Bobrek Dance
Organizator: Fundacja Śląskiego Teatru Tańca
Adres: 40-902 Bytom, woj. śląskie
Partner: Śląski Teatr Tańca
Czas trwania projektu: styczeń-czerwiec 2012
Miejsce realizacji projektu: Bytom
 Projekt ,,Bobrek Dance” jest skierowany do młodzieży wychowującej się w najuboższej dzielnicy Bytomia. Są oni zagrożeni wykluczeniem społecznym, co wynika z trudnej sytuacji ich rodzin: bezrobocia, problemów alkoholowych i depresji. Dużym problemem dzielnicy jest brak propozycji zagospodarowania wolnego czasu młodzieży i widoczna degradacja społeczna młodych mieszkańców – spada frekwencja w szkołach, rośnie przestępczość, sporo młodzieży kończy edukację na gimnazjum, ale też duży jest odsetek dzieci nie kończących nawet szkoły podstawowej.

 Celem projektu jest ukazanie znaczenia tańca jako formy aktywizacji społecznej i uniwersalnego środka komunikacji w różnych środowiskach, szczególnie patologicznych. Jest to kreatywna alternatywa spędzania czasu dla młodzieży, zaproszenie do systematycznej pracy w grupie tańca, ukazanie różnorodnych form sztuki tanecznej (głównie tańca ulicznego). Zajęcia będą rejestrowane za pomocą nowoczesnych urządzeń multimedialnych: telefonu komórkowego lub tabletu oraz kamery. Młodzież będzie także miała okazję nakręcić krótki teledysk pokazujący życie i twórczość uczestników projektu w dzielnicy Bobrek, który następnie będzie częścią projekcji wykorzystanej podczas finałowego spektaklu.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook