„Pierwsze taśmy Krappa” – mulitmedialny zapis pokolenia Y w Polsce i we Francji
Organizator: III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Gdyńska Szkoła Matury Międzynarodowej nr 0704
Adres: Legionów 27, 81-405 Gdynia, woj. pomorskie
Partner: Stowarzyszenie TRAC, „Ratusz” – Informacje Rady i Prezydenta Gdyni
Czas trwania projektu: styczeń–czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Gdynia
Projekt realizowany będzie wspólnie przez polską i francuską młodzież. W sztuce Samuela Becketta „Ostatnia taśma Krappa” tytułowy bohater odsłuchuje nagrania, które robił co roku, by dokumentować swoje życie. Równolegle w obu zespołach będzie powstawał podobny do Krappowego multimedialny zapis doświadczeń uczestników projektu. Zespoły będą również zajmowały się analizą inscenizacji sztuk Becketta oraz jego dwujęzycznym życiem w kontekście dzisiejszych procesów migracji. W czasie projektu część uczestników z Francji przyjedzie do Polski, a część z Polski odwiedzi zespół francuski. Reszta uczestników będzie ze sobą współpracowała ponad granicami dzięki regularnie organizowanym telekonferencjom. Zarówno przygotowanie przedstawienia, jak sama organizacja wymiany będą samodzielnymi zadaniami stojącymi przed uczestnikami. Jednym z głównym celów projektu jest stworzenie uczestnikom warunków pracy w międzynarodowym zespole, którego prace są koordynowane dzięki nowoczesnej technologii.

Podczas trwania projektu uczestnicy w Polsce będą brali udział w cyklu zajęć dotyczących życia Becketta i jego dwujęzyczności, zagadnień związanych z powstawaniem stereotypów oraz w warsztatach teatralnych przygotowujących do tworzenia wspólnego spektaklu multimedialnego. Równocześnie wraz z zespołem francuskim będą tworzyli swoje „pierwsze taśmy”, czyli wykorzystujący technologie i media cyfrowe zapis dokumentujący ich sposób życia.

W Polsce powstałe podczas projektu przedstawienie uczestnicy będą prezentować podczas konkursów i festiwalów teatrów młodzieżowych oraz organizowanego przez Ambasadę Francji tygodnia Frankofonii. Przygotowane przez uczestników dwujęzyczne materiały multimedialne znajdą się na wspólnej stronie internetowej.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook