Wirtualna klasa - kulturalne dialogi polsko-palestyńskie
Organizator: Polska Akcja Humanitarna
Adres: 00-031 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
Czas trwania projektu: styczeń-czerwiec 2012
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
 Projekt „Wirtualna klasa” to nowatorskie przedsięwzięcie edukacyjne oparte na wymianie doświadczeń pomiędzy uczniami z Polski i Autonomii Palestyńskiej, które ma na celu przybliżenie odmiennych kultur, weryfikację stereotypów i kształtowanie postaw otwartych na różnorodność. Innowacyjny charakter „Wirtualnej klasy”, która zakłada równoczesne przeprowadzenie wirtualnej lekcji w dwóch krajach jednocześnie przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, sprawia, że posłuży ona jako materiał pilotażowy dla podobnych akcji przeprowadzanych w przyszłości.

 Projekt będzie miał postać warsztatów odbywających się równolegle w dwóch szkołach (w Polsce i w Autonomii Palestyńskiej) przeprowadzanych za pomocą web-konferencji. Uczniowie zrealizują wspólny scenariusz lekcyjny obejmujący równoległe działania kulturalne. Dodatkowo uczestnicy otrzymają zadanie pod tytułem „Jeden dzień z mojego życia”, które zostanie wykonane przy wykorzystaniu twórczych metod ekspresji. Zastosowanie w tym celu nowoczesnych technologii uświadomi młodym ludziom, że te dobrze znane im narzędzia mogą być nie tylko rozrywką, ale sposobem na odkrywanie świata oraz kreatywne spędzanie wolnego czasu.
Opracowane scenariusze zajęć będą zawierały zarówno opracowanie merytoryczne jak i wskazówki metodologiczne dla edukatorów. Zostaną one udostępnione na stronach internetowych projektu wraz ze wszystkimi materiałami stworzonymi w ramach projektu (fotografie, filmy, w tym film dokumentujący przebieg projektu).
W ramach przygotowań odbywały się już spotkania kadry w celu opracowania wspólnych scenariuszy i metodologii zajęć. Widać wyraźnie potrzebę edukacji nauczycieli jeśli chodzi o możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii oraz zastosowanie innowacyjnych metod nauczania.
Partnerem PAH jest Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, który ma duże doświadczenie w międzynarodowych projektach edukacji kulturalnej młodzieży. Uczestnicy projektu będą rekrutowani z Gimnazjum we Wrocławiu oraz szkoły z Jerozolimy Wschodniej.
Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do aktywnego udziału w kulturze, nauczenie ich nowych form ekspresji artystycznej (film, fotografia) oraz poszerzanie ich wiedzy na temat innej kultury i weryfikację stereotypów, szczególnie dotyczących muzułmanów.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook