Teatr z sąsiedztwa
Organizator: Teatr Stary w Lublinie
Adres: 20-113 Lublin, woj. lubelskie
Partner: Stowarzyszenie „POSTIS”, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
Czas trwania projektu: styczeń-maj 2012
Miejsce realizacji projektu: Lublin
 Projekt „Teatr z sąsiedztwa” ma formę warsztatów skierowanych do młodzieży zagrożonej lub dotkniętej wykluczeniem społecznym pochodzącej ze środowiska Starego Miasta w Lublinie. Przygotowano warsztaty z Historii mówionej, sztuki reportażu, filmowe, montażowe i tekstowe. Zadaniem młodych ludzi będzie samodzielne poznanie obiegowych historii o Teatrze Starym - na własną rękę, za pomocą poznanych na warsztatch narzęci. Na koniec warsztatów młodzież pozna całą historię Teatru. Zebrane materiały posłużą do stworzenia „Wielkiej Internetowej Księgi Teatru Starego w Lublinie”.

Niezwykle ważna jest rola partnerów projektu. Stowarzyszenie POSTIS, które od wielu lat zajmuje się tzw. „trudną młodzieżą” pomoże właściwie ocenić potrzeby uczestników projektu i wyznaczy trenera, który będzie opiekował się grupą wyznaczoną do warsztatów oraz pośredniczył między nimi a organizatorem projektu. Przedstawiciele Teatru NN poprowadzą zajęcia z „Historii mówionej”, bowiem jest to jeden z ich najbardziej znanych projektów i polega na rejestrowaniu, opracowywaniu i upowszechnianiu ustnych relacji mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny o wydarzeniach związanych z miastem i historią Polski.
Najważniejszym celem projektu „Teatr z sąsiedztwa” jest przeciwdziałanie wykluczeniu kulturowemu młodych ludzize środowiska Starego Miasta w Lublinie oraz integracja z tym środowiskiem. Warsztaty mają pokazać uczestnikom możliwość kreatywnego wykorzystania narzędzi, z których korzystają na co dzień (telefony komórkowe, Internet) do realizacji projektu dotyczącego miejsca, w którym żyją. Ten aktywny sposób spędzania wolnego czasu wpłynie na wzrost tożsamości lokalnej, poczucie wspólnoty i dumę ze swojego miejsca na ziemi, a zarazem lepiej przygotuje młodych ludzi do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.
Projekt ma też odczarować teatr jako miejsce nieciekawe i niedostępne oraz przybliżyć młodzieży teatr jako dziedzinę sztuki, bowiem w stałym repertuarze Teatru Starego znajdą się pozycje artystyczne i edukacyjne skierowane właśnie do tej grupy społecznej.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook