Spirala teatralna
Organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy
Adres: 39-200 Dębica, woj. podkarpackie
Partner: Muzeum Lalek, Pilzno
Czas trwania projektu: styczeń-czerwiec 2012
Miejsce realizacji projektu: Dębica
 „Spirala teatralna” kładzie nacisk na wszechstronny rozwój osobowości, ekspresji, wrażliwości i uczuciowości dzieci biorących udział w projekcie, integrację grupy rówieśniczej i przygotowanie do uczestnictwa w kulturze. Pierwszą fazą projektu będą warsztaty teatralne, w których udział weźmie grupa pięćdziesięciorga dzieci w wieku 10-15 lat z Dębicy oraz powiatu dębickiego.

 Dzieci wezmą udział w spektaklu oraz teatralnych zajęciach edukacyjnych, które pozwolą poznać podstawowe rodzaje lalek teatralnych, zasady animacji kukły i pacynki. Przybliżą techniki animacji oraz warsztat pracy aktora, proces powstawania scenografii, kostiumów i lalek. Na zajęciach warsztatowych dzieci będą uczyć się robienia kukiełek i pacynek, tworzyć scenografię przy użyciu sprzętu multimedialnego i w grupach pięcioosobowych pracować nad wybraną sztuką (dzieci przygotują postacie, rekwizyty, scenografię oraz dialogi), a na koniec zaprezentują spektakl teatralny dla pacjentów Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Dębicy.
Po zakończeniu warsztatów dzieci będą miały możliwość rozwijania swoich pasji teatralnych oraz zabawy na cotygodniowych spotkaniach organizowanych w bibliotece.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook