Spacerownik po Europie
Organizator: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
Adres: Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Czas trwania projektu:
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
URL: http://www.bialoleka.e-bp.pl/bpb_orange.php
Projekt dotyczy edukacji dzieci w zakresie kultur innych państw europejskich. Okres realizacji - 4 miesiące. Każdy z nich poświęcony zostanie innemu krajowi. Centralnym punktem każdego cyklu będzie spotkanie z osobami pochodzącymi z danego kraju, które opowiedzą o kulturze, zwyczajach, tradycji itp.

Dzieci będą przygotowywać się do tego spotkania - wyszukiwać informacje, przedstawiać w trakcie zajęć plastycznych charakterystyczne elementy architektury lub przyrody, poznawać wybitne osoby. Istotnym elementem przygotowań będzie poznanie literatury danego kraju. W trakcie spotkania prelekcja uzupełniona będzie nauką w formie zabawy. Podsumowaniem pracy będzie wystawa prac dzieci. Wnioskodawca zaprosi przedstawicieli ambasad oraz osoby pochodzące z danego kraju i mieszkające na terenie Białołęki. W trakcie realizacji projektu eksperci przygotują poradnik metodyczny dotyczący edukacji dzieci w zakresie innych kultur i tożsamości europejskiej. Jego treść będzie obejmowała wnioski z testowania różnych rozwiązań w trakcie projektu i zapis filmowy działań. Cztery cykle w ramach projektu będą obejmować różne ścieżki dochodzenia do wyboru zagranicznych partnerów, różny stopień ich zaangażowania i metody pracy z dziećmi. Poradnik ma mieć treść uniwersalną, łatwą do wdrożenia w każdym środowisku lokalnym, również odległym od ambasad i konsulatów. Partner zapewni jego upowszechnienie, wykorzystując do tego ogólnopolski portal bibliotekarski oraz wydawane czasopisma fachowe.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook