My w teatrze - teatr w nas. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
Organizator: Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa "Ukryty Skarb"
Adres: woj. ...
Partner: Teatr im. H.Ch. Andersena
Czas trwania projektu: styczeń-maj 2010
Miejsce realizacji projektu: Lublin
Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa "Ukryty Skarb" regularnie organizuje różne formy wsparcia dla dzieci z zespołem Downa i ich rodzin. Teatr im. H.Ch. Andersena jest instytucją kultury, która oprócz głównej działalności związanej z przygotowywaniem i wystawianiem spektakli teatralnych angażuje się w działalność na rzecz społeczności lokalnej.  

Owocem współpracy tych instytucji jest projekt skierowany do dwudziestoosobowej grupy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 5 do 18 lat oraz ich zdrowych rówieśników. Uczestnicy programu przez pięć miesięcy będą uczestniczyć w cotygodniowych warsztatach prowadzonych przez aktorów - instruktorów teatralnych oraz będą widzami profesjonalnych spektakli. Końcowym efektem warsztatów będzie pokaz teatralny na deskach Teatru im. H.Ch. Andersena. Wybrane zajęcia oraz finalny spektakl zostaną sfilmowane i wraz ze scenariuszami warsztatów umieszczone na stworzonej na potrzeby projektu stronie internetowej. Na stronie WWW projektu powstanie też telewizja interaktywna, za pośrednictwem której na bieżąco będzie można obserwować pracę i postępy uczestników.
Projekt ma na celu włączenie dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w twórcze uczestnictwo w kulturze na równych prawach z ich zdrowymi rówieśnikami. Warsztaty teatralne pozostawią trwały ślad w osobowości aktorów-dzieci: wpłyną na ich wrażliwość i wyobraźnię, ułatwią ekspresję uczuć, a także wykształcą i udoskonalą liczne umiejętności. Poznanie specyfiki pracy na scenie obudzi w dzieciach żywsze zainteresowanie sztuką teatralną. Edukacja kulturalna poprzez czynne tworzenie teatru jest skuteczną formą terapii zmierzającą do zapobiegania wykluczeniu ze społeczeństwa.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść
Komentarze:
Barbara Wójcik - Wiktorowicz
16 lutego 2014, 08:28
Wspaniale!Finał jest efektowny i nie najtrudniejszy do osiągnięcia dla aktywnego animatora.Żałuję,że nic nie ma w\\wydarzeniach\\.Scenariusz byłby pomocny do zrozumienia takiej pracy.

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook