Nakręć się
Organizator: Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TRATWA
Adres: 63-840 Krobia, woj. wielkopolskie
Partner: Firma MEDIA PROJEKT Dariusz Wujek,PHUP
Czas trwania projektu: styczeń 2014 - maj 2014
Miejsce realizacji projektu: Gostyń
Młodzież ze świetlic socjoterapeutycznych w gminach Gostyń i Krobia będzie mogła rozwinąć i zaprezentować swoje talenty aktorskie, reżyserskie i recytatorskie. W czasie pierwszego etapu młodzież zdobędzie podstawy aktorstwa oraz wiedzę techniczną potrzebną przy realizacji produkcji filmowej. Zajęcia poprowadzą: aktorzy, operator kamery i reżyser. Następnie młodzież wybierze, przeczyta i dokonania interpretacji dwóch lektur szkolnych. W podgrupach uczestnicy przygotują scenariusz, podzielą między siebie role, zagrają i zmontują film. Na zakończenie projektu odbędzie się projekcja filmu w szkole, w miejskim kinie i powszechnie dostępnych serwisach internetowych.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook