Czym jest obraz
Organizator: Muzeum Śląskie w Katowicach
Adres: Korfantego 3, 40-005 Katowice, woj. śląskie
Partner: Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, Chorzów
Czas trwania projektu: grudzień 2009 - maj 2010
Miejsce realizacji projektu: Katowice
URL: http://www.muzeumslaskie.pl
Muzeum Śląskie w Katowicach i śląski okręg Polskiego Związku Niewidomych (PZN) są partnerami w projekcie "Czym jest obraz?", który ma na celu przybliżenie świata sztuk plastycznych, a także samej instytucji muzeum, dzieciom niewidomym i niedowidzącym. Jest to pierwszy w Polsce muzealny scenariusz przybliżający niewidomym malarstwo, bo funkcjonujące obecnie programy opierają się na prezentacjach rzeźb.  

Uczestnikami zajęć będą uczniowie szkoły podstawowej Specjalnego Zespołu Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej oraz dzieci niewidome odwiedzające muzeum z rodzicami. Podczas warsztatów w Galerii malarstwa polskiego XIX-XX w. dzieci będą mogły dotknąć obrazu, poznać jego budowę, dowiedzieć się, jak powstaje. Informacji o obrazach dzieci będą mogły wysłuchać w indywidualnym tempie, z osobistych odtwarzaczy, co da im poczucie pewności i panowania nad materiałem lekcyjnym. Projekt jest skierowany na potrzeby edukacyjne dzieci niewidomych, będzie sprzyjał zdobywaniu nowych doświadczeń i umiejętności oraz służył wzbogacaniu zasobów słownikowych i pojęciowych. Przełamie też dotychczasowe ograniczenia w dostępie do lekcji muzealnych - będą z nich mogły korzystać na równi z dziećmi zdrowymi. Program będzie obejmował tworzenie materiałów do zajęć (zakup sprzętu audio i wygrzewarki do druków tyflograficznych, nagrywanie opisów obrazów, przygotowanie reprodukcji, opracowanie scenariusza) oraz same zajęcia z udziałem dzieci. Wszystkie działania będą konsultowane z oddziałem śląskim PZN. Z czasem powstaną wersje programu dostosowane do potrzeb uczniów gimnazjum, liceum, szkoły zawodowej oraz przedszkoli dla niewidomych. Projekt udostępniania sztuk plastycznych dzieciom niewidomym będzie dostępny w formie konspektu dla innych zainteresowanych taką działalnością, co pozwoli na przygotowanie podobnych ofert w innych ośrodkach muzealnych w Polsce. Sprzęt zakupiony w ramach realizacji projektu pozwoli muzeum na poszerzanie oferty dla niewidomych, także dorosłych gości indywidualnych.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook