Zabawka architektoniczna jako narzędzie edukacji regionalnej.
Organizator: Stowarzyszenie "Akademia Łucznica"
Adres: woj. ...
Partner: pracownia k. Anna Komorowska
Czas trwania projektu: styczeń-maj 2010
Miejsce realizacji projektu: Garwolin, Łucznica
Stowarzyszenie „Akademia Łucznica” inicjuje i prowadzi projekty edukacji kulturalnej oraz terapii przez sztukę, popularyzuje ideę ładu przestrzennego i edukacji architektonicznej.  

Działania pracowni k. skupiają się wokół projektowania przestrzeni edukacyjnych oraz edukacji architektonicznej dzieci i osób pracujących z dziećmi.
Projekt łączy założenia regionalnej i architektonicznej edukacji dzieci i młodzieży. Uczestnicy programu (uczniowie szkół gminy Osieck) wezmą udział w warsztatach z etnografami i architektami. Spotkają się także ze specjalistą zajmującym się domami inteligentnymi. Dzieci dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystuje się nowe technologie w architekturze, a także same spróbują stworzyć dom, który będzie nawiązywał do architektury regionalnej, a jednocześnie będzie spełniał wszystkie wymogi współczesnego domu. Uczestnicy projektu przekonają się, że można wykorzystać nowe technologie przy jednoczesnym szacunku dla tradycji. Dzieci poznają zasady działania portali społecznościowych i możliwości wykorzystania ich do promocji interesujących wydarzeń kulturalnych. Następnie zostanie ogłoszony ogólnopolski konkurs na zabawkę architektoniczną, skierowany m.in. do studentów architektury i ASP. W wyniku konkursu zostaną wyłonieni uczestnicy warsztatów finałowych, którzy wspólnie z dziećmi wykonają regionalną zabawkę architektoniczną. Na podstawie materiałów zebranych w czasie pracy warsztatowej i dokumentacji fotograficznej lub rysunkowej powstanie wzornik charakterystycznych elementów architektury regionalnej. Projekt zakończy wystawa prac konkursowych i prezentacja wykonanej zabawki.
Dzieci biorące udział w projekcie zdobędą lub pogłębią swoją wiedzę na temat architektury regionalnej i krajobrazu kulturowego, a także uświadomią sobie potrzebę dbania o pozostałości tradycyjnej architektury w swoim otoczeniu. Nauczyciele i animatorzy kultury działający w regionie będą mieli dostęp do materiałów szkoleniowych, co ułatwi im realizację kolejnych zajęć z zakresu edukacji regionalnej.
 

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook