Poza słowami – teatr w języku migowym
Organizator: Między Uszami - Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka
Adres: ul. Salwatorska 5/8, 30-109 Kraków, woj. małopolskie
Partner: Polski Związek Głuchoniemych Oddział Małopolski, Organizacja Niesłyszących Słabosłyszących Internautów – ONSI
Czas trwania projektu: styczeń–czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Kraków
URL: http://miedzyuszami.pl/
Celem projektu jest realizacja dwóch spektakli teatralnych prezentujących w polskim języku migowym wybrane utwory ze szkolnego kanonu literatury polskiej. Przedstawienia wraz z komentarzem historycznoliterackim będą przygotowywane przez grupę młodzieży niesłyszącej. Te sceniczne adaptacje znanych dzieł literatury polskiej posłużą jako podstawa do przygotowania specyficznego materiału dydaktycznego. Spektakle oraz opracowanie historycznoliterackie w języku migowym zostaną nagrane, a powstałe filmy będą pomocą edukacyjną zarówno dla nauczycieli, jak i dla niesłyszących lub słabosłyszących uczniów. Powstałe w czasie realizacji programu filmy zostaną udostępnione online i będą mogły być wykorzystywane jako pomoce naukowe zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby uczniów niesłyszących i słabosłyszących oraz pracujących z nimi pedagogów i nauczycieli. Specyficzna sytuacja głuchych powoduje utrudniony odbiór kina, teatru i literatury. Istnieje bardzo niewiele programów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych pomagających osobom z dysfunkcjami słuchu poznawać polskie dziedzictwo kulturowe, które z ich punktu widzenia często związane jest z językiem obcym. Przygotowywanie migowej adaptacji dzieł literackich ma więc również przyczynić się do lepszego poznania przez uczestników projektu języka polskiego.

Uczestnictwo w przygotowaniu spektakli teatralnych wzmacnia kompetencje uczniowskie, zapoznając z klasycznymi dziełami literatury oraz kontekstem ich powstania. Pomaga w rozwijaniu tożsamość kulturowo-językowej, stwarza również szansę rozwijania artystycznych talentów oraz daje możliwość działalności twórczej.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook