Spinacz kultur
Organizator: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
Adres: 20-002 Lublin, woj. lubelskie
Partner: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie
Czas trwania projektu:
Miejsce realizacji projektu: Lublin
Zadanie polega na opracowaniu programu edukacji teatralnej „Spinacz kultur”, przetestowaniu go na grupie młodzieży w wieku 13-18 lat, pochodzących z miejscowości do 50 tys. mieszkańców z terenu woj. lubelskiego, a następnie na upowszechnieniu go w podręczniku metodycznym.

Zadanie obejmuje także prowadzenie strony internetowej i wydanie filmu, które będą podstawą kampanii edukacyjnej promującej włączanie grupy defaworyzowanej społecznie - dzieci czeczeńskich uchodźców, w działania kulturalne, co ma sprzyjać ich adaptacji i asymilacji w polskim społeczeństwie. W programie znajdą się ponadto: 1. 3 wyjazdowe sesje szkoleniowe, 2. Cykl 4 spotkań warsztatowych w Lublinie, 3. Wyjazd do Warszawy na spektakl teatralny oraz spotkanie z aktorami, 4. Prezentacja etiud teatralnych podczas Gali podsumowującej, 5. Internetowa kampania edukacyjna (filmy i reportaże relacjonujące działania projektowe, film promujący działania międzykulturowe, podręcznik metodyczny). W projekcie weźmie udział: 1. 20 osób (młodzież, stała grupa uczestników), które zostaną przeszkolone z zakresu edukacji teatralnej. W ramach tej grupy 5 uczestników dodatkowo zdobędzie podstawy edukacji medialnej i prowadzenia kampanii edukacyjnej; 2. 15 osób (dzieci, wspierająca grupa uczestników) zdobędzie wiedzę o teatrze oraz podstawowe umiejętności technik teatralnych.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook