Akcja: Głęboka!
Organizator: Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
Adres: 00-042 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: I Licem im. Antoniego Osuchowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny Instytut Sztuki, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, , Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie, Agencja Promocyjno-Reklamowa SPOT S.C. – www.gazetacodzienna.pl
Czas trwania projektu: styczeń–czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Cieszyn
Nazwa projektu związana jest z ulicą Głęboką, czyli główną arterią Cieszyna, która łączy rynek miasta z mostem na polsko-czeskim przejściu granicznym. Projekt poświęcony jest umacnianiu więzi międzypokoleniowych łączących mieszkańców miasta oraz integracji społeczności lokalnej. Zadania te będą realizowane przez włączenie uczestników projektu w próby zachowania dziedzictwa kulturowego. Projekt jest adresowany zarówno do dzieci, jak i młodzieży. Obie grupy uczestników zaangażują się w odmienne działalności, które jednak będą miały wspólny finał. Na podstawie zgromadzonych materiałów dźwiękowych zostanie przygotowane słuchowisko-spacerownik. Jego premiera odbędzie się równolegle z przygotowanym przez dzieci dla mieszkańców miasta Świętem Ulicy.

Dzieci podczas cotygodniowych warsztatów będą poznawały tradycyjne i nowoczesne sposoby przekazywania pamięci o przeszłości. Pomoże im to budować kapitał kulturowy i cyfrowy oraz przyczynie się do wyrównania ich szans edukacyjnych. Zadaniem młodzieży biorącej udział w projekcie będzie natomiast prowadzenie wywiadów ze starszymi mieszkańcami miasta na temat jego historii. Dla młodzieży przygotowano również szkolenia z zakresu edukacji kulturalnej i metodyki pracy z dziećmi. Ich celem jest przygotowanie merytoryczne do realizowania projektów z dziećmi oraz nauka korzystania z nowoczesnych technologii.

Powstały w ramach projektu spacerownik będzie integralną częścią Święta Ulicy, ale turyści i mieszkańcy będą mogli z niego korzystać również po zakończeniu projektu. Stanie się również fragmentem poświęconej miastu audycji radiowej.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook