Wyniki wyszukiwania

zastępcza grafika dla projektu FATHER0
Projekt „FATHER0” będzie realizowany z grupą teatralną ArtCrew, działajacą przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży. Należą do niej podopieczni Ośrodka oraz ich rówieśnicy spoza placówki.
zastępcza grafika dla projektu Hipertekst o małym mieście
Projekt polega na wspólnym stworzeniu przez młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną multimedialnej powieści hipertekstowej. Podczas warsztatów stanowiących integralną część projektu młodzież będzie doskonalić swój warsztat pisarski, dowie się, co to jest hipertekst, jakie możliwości daje twórcom, jak nowe technologie i internet stymulują powstawanie nowych zjawisk w sztuce.
zastępcza grafika dla projektu Jestem muralistą
Projekt zakłada udział młodzieży z Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w warsztatach artystycznych i filmowych. Pomaga realizować pragnienia młodych ludzi, którzy chcą pozytywnie patrzeć na rzeczywistość, rozwijać swoje zainteresowania i działać na rzecz innych. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez profesjonalistów - doświadczonych twórców street art oraz operatora filmowego.
zastępcza grafika dla projektu Kinoteka Dzieci
„Kinoteka Dzieci” to projekt, który zakłada całkowite oddanie władzy w kinie dzieciom i młodzieży. Szereg warsztatów przygotuje młodych twórców i kuratorów do tworzenia własnego programu filmowego, promocji działań kina przez przygotowanie plakatów i zwiastunów filmowych, a także do tworzenia własnych etiud filmowych.
zastępcza grafika dla projektu Kręcimy bramy
Projekt „Kręcimy bramy” to cykl warsztatów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z całej Łodzi, które odbędą się w formie półkolonii podczas ferii oraz w formie spotkań popołudniowych.
obraz projektu
Latająca Szkoła Rocka chce zainteresować muzycznie amatorskim muzykowaniem i pobudzić do twórczej współpracy. Projekt oparty jest na przekonaniu, że praktyka muzyczna w szkole jest znakomitą formą wspierania ogólnego rozwoju młodzieży i jednocześnie przyjazną formą profilaktyki społecznej. http://latajacaszkolarocka.wordpress.com/
zastępcza grafika dla projektu Miasto. Szukam!
Projekt „Miasto. Szukam!” to cykl warsztatów dla młodzieży, których wspólnym mianownikiem są utwory z domeny publicznej. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy na temat tych zasobów, jako części dziedzictwa, która należy do nas wszystkich i z której możemy swobodnie korzystać.
obraz projektu
Grotniki to miejscowość, w której funkcjonuje Ośrodek dla Uchodźców. Dzieci z Ośrodka chodzą do pobliskiej szkoły. Trafiając tam nie znają języka, trudno się im odnaleźć w nowej sytuacji. Z drugiej strony dzieci polskie nie do końca wiedzą, kim jest uchodźca.
zastępcza grafika dla projektu MURA - LOVE GRY
Projekt „MURA – LOVE GRY” zakłada stworzenie bezpłatnej aplikacji na mobilne urządzenia, we współpracy z dziećmi i młodzieżą z Zespołu Szkół Społecznych STO oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście. Aby dzieci mogły stać się pomysłodawcami oraz współproducentami aplikacji  wezmą najpierw udział w cyklu warsztatów zapoznających ich ze zjawiskiem sztuki w przestrzeni miejskiej i pobudzających ich kreatywność.     
obraz projektu
MurArt to projekt łączący odległe dziedziny sztuki, tradycję i historię z nowymi technologiami. Ma za zadanie wydobyć niezwykły potencjał twórczy, jaki tkwi w mieszkańcach Szklarskiej Poręby. Dzieci i młodzież będą mogli poznać historię swojej miejscowości, odwiedzić Fabrykę Naczyń Kamionkowych "Manufaktura" w Bolesławcu, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, oddział Dom C.G.Hauptamnów w Szklarskiej Porębie.
<< 2 4 .. 5 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook