Do Teatru - przez dziurkę od klucza
Organizator: Fundacja ARTiFAKT
Adres: 61-450 Poznań, woj. wielkopolskie
Partner: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,Razem”,Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego,Pracownia Ceramiki i Rzeźby
Czas trwania projektu: styczeń-maj 2012
Miejsce realizacji projektu: Swarzędz
 Fundacja ARTiFAKT podejmuje działania na rzecz kultury, sztuki i edukacji w Polsce i zagranicą, inicjuje, wspiera i promuje dostęp do edukacji artystycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z uwzględnieniem niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem. IMN CLAIO jest instytutem badawczym o wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie chemicznych źródeł prądu. Celem działalności Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,Razem” w Kostrzynie jest rozwijanie i popieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi osób niepełnosprawnych i działania integrujące członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego rozwija i popiera inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Pracownia Artystycznej Ceramiki i Rzeźby prowadzi m.in. warsztaty twórcze i organizuje wystawy.

 Wspólny projekt tych kilku podmiotów skierowany jest do 90 dzieci, w tym osób niepełnosprawnych, z gmin Swarzędz i Kostrzyn. Projekt ma na celu stworzenie własnego teatru. Dzieci będą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych i poznawać różne formy sztuki teatralnej. Zajęcia praktyczne będą składały się z animacji lalek, warsztatów ekspresji twórczej oraz terapii tańcem, tworzenia masek, lalek, kukiełek, rekwizytów, kostiumów, instrumentów (z wykorzystaniem technik ceramicznych, plastycznych i krawieckich) oraz wykładów i pokazów. W powstawaniu teatru wykorzystane zostaną materiały naturalne, ekologiczne (drewno, glina, kamień, płótno) i recyklingowe. Wszystkie działania dokumentowane będą przez grupę w ramach warsztatów fotograficznych. Efekty wspólnej pracy zostaną zaprezentowane podczas festynu. Przygotowana zostanie wystawa prac oraz prezentacja multimedialna, która będzie udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej i będzie mogła być wykorzystana przez innych.
Projekt jest cenną inicjatywą edukacyjno-kulturalną na obszarach sąsiadujących ze sobą gmin Kostrzyn i Swarzędz. Odpowiada na potrzeby młodych ludzi z rodzin dysfunkcyjnych oraz osób niepełnosprawnych. Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans, integracja i umożliwienie rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży szczególnie ze wsi należących do partnerskich gmin, wsi obciążonych dużym bezrobociem, gdzie dominującymi problemami jest między innymi alkoholizm, brak dostępu do kultury, hermetyzacja środowiska.

Zapraszamy na stronę www.artifakt.org.pl

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook