Festiwal Teatralny dla uczniów szkół i ośrodków specjalnych
Organizator: TĘCZOWA FUNDACJA w Ełku
Adres: 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
Partner: Podstawowa Szkoła Specjalna Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, Ełckie Centrum Kultury
Czas trwania projektu: styczeń-maj 2012
Miejsce realizacji projektu: EŁK
 Celem naszej pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną jest przede wszystkim wspieranie ich rozwoju w każdy dostępny sposób. 

Poszukując różnych sposobów pracy duży nacisk kładziemy na metody umożliwiające wyrażenie siebie poprzez aktywność artystyczną. Pomimo iż projekt Grupy Aktywności Twórczej dotyczył zajęć plastycznych, a nasz projekt dotyczy działań teatralnych, przyświeca nam ten sam cel: wspieranie twórczej aktywności osób niepełnosprawnych oraz prezentacja owoców tej aktywności na forum publicznym.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook