Otwarte klatki
Organizator: Teatr Sztuk w Jaworznie
Adres: Mickiewicza 2, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie
Partner: HURRA! STUDIO Cezary Skrocki, Fundacja FORM ART, Ośrodek Kultury w Będzinie, II Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie, III Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworznie, Szkoła Podstawowa nr 14 w Jaworznie, Szkoła Podstawowa nr 16 w Jaworznie, TVP Katowice
Czas trwania projektu: styczeń–czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Jaworzno
URL: http://www.teatrsztukwjaworznie.pl/
Celem projektu jest stworzenie ciekawej możliwości kontaktu ze sztuką w miejscu o niewielkim dostępie do niej. Upowszechnienie nowych technik, dzięki temu innowacyjnej edukacji w dziedzinie wiedzy o sztuce, a także otwarcie na kontakt z zewnętrznymi ośrodkami jej propagowania. Uczestnicy mają szansę na multimedialne i interaktywne spotkania. W ramach projektu powstanie 16 filmów w oparciu o uznane dzieła sztuki. Na stronie Akademii Orange oraz na naszym blogu - otwarteklatki.blogspot.com będzie dostępna dokumentacja zdjęciowa i scenariusz zajęć, który zakładamy, że ma szansę zaszczepiać zamiłowania do sztuki oraz jej rozumienie.

W I części projektu będą uczestniczyli uczniowie i ich nauczyciele. Według stworzonej przez nas prezentacji multimedialnej zgłoszone do projektu grupy zobaczą przykłady ewolucji sztuki i odwołania do niej. To wszystko zarówno na polu sztuk plastycznych, jak i sztuki filmowej.W efekcie pokazu oraz dyskusji, młodzież zaangażuje się do własnej wypowiedzi poprzez wybrane dzieło sztuki. Obrazy zostaną uruchomione w formie filmu wykonanego metodą poklatkową. Ta część spotkań zakończy się uroczystą prezentacją wszystkich filmów. W finale I części projektu realizatorzy najlepszych filmów poszerzą swoją wiedzę uczestnicząc w wyjeździe do Łodzi, do muzeum animacji, tam też doświadczą innej techniki animacyjnej zwanej pikselacją.

II część projektu to konfrontacja środowiska z wykonanymi realizacjami. Jest to powód do zwrócenia uwagi na walory sztuki, pozytywnego ubarwienia rzeczywistości. Oprócz prezentacji plenerowych multimedialne spotkanie poszerzone o wystawę dokumentacji i projekcję filmów zostanie pokazane w wielu ośrodkach kulturalnych i szkolnych nie tylko w naszym mieście, ale także w szerszym obszarze regionu. Wszelkie zaplanowane interakcje podczas naszych spotkań mają na celu zarówno rozwój wiedzy na temat sztuki, jak i rozwój kreatywnego myślenia.

W czasie przebiegu projektu prowadzimy facebooka naszego wydarzenia- www.facebook.com/otwarteklatki.teatrsztuk
Ma on uzupełnić wiedzę o ciekawostki związane z tematem oraz dać możliwość żywego uczestnictwa zainteresowanym.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook