności miejscowej połączona z piknikiem pradziejowym "Pierwszego Rolnika"
zastępcza grafika dla projektu Akademia Orange IV EDYCJA
Już po raz czwarty Fundacja Orange ogłosiła konkurs dla instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturalną. Zapraszamy pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w Akademii Orange – programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Przyznamy granty na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury.  
zastępcza grafika dla projektu Akademia Orange V EDYCJA
http://www.akademiaorange.pl/  
obraz projektu
Już po raz szósty Fundacja Orange ogłosiła konkurs dla instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturalną. Zapraszamy pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w Akademii Orange – programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Przyznamy granty na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury.  Regulamin VI edycji Akademii Orange dostępny jest pod adresem http://akademiaorange.pl/about/regulamin_programu/
obraz projektu
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Boguchwały stworzą film animowany o mieście, z którego pochodzą. Akcję rozpocznie wykład inauguracyjny o historii polskiej animacji, otwarty dla wszystkich chętnych nie tylko dla uczestników projektu. Przez pierwszy miesiąc uczestnicy będą odkrywać historie i kulturę regionu poprzez wywiady i rozmowy z mieszkańcami, oraz umiejętne przeglądanie archiwów, starych fotografii, książek i internetu. Badania te staną się inspiracją dla dalszego pogłębiania wiedzy i podejmowania samodzielnych działań twórczych. Podczas warsztatów pod okiem specjalisty młodzież stworzy scenariusz filmu animowanego o Boguchwale. Kolejna trwająca trzy miesiące część projektu, to prace nad artystycznym zaprezentowaniem zebranych wiadomości. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach dotyczących tworzenia animacji, podczas których zapoznają się z technikami graficznymi, malarskimi i fotograficznymi, co pozwoli im stworzyć własny film animowany. Dwa ostatnie spotkania warsztatowe dotyczyć będą montażu filmu. Zajęcia będą odbywać się w pracowaniach Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Projekt zakończy uroczysty pokaz powstałego filmu oraz filmu dokumentującego poszczególne etapy pracy uczestników, a także wystawa powstałych prac. Finał projektu uczestnicy zaplanują i zrealizują samodzielnie.
obraz projektu
Młodzież spróbuje przełożyć dawne gry i zabawy podwórkowe na współczesne media. W pierwszym etapie uczestnicy warsztatów przeprowadzą wywiady z seniorami (używając kamery i rejestratorów dźwięku). Uczestnicy zapytają o dawne podwórkowe gry i zabawy, które następnie spróbują opracować w formie „nowych” gier podwórkowych, wykorzystujących nowe technologie i współczesne media (telefony komórkowe, czujniki ruchu, system Arduino). W drugim etapie odbędzie się seria warsztatów podwórkowych w dwóch województwach (na Mazowszu i na Podlasiu). Na warsztatach będą testowane różne rozwiązania, w tym również takie, które łatwo będzie samodzielnie powtarzać. Powstaną scenariusze zabaw możliwych do przeprowadzenia w każdej części Polski. Ostatnim etapem projektu będzie stworzenie platformy internetowej, trwałego produktu, która będzie przełożeniem dawnych gier i zabaw na internetowe gry oraz gdzie będą zamieszczone scenariusze. Platforma będzie efektem pracy kilku zdolnych grafików, będzie ciekawa wizualnie i będzie alternatywą dla tandetnych plastycznie gier on line dostępnych obecnie w sieci. Grupa seniorów będzie czynnie uczestniczyć w całym procesie opracowywania gier i zabaw. http://www.buum.org
obraz projektu
 Celem główny projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej, szczególnie podopiecznych Świetlicy, wykorzystująca tematykę filmu i kina jako ośrodka zainteresowania i metody socjoterapii. Projekt rozpocznie się w styczniu edukacyjną wycieczką do Muzeum Kinematografii w Łodzi. Od lutego do maja dwa razy w miesiącu odbywać się będą warsztaty tematyczne dotyczące historii kina, filmu, reżyserii itp. W trakcie zajęć podopieczni świetlicy będą pracować w grupach nad stworzeniem filmu dokumentalnego promującego Głuchołazy. Dwa razy  w miesiącu odbywać się będą lekcje biblioteczne mające na celu zgłębianie wiedzy na temat filmu, historii miasta, turystyki itp. poprzez sięganie do materiałów bibliotecznych.
zastępcza grafika dla projektu Coś od serca
Dzieci ze świetlicy środowiskowej Przystań w Zgierzu w czasie warsztatów stworzą fotograficzną mapę okolicy, która zostanie przedstawiona w formie wystawy na domach, w których mieszkają. Jednym z działań będzie stopniowe upiększanie okolicy w formie ogrodniczej partyzantki (wspólne sadzenie roślin przez mieszkańców). Dzieci zajmą się także pracą nad dokumentami filmowymi i stworzą dwa fotokasty o miejscu w którym żyją, w którym znajdą się historie najstarszych mieszkańców dzielnicy. Powstanie także album z fotografiami. Filmy będą prezentowane w czasie pokazów w bibliotece i na świeżym powietrzu oraz w sześciu szkołach podstawowych w Zgierzu. W czasie pokazów i imprez towarzyszących będzie wykorzystywany przenośny zakład fotograficzny "Coś od serca", co pozwoli dzieciom na wykonywanie i wydrukowanie portretów fotograficznych.
zastępcza grafika dla projektu Dziadkowe Opowieści
Uczestnicy projektu z trzech rożnych miejscowości: Przeorska, Cieszanowa i Tomaszowa Lubelskiego wezmą udział w poszukiwaniu ludowych opowieści. Będzie to okazja do snucia międzypokoleniowych rozmów w rodzinach uczestników, ale także do odnalezienia lokalnych bajarzy i opowiadaczy legend.
1 3 .. 5 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook