Artystyczne ABC
Organizator: Stowarzyszenie Nasza Gmina
Adres: 39-310 Radomyśl Wielki, woj. podkarpackie
Partner: Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek
Czas trwania projektu: styczeń-czerwiec 2012
Miejsce realizacji projektu: Dulcza Mała
 Stowarzyszenie Nasza Gmina koncentruje się na działaniach na rzecz dzieci i młodzieży, także niepełnosprawnej, z terenów wiejskich. Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, organizuje imprezy o charakterze masowym oraz promuje i propaguje wartościowe zjawiska kulturalne miasta i regionu.

 Program „Artystyczne ABC” został stworzony w związku z dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych intelektualnie różnymi technikami plastycznymi. Rodzice i nauczyciele zgłaszają potrzebę zorganizowania warsztatów podnoszących jakość pracy wychowawczej i edukacyjnej z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, a sami uczniowie potrzebują nowych inspiracji i poszerzenia wiedzy o nowe techniki artystyczne.


Projekt wspiera manualny i emocjonalny rozwój dzieci i młodzieży poprzez ich uczestnictwo w warsztatach plastycznych i psychologicznych, które poprowadzą specjaliści z danej dziedziny. Planowane są również warsztaty w Muzeum Lalek w Pilźnie oraz wyjazd do Muzeum Okręgowego w Tarnowie, gdzie uczestnicy zapoznają się z twórczością lokalnych artystów. Odbędzie się także cykl szkoleń dla rodziców i nauczycieli pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Uwieńczeniem projektu będzie wystawa prac powstałych w trakcie jego realizacji. W programie weźmie udział ok. pięćdziesięcioro dzieci i młodzieży z trzech placówek prowadzonych przez stowarzyszenie „Nasza Gmina”, ok. trzydziestu rodziców i dziewiętnastu nauczycieli pracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.


Udział w programie rozwinie uzdolnienia i zainteresowania artystyczne uczestników, co przełoży się na wzrost poczucia własnej wartości, pozwoli na kreatywne spędzanie wolnego czasu i nawiązanie kontaktu z grupą rówieśniczą, co będzie zapobiegać alienacji społecznej.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść
Komentarze:
bronek
16 kwietnia 2012, 13:06
mam duże uznanie dla Waszej działalności na rzecz niepełnosprawnych i dla osoby, która ciągnie ten wóz

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook