Wyniki wyszukiwania

zastępcza grafika dla projektu Wymiar Wewnętrzny
Celem projektu jest powstanie spektaklu, z udziałem dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD). Będzie to teatr dla otwartej publiczności, przedstawiający autyzm widziany oczami właśnie takich dzieci.
<< 1 .. 3 5

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook