HiT Historia i Teatr
Organizator: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki
Adres: Elektryczna 12, 15-080 Białystok, woj. podlaskie
Partner: Pogotowie Opiekuńcze w Białymstoku, Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno Społeczne, Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Czas trwania projektu: luty–czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Białystok
URL: http://www.dramatyczny.pl
„HiT” to dziesięć spotkań Historii i Teatru, podczas których te dwie dziedziny przenikają się i stanowią dla siebie inspirację. Warsztaty historyczne, na których przedstawiane są kolejne dekady XX wieku z ich najbardziej charakterystycznymi wydarzeniami, uzupełniane są każdorazowo zajęciami teatralnymi, podczas których uczestnicy zajmą się twórczym analizowaniem, przetwarzaniem i przedstawianiem poznanych faktów. Wybór nietypowych źródeł historycznych (od relacji sportowej, po paragon i piosenkę) oraz teatralnej formy, umożliwia pokazanie historii najnowszej w sposób alternatywny do systemu szkolnego. W efekcie powstanie podręcznik „HiT. Przewodnik po metodzie”, zawierający opis realizacji projektu, scenariusze zajęć ze wskazówkami metodycznymi, wykaz baz danych przydatnych w edukacji historycznej i teatralnej.

Uczestnicy w pierwszej kolejności spotykają się z historią; dowiadując się, w jaki sposób mogą wyszukiwać i opracowywać źródła historyczne, a także jak różnorodne mogą być to źródła! Zadanie jest tym trudniejsze, że przedstawiamy historię często nie z punktu oczywistyczych wydarzeń społecznych czy politycznych danego okresu, lecz ukazując ówczesną modę, obyczaje, muzykę, sport. Uczestnicy i prowadzący poszukują interesujących faktów i artefaktów w internetowych bazach danych i repozytoriach, w pierwszej kolejności typu "open" (CC, domena publiczna).

Teatr z kolei "użycza" metod, które pozwalają na historyczne fakty spojrzeć inaczej, niż np. w szkole: opowiedzieć o pierwszym i drugim planie danej sceny-wydarzenia oraz o aktorach-ludziach, którzy w nim uczestniczyli. Stopniowo uczestnicy poznają też świat teatru - od strony kulis, sceny, widza.

Finałem cyklu spotkań będzie instalacja teatralno-historyczna. Korzystając z przygotowanych przez siebie rekwizytów, z wiedzy o kolejnych dekadach, z przedmiotów znalezionych w teatrze, stworzę typowe... mieszkanie. Kolejno wprowadzać będą elementy z kolejnych dekad  - zastępując te, które się zdezaktualizowały, dodając nowe. Pokażą w ten sposób upływ czasu, ale też specyficzną, skróconą i bardzo osobistą historię XX wieku. Swoje działania zarejestrują w formie filmu poklatkowego.

Projekt pozwala na nowatorskie nauczanie historii oraz zainteresowanie nią młodzieży - za pośrednictwem magii teatru. Służy rozbudzeniu ciekawości i uczy korzystania z alternatywnych i nowoczesnych metod zdobywania i rozwijania wiedzy, zainteresowań.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook