Wyniki wyszukiwania

zastępcza grafika dla projektu Nieograniczone Pole Widzenia
„Nieograniczone Pole Widzenia” to projekt edukacyjny, umożliwiający dzieciom z różnych środowisk podróż w głąb świata sztuki i samych siebie. Uczestnicy poznają różnorodne techniki plastyczne m.in.: kolaż, asamblaż, ready made, found footage, rolaż, appropriation art, będą wykorzystywać nowe i tradycyjne media.
zastępcza grafika dla projektu OBSCURNA ANIMACJA
Projekt „OBSCURNA ANIMACJA” łączy dwie bliskie sobie dziedziny sztuki: fotografię i film animowany. Uczniowie w ramach projektu zajmą się fotografią oraz przygotują film animowany.
obraz projektu
Projekt „Pamięć wywołana” zakłada przeprowadzenie cyklu 5 warsztatów z grupą młodzieży z Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze. Głównym problemem poruszanym podczas warsztatów będzie dostęp do materiałów archiwalnych - zdjęć, na których pojawia się przestrzeń publiczna, sztuka i architektura miasta.
obraz projektu
"Dźwiękowa pocztówka z Kamienia Pomorskiego" to projekt łączący fotografię i pracę z dźwiękiem. Daje młodym ludziom szansę aktywnego, twórczego działania z użyciem nowych technologii. Uczestnicy będą różnymi technikami zapisywać swój subiektywny obraz miejscowości, pokazując elementy dla nich najciekawsze i najatrakcyjniejsze oraz te, które ich zdaniem są najbardziej charakterystyczne.
zastępcza grafika dla projektu Podgórz - widmo
Kiedyś Podgórz był samodzielnym miastem. Czy widać jeszcze ślady dawnej świetności? Projekt „Podgórz – widmo” to próba pokazania mieszkańcom dawnej historii Podgórza poprzez zastosowanie aplikacji mobilnej. Pozwoli ona spacerować po widmowym i rzeczywistym Podgórzu, poznawać lokalną historię i oglądać zdjęcia danej przestrzeni sprzed lat.
zastępcza grafika dla projektu Poszlaki
Uczestnikami projektu „Poszlaki” będą dzieci ze szkoły podstawowej. Wspólnie z animatorami stworzą 3 multimedialne questy o charakterze kryminalnym, bazujące na historiach Przybradza i własnej wyobraźni.
zastępcza grafika dla projektu Projekt DIMTI.tv- Dziecięca i Młodzieżowa Telewizja Internetowa
W ramach Projektu DIMTI.tv w powiecie jarocińskim powstanie Dziecięca i Młodzieżowa Telewizja Internetowa, która będzie prowadzona przez dzieci i młodzież. Stanie się ona nie tylko nośnikiem informacji, ale również platformą, która połączy środowisko szkolne i pozaszkolne.
zastępcza grafika dla projektu Remiks. Sztuka współtworzenia.
Projekt „Remiks. Sztuka współtworzenia” to okazja do tego, by dzieci i młodzież poznały i doceniły potencjał ich małej społeczności. Dzięki warsztatom uczestnicy poszerzą swoją wiedzę o lokalnej kulturze, dziedzictwie, historii Dolnego Śląska oraz zasobach gminy.
obraz projektu
Projekt „Rzeźbimy książki” zakłada stworzenie z grupą licealistów z różnych środowisk kilkunastu artbooków/zinów, czyli eksperymentalnych publikacji wykorzystujących różne techniki ilustracyjne. Przygotowywane artbooki będą inspirowane wybranymi zbiorami Muzeum Rzeźby w Królikarni.
zastępcza grafika dla projektu Sąsiedzki GPS
Projekt jest okazją do spotkania małych i dużych mieszkańców Pszczyny, budowania wzajemnego zaufania i lokalnych więzi pod pretekstem poznawania lokalnej historii. Główną grupą odbiorców będą dzieci skupione wokół Pszczyńskiego Centrum Kultury oraz starsi mieszkańcy Pszczyny z Uniwersytetu III Wieku i Sybiracy.
<< 1 3 5 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook