Edukacja kulturalna w wioskach Puszczy Białowieskiej
Organizator: Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia
Adres: Teremiski 12, Białowieża, woj. podlaskie
Partner: Stowarzyszenie na rzecz dzieci uczących się języka białoruskiego AB-BA, Białystok
Czas trwania projektu: październik 2009 - czerwiec 2010
Miejsce realizacji projektu: Teremiski
URL: http://www.teremiski.edu.pl
Działanie Edukacja kulturalna w wioskach Puszczy Białowieskiej adresowane jest do młodych ludzi mieszkających na wskazanym w tytule obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mniejszości białoruskiej. Kluczowym pojęciem projektu jest idea uniwersytetu powszechnego – działającej w środowisku wiejskim nieformalnej instytucji oświatowej, wpisanej w życie społeczności lokalnej, przez tę społeczność akceptowanej i współtworzonej. W naszym przypadku jest to Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach.  

Opisane w projekcie działania cechuje ogromna różnorodność medialna: są w nim zarówno spotkania teatralne dla młodzieży w wieku licealnym, warsztaty sztuki ulicy, warsztaty międzykulturowe zmierzające do przygotowania spektaklu Kroniki podlaskie; akcja Białowieża Czyta Dzieciom w przedszkolu, program edukacji muzycznej dla dzieci, a także szeroko pomyślane działania animacyjne skierowane do całej lokalnej społeczności. Wszystkie pojedyncze akcje projektu znajdują swoje miejsce w tworzonym przez czas trwania projektu portalu społecznościowym oraz na stronie Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach i jego koncie na facebooku. Przestrzeń Internetu staje się tutaj skutecznym spoiwem dla wszystkich działań.
Różnorodność działań ma swój klucz. Nie jest nim (częsta dziś w polskiej edukacji kulturalnej) festiwalowość (działania krótkotrwałe, nastawione na spektakularny efekt), lecz komplementarność - projekt obejmuje całą społeczność lokalną, wykorzystuje bogactwo mediów kultury oraz procesualność - wszystkie działania projektu nastawione są na trwałe otwarcie twórczych możliwości osób w nim uczestniczących i swoim trwaniem wykraczają poza okres trwania programu Akademii. 

 

 

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook