Zielone ZOO Jana Brzechwy
Organizator: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury
Adres: woj. ...
Partner: Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom
Czas trwania projektu: styczeń-marzec 2010
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
Głównym celem Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury jest założenie i prowadzenie Och-Teatru, który jest nową sceną Teatru Polonia w Warszawie. Twórcą Teatru, jego Dyrektorem Artystycznym, reżyserem i najważniejszą aktorką jest Krystyna Janda, jedna z najwybitniejszych polskich artystek. Teatr Polonia działa na innych zasadach niż dotowane teatry państwowe i jest nowatorską placówką tego typu w Polsce. Misją Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom jest wspieranie zdrowia psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, promocyjne i lobbingowe.  

Projekt „Zielone ZOO Jana Brzechwy” zakłada produkcję i realizację interaktywnego, muzycznego spektaklu dla dzieci i dorosłych. Widowisko rozpocznie się od czytania utworów Brzechwy, a następnie na oczach dzieci pusta przestrzeń sceny zacznie przemieniać się w przestrzeń teatralną: aktorzy będą montować dekorację, zakładać kostiumy, charakteryzować się. Interaktywność spektaklu będzie polegać na wspólnym czytaniu, śpiewaniu piosenek, ale nie tylko – rozwój akcji będzie zależeć od dzieci obecnych na widowni: będą głosować, jak historia ma się dalej potoczyć, będą też brać udział w niektórych scenkach.
Wspólna wizyta dzieci i rodziców w teatrze i kontakt ze sceną wpływa nie tylko na rozwój intelektualny dzieci, ale także sprzyja integracji rodzinnej oraz wychowuje przyszłego widza przedstawień dla dorosłych. Rodzinne wyjście do teatru jest kontrpropozycją dla weekendu przed telewizorem, a formuła sztuki stanowi zachętę do czytania dzieciom, co z czasem wykształci w nich potrzebę kontaktu z klasyką literatury, obcowania ze sztuką i zainspiruje do uczestniczenia w kulturze również w przyszłości.
Podczas spektakli familijnych w weekendy po przedstawieniu będą odbywały się krótkie zajęcia dla dzieci prowadzone przez animatorów kultury. W tym czasie rodzice będą uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez Fundację ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook