Teatr bez barier
Organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Adres: Jana Kilińskiego 8, 15-950 Białystok, woj. podlaskie
Partner: Fundacja Audiodeskrypcja
Czas trwania projektu: luty-maj 2010
Miejsce realizacji projektu: Białystok
URL: http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=63&aiid=2994
Strategicznym przedmiotem działań WOAK jako doświadczonej instytucji samorządowej jest animacja kultury, edukacja kulturalna, ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego. Fundacja Audiodeskrypcja działa na rzecz udostępniania kultury osobom niepełnosprawnym. Najważniejszym osiągnięciem FA jest wprowadzenie w Polsce audiodeskrypcji, która poprzez opis werbalny udostępnia niewidomym treści wizualne.

Projekt “Teatr bez barier” skupia się na dzieciach i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z okolic Białegostoku, ma na celu przybliżenie im teatru poprzez udział w spektaklach na równych prawach z dziećmi widzącymi. Przygotowano wykłady i warsztaty, na których instruktorzy-pracownicy placówek kulturalnych zostaną zapoznani z tematem audiodeskrypcji dzieł scenicznych, obejrzą spektakl z audiodeskrypcją oraz będą uczestniczyć w warsztatach teatralnych dla dzieci niewidomych. Zajęcia praktyczne (praca głosem, animacja lalką lub przedmiotem, tworzenie maski teatralnej lub lalki) pozwolą niewidomym zapoznać się z tajnikami pracy w teatrze. Przeszkoleni instruktorzy będą mogli przygotowywać zajęcia sceniczne z udziałem dzieci niewidomych w innych placówkach regionu, czyniąc z nich pełnoprawnych uczestników życia kulturalnego oraz integrując z dziećmi zdrowymi. W czasie trwania projektu powstanie prezentacja multimedialna o audiodeskrypcji, scenariusze warsztatów teatralnych, materiały filmowe z warsztatów, sceniczna wersja spektaklu oraz przygotowana na jego potrzeby scenografia, stroje, ścieżka dźwiękowa, skrypt audiodeskrypcji. Wszystkie materiały będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie wnioskodawcy oraz partnera projektu i będą gotowe do wykorzystania w innych częściach Polski.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść
Komentarze:
Barbara Wójcik - Wiktorowicz
16 lutego 2014, 08:34
Minęło już kilka lat i program szkolenia na podanej stronie nie jest widoczny. Czy można gdzieś jeszcze ten pełny program zobaczyć?
WOAK
1 lipca 2010, 13:03
Pełen program szkolenia i warsztatów dostępny jest na stronie internetowej WOAK w Białymstoku: http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=63&aiid=2994

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook