Muzyka architektury – architektura muzyki (warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci)
Organizator: Fundacja Architektury
Adres: Słowackiego 5/13/57, 05-075 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Fundacja na rzecz rozwijania muzykalności Polaków „Muzyka jest dla wszystkich”, Portal Qlturka.pl
Czas trwania projektu: marzec–lipiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
Inicjatywa poświęcona poszukiwaniu związków między muzyką a architekturą. W ramach projektu młodzież ze szkół podstawowych będzie uczestniczyła w wycieczkach do „muzycznych” budynków: opery, filharmonii i szkoły baletowej oraz w warsztatach łączących zagadnienia architektury i muzyki uzupełniających i wzbogacających wiedzę szkolną. Autorzy projektu przez interdyscyplinarny charakter zajęć chcą pokazać, że architekturę odbieramy nie tylko na poziomie zmysłów wzroku i dotyku. Projekt zakończy się wystawą, na której zostaną przedstawione prace uczestników warsztatów. Ich dokonania i doświadczenia =zostaną opublikowane w internecie oraz w wersji tradycyjnej. Scenariusze czterech rodzajów zajęć znajdą się na stronie internetowej poświęconej projektowi.

Projekt związany jest z nieobecną w kształceniu szkolnym edukację architektoniczną. Zarówno architektura, jak i muzyka kształtują świadomość, wrażliwość i gust. Połączenie znanych zagadnień muzycznych z nieznanymi związanymi z architekturą pomoże poznać dotąd niedostępne dzieciom obszary nauki i sztuki. Przekonają się, że architekturę można usłyszeć i odbierać różnymi zmysłami, przez co staje się ciekawsza i bardziej ekscytująca dla młodego odbiorcy. Projekt ma za zadanie uwrażliwić uczestników na najbliższe otoczenie, zainteresować przestrzenią zabudowaną i naturalną. Uczestnicy interdyscyplinarnych warsztatów poszukają odpowiedzi na intrygujące pytania o wpływ muzyki na obiekty architektoniczne, wygląd domów „narysowanych” dźwiękami czy istotę ciszy.

Proponowane warsztaty zakładają współpracę w mniejszych i większych grupach, przyczyniając się do podnoszenia umiejętności współdziałania, dyskutowania i wymiany poglądów.

Autorki projektu: Iwona Cała i Maria Rauch

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook