Eko-surdo-dizajn dla najmłodszych, czyli ekologiczne zabawki dla dzieci z dysfunkcją słuchu
Organizator: Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących "Surdostal" w Stalowej Woli
Adres: Mickiewicza 16, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
Partner: Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych w Rzeszowie, Radio VIA
Czas trwania projektu: styczeń–czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Rzeszów, Stalowa Wola
Projekt zakłada stworzenie innowacyjnych materiałów edukacyjnych oraz przeprowadzenie dwóch edycji warsztatów instruktażowych przeznaczonych dla dzieci z dysfunkcją słuchu, ich rodziców i pedagogów. Uczestnicy warsztatów będą uczyli się metod wytwarzania designerskich zabawek edukacyjnych. Podczas trwania projektu będzie funkcjonować bezpłatny punkt logopedyczny dla dzieci z dysfunkcją słuchu, który umożliwi im dostęp do specjalistycznej opieki i poradnictwa. Projektowi towarzyszyć będzie interdyscyplinarna publikacja przygotowana przez profesjonalnych plastyków i surdpedagoga (spacjalisty zajmującego się nauczaniem osób z wadami słuchu) zawierająca materiały szkoleniowo-instruktażowe, pozwalająca na samodzielne wykonanie atrakcyjnych wizualnie zabawek. Elektroniczna wersja publikacji wraz z internetowym kursem opatrzonym tłumaczeniem w języku migowym zostanie umieszczona na stronach internetowych stowarzyszenia „Surdostal”.

Projekt ""Eko-sudro-dizajn"" to innowacyjne, interdyscyplinarne działanie na pograniczu plastyki, surdopedagogiki i ekologii. Łączy nowoczesne spojrzenie na ekologię, polegające na poszukiwaniu ciekawych zastosowań surowców wtórnych, twórczym ich wykorzystaniu z aktywizacją i wsparciem osób z dysfunkcją słuchu. Jest to krok w kierunku niwelowania nierówności i wyrównywania szans dzieci niesłyszących.

Na rynku wydawniczym nie ma publikacji surdopedagogicznych, które poświęcone byłyby kształtowaniu umiejętności twórczych i artystycznych. Dzięki zastosowaniu narzędzi internetowych materiały instruktażowe i dydaktyczne będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Tym samym projekt będzie miał wymiar nie tylko ogólnopolski, lecz także będzie dostępny dla osób mieszkających poza granicami kraju.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook